Test predyspozycji zawodowych!

Zapraszam zainteresowane osoby z klas drugich i trzecich do udziału w teście predyspozycji zawodowych, który odbędzie się w poniedziałek, 05  listopada 2018 roku od godz. 15:45 do ok. godz. 19:00 w sali nr 9.  Wyniki testu zostaną później omówione indywidualnie z psychologiem.
Proszę o wcześniejsze zgłoszenia na adres e-mail: doradca_zawodowy@op.pl do poniedziałku, 29 października  2018 roku. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w badaniu. Druk zgody do odebrania u Pani Pedagog.
Zachęcam do udziału w teście.

Piotr Głogowski, szkolny doradca zawodowy.