Olimpiady COPTIOSH

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka i Świecie Współczesnym – laureaci Michał Rećko 3c, Michał Kolb 2b; finaliści Hubert Mamiński 3c i Ignacy Walus 2b

Do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Prawie przeszli Maksymilian Sadkowski i Jakub Kołodziejak z 2c

Gratulujemy. Natalia Poniewierka