Spotkania z Rodzicami 30 maja!

Przypominamy. W czwartek 30 maja 2019 r. o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców i nauczycieli z Rodzicami/Opiekunami uczniów klas I i II (przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń ).

Serdecznie zapraszamy

Przed zebraniem Posiedzenie Rady Pedagogicznej