Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Energii Jądrowej

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energii Jądrowej Nukleo rozstrzygnięta.
Mamy laureatkę. Gratulacje dla Basi Gawlik z klasy 2 M.
“Konkurs był organizowany przez Fundację Forum Atomowe, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Cel konkursu to upowszechnianie wiedzy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej oraz promieniotwórczości. Konkurs trwał od 13 września do 6 grudnia b.r. i składał się z trzech etapów.
W I etapie Basia odpowiedziała poprawnie na 14 z 15 pytań testowych z zakresu fizyki i chemii jądrowej. W II etapie rozwiązała 3 zadania (nr 3, 4 i 5) oraz zadanie problemowe (70 stron opracowania) i na tym etapie prowadziła w konkursie, uzyskując 59 z 60 pkt i wyprzedając m.in. uczniów XIV L.O. im. St. Staszica. W III etapie przygotowała prezentację na temat nr 4 – oszacowała dawkę promieniowania kosmicznego dla astronautów podczas ekspedycji na Marsa i tę część również wygrała, otrzymując 19,6 pkt.”