Wniosek o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów

W roku szkolnym 2021/2022 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do 13 września 2021 r.

Wzór  wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z instrukcją wypełniania oraz materiały informacyjne znajdują się pod linkiem.