Salamanca

W zeszłym tygodniu grupa uczniów klas 2 uczestniczyła w kursie języka hiszpańskiego w szkole Berceo w Salamance. Oprócz zajęć językowych uczniowie mieli okazję poznać zarówno historię i legendy, jak i sztukę współczesną i codzienność tego uniwersyteckiego miasta.
Ukoronowaniem wyjazdu była wycieczka do Segowii, z jej imponującym akweduktem i bajkowym Alkazarem.

Magdalena Putz-Alvarado, Karina Zdrzyłowska