60. rocznica nadania imienia Szkole

Zdarzyło się 9 maja 1959 roku…

Na podstawie §7 zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 sierpnia 1952 r. w sprawie nazw szkół ogólnokształcących (Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 14, poz. 111) Ministerstwo Oświaty zatwierdza niniejszym nazwę tamtejszej szkoły w następującym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie”
więcej: Pismo w sprawie
Decyzja

GALERIA (archiwum)