Próbne matury z CKE

Zbliżają się terminy testów diagnostycznych (próbnych matur), przygotowanych przez CKE.
W Czackim część egzaminów zostanie przeprowadzona stacjonarnie w szkole, a część – zdalnie, w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia z danego przedmiotu.
Materiały do zdalnego przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną zamieszczone na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godzinie 9.00 lub 14.00.
Informacje, dotyczące egzaminów, które zostaną przeprowadzone stacjonarnie, każdy uczeń i każdy rodzic/opiekun prawny otrzymał za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Dyrekcja