Zasady rekrutacji

UWAGA Kandydaci! Zasady rekrutacji uczniów do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 w opracowaniu. Ukażą się na stronie do końca lutego b.r.