Wizerunki Czackiego

Autor – Baliński
Źródło

Źródło

Źródło
Autor – Józef Pitschmann
Źródło

Źródło
Autor – Henryk Piątkowski Źródło

Rys. – Marta Stawska

Rys. – Marta Stawska

Rys. – Marta Stawska
Autor – Jakub Szczytko
Autor – Monika Popkiewicz
Autor – Monika Popkiewicz
Autor – Monika Popkiewicz
Autor – Monika PopkiewiczProjekt logo – Marcin Kozłowski

Projekt logo – Urszula Zabłocka

Projekt logo – Maciej Wojtkowski