Powtórki do matury z HUM cykl #Konteksty – aktualizacja

Powtórki do matury z HUM, nowy cykl #KONTEKSTY. Prezentacje przygotowała prof. Ewa Juszczak.
#KONTEKSTY. Mini wykłady z HISTORII SZTUKI
przygotowała historyczka sztuki p. Rita Twardziak (nasza absolwentka)

https://www.facebook.com/hum.warszawa/photos/a.279380502752577/513723059318319/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDyxoKH1ovwEX4du3ehiKcju9d8s6N2ATcz6KtLu-wLtLznfXPLi5RrhQeV4prd5u9RUXY6PC6a97B0S5LqV4tCOqpVh6G-djVrtRyVuIb5XsZHJeth0MzWH1nwCCO_Na3tqEzVvpfc1UK9RTmh23g1tZP4bd0l5sx6j28C0cfaODPmyo52m7WB-P4ODemu5BD0Gcz-WHIW3Nn_E3_7xz4lihetZiUARBilwQ757gyZ4oR_7PkRAdtfwetLgxfMHvC51AeLacAqC2xHSx35Kzktblq5mSf27XqsIdex6OHdQhQiDzP2iriIBvhs3nwt8LTRe-sxDMCh01mw2nfdDyQ&__tn__=-R

CZĘŚĆ 1. #Konteksty. ŚREDNIOWIECZE PREZENTACJA online
CZĘŚĆ 2. #Konteksty. RENESANS. PREZENTACJA online
CZĘŚĆ 3. #Konteksty. BAROK. PREZENTACJA online
CZĘŚĆ. 4 #Konteksty. OŚWIECENIE. PREZENTACJA online
CZĘŚĆ. 5. #Konteksty. ROMANTYZM. PREZENTACJA online
CZĘŚĆ 6. #Konteksty. POZYTYWIZM. PREZENTACJA online
CZĘŚĆ 7. #Konteksty. MODERNIZM. PREZENTACJA online
CZĘŚĆ 8. #Konteksty. XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE. PREZENTACJA online
CZĘŚĆ 9. #Konteksty. WSPÓŁCZESNOŚĆ. PREZENTACJA online
CZĘŚĆ 10. #Konteksty. KULTURA, FILOZOFIA, HISTORIA, BIOGRAFIA. PREZENTACJA online
CZĘŚĆ 11. #Konteksty. FILM. PREZENTACJA online
CZĘŚĆ 12. #Konteksty. ANALIZA DZIEŁA LITERACKIEGO. PREZENTACJA online
 #Konteksty. Mini wykłady z HISTORII SZTUKI. WYKŁAD online “NATURA w sztuce”
 #Konteksty. Mini wykłady z HISTORII SZTUKI. WYKŁAD online “MIASTO w sztuce” 
# Konteksty. Mini wykłady z HISTORII SZTUKI.  WYKŁAD online “Jak pisać i mówić o sztuce?”

Polecamy poprzedni cykl #PowtórkizHUM #Omówmytojeszczeraz: WYKŁADY z literatury