OLIMPIADA ARTYSTYCZNA

Uwaga! Zgłoszenia przyjmuje dyrekcja Liceum.

1. Uczeń, który chce wziąć udział w Olimpiadzie, powinien do 8 października 2018 r. zgłosić się do nauczyciela opiekuna, wypełnić Kartę Uczestnika Olimpiady Artystycznej wraz z załącznikiem i ustalić z nauczycielem temat własny.
2. Kartę Uczestnika uczniowie sami pobierają ze strony strony internetowej Olimpiady www.olimpiada-artystyczna.pl (zakładka „Do pobrania”) i przekazują do 8 października 2018 r. nauczycielowi.

więcej…