MCI – biblioteka

MCI – czyli co?

MCI – Multimedialne Centrum Informacji w naszej Szkole powstało we wrześniu 2004 r. po połączeniu biblioteki z czytelnią multimedialną, która wcześniej funkcjonowała w sali na I piętrze, a po remoncie znalazła miejsce obok pomieszczenia biblioteki (parter budynku Szkoły). Obecnie MCI pełni  funkcję ośrodka zdobywania i przetwarzania informacji, wspiera i ułatwia realizację programu dydaktycznego i wychowawczego Szkoły. Jest jej Centrum Informacyjnym. Zapraszamy na stronę:http://mci.czacki.vipserv.org/

MCI gromadzi, opracowuje i udostępnia różne źródła informacji, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Pracuje w systemie bibliotecznym MOL Optivum. Wszystkie zbiory mają nadane kody kreskowe. Czytelnicy posiadają identyfikatory, a udostępnianie odbywa się przy pomocy elektronicznego czytnika.

GODZINY otwarcia:

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
800 – 1630
800 – 1600
800 – 1630
800 – 1630
800 – 1600

Komputeryzacja biblioteki zapewnia:

  • pełną automatyzację procesu udostępniania zbiorów,
  • szybki dostęp do informacji o zbiorach poprzez katalogi komputerowe,
  • internetowy dostęp czytelników (zainteresowanych tą opcją) do własnego konta bibliotecznego.

Użytkownicy MCI mają do dyspozycji:

  • zbiory biblioteczne w ilości ponad 27000 egz. (na k. września 2015 r.),
  • 16 miejsc do indywidualnej pracy,
  • 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
  • wielofunkcyjne urządzenie kopiujące, drukarkę kolorową, drukarkę czarno-białą, telewizor, magnetowid DVD – VCR, urządzenie do przegrywania VHS na DVD, rzutnik do prezentacji multimedialnych.

Pomieszczenia

MCI zajmuje dwa pomieszczenia – wypożyczalnię i czytelnię (o powierzchni ok. 100 m2). W jednym znajduje się księgozbiór główny, w drugim – czytelnia z bogatym księgozbiorem podręcznym do korzystania na miejscu. Część zbiorów zgromadzono w dwóch niewielkich magazynach oraz w pracowniach przedmiotowych.

Zbiory

Zbiory obejmują książki, broszury, kasety wideo, kasety magnetofonowe, przeźrocza, foliogramy, płyty CD, CD-ROMy, płyty DVD. Biblioteka prenumeruje i udostępnia ok. 27 tytułów czasopism; gromadzi też dokumenty prawa wewnątrzszkolnego. Księgozbiór rozmieszczony jest według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) . Zarówno w wypożyczalni, jak i w czytelni, użytkownicy mają wolny dostęp do półek .

Pracownicy

W MCI pracują nauczyciele bibliotekarze:

mgr Marianna Antolak
mgr Anna Gierlak
mgr Grażyna Gruza