Komunikat Rady Rodziców

Szanowni Państwo,
Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas pierwszych zebrań klasowych, w celu uniknięcia problemów formalnych wynikających z braku osobowości prawnej Rady Rodziców, staraniem jej członków powołane zostało Stowarzyszenie przy Liceum im. Tadeusza Czackiego (Numer KRS: 0000804828), które przejmie wszelkie zadania finansowe realizowane dotychczas przez RR.
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie deklarowanych przez Państwa wpłat na niżej wskazane rachunki:
Stowarzyszenie przy Liceum im. Tadeusza Czackiego|

1. 64 2130 0004 2001 0981 7347 0001
Fundusz szkolny (zgodnie z Państwa deklaracjami);

2. 10 2130 0004 2001 0981 7347 0003
Fundusz edukacyjny (sugerowana wysokość składki 55 zł.).

Wpłat prosimy dokonywać tytułem: darowizna na cele statutowe (imię i nazwisko dziecka, klasa).

W imieniu Uczniów, z góry dziękujemy.