BDTeam 25.10

Kolejne spotkanie Klubu Astronomicznego odbędzie się w piątek, 25 października o godz. 15 w pracowni fizycznej. W  programie ćwiczenie z analizy zdjęć satelitarnych z Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej: https://www.earthkam.org/,  zaplanowanie sesji teleskopowej z 2-metrowego teleskopu w Australii:
https://lco.global/  a na końcu przygotowanie do Olimpiady Astronomicznej.
 
Zapraszam, Barbara Dłużewska