Uniwersytet Wirtualny – zdalny kurs programowania w języku Python

Udostępniamy zaproszenie…
Podstawy programowania w języku Python
Przetwarzanie danych i ich wizualizacja w języku Python
Spotkania będą się odbywały zdalnie z wykorzystaniem środowiska Teams. Harmonogram spotkań na stronie: https://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/spotkaniazpythonem
Aby uzyskać dostęp do spotkań należy zgłosić swój udział przesyłając formularz zgłoszenia dostępny na stronie https://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/spotkaniazpythonem do dnia 31 października 2021. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu a następnie dane dostępu do spotkań kursowych.