Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00;

Spotkanie zespołów przedmiotowych

30 sierpnia 2021 (poniedziałek)

Spotkanie zespołu wychowawców – godz.8.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (przedstawienie efektów prac zespołów przedmiotowych, ostateczny przydział zajęć, zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego) – godz. 10.00

Szkolenie Rady – godz. 12.00

31 sierpnia 2021 (wtorek)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta godz. 9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole o godz. 10.00

Złożenie kwiatów przy Kamieniu oraz na grobach śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy pomniku Nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (ul. Browarna) o godz. 12.00

1 września 2021 (środa)

 


 

 

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych – od godz. 12.00 (wcześniej?)

1 września 2020 (środa)

Spotkania z Rodzicami:
oddziały pierwsze – spotkania w klasach; łączenie się z Dyrekcją o godz. 17.30 oddziały drugie i trzecie po szkole podstawowej – spotkania w klasach odziały trzecie po gimnazjum – spotkania w klasach; łączenie się z Dyrekcją o godz. 18.00

2 września 2021 (czwartek)

Akcja informacyjna, dotycząca szczepień młodzieży przeciw COVID-19 (klasy pierwsze – 1 września w czasie spotkania z wychowawcami, pozostałe klasy – 2. i 3 września na godzinach wychowawczych lub na innej lekcji; rodzice – 2 września podczas zebrania)

pierwszy tydzień września

Zajęcia integracyjne – klasy pierwsze (starsze ewentualnie też)

pierwszy tydzień września

Sprawdziany diagnozujące z matematyki we wszystkich klasach

pierwszy tydzień września?

Zdjęcia klasowe – (od 2. lekcji)

7 września 2021 (wtorek)

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespoły wychowawców planów pracy.

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania

12 września 2021 (niedziela)

Szczepienia uczniów przeciw COVID-19

13 – 19 września 2021

Przygotowanie przez wychowawców klas trzecich list osób piszących próbną maturę z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

15 września 2021 (środa)

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (na godzinach wychowawczych)

16 – 22 września 2021

Ślubowanie uczniów klas drugich – godz. 13.30; szkolne boisko

16 września 2021 (czwartek)

KAWA w godz. 16.00 – 20.00; na sali gimnastycznej

16 – 17 września 2021 – UWAGA! Zmiana terminu na 28, 29 października!

Obozy integracyjne klas pierwszych; wyjazdy klas drugich oraz 3e

20 – 24 września 2021 (poniedziałek – piątek)

Szkolenia maturalne w klasach trzecich

wrzesień 2021

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

30 września 2021 (czwartek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30 września 2021

Lekcje festiwalowe w sali gimnastycznej dla klas pierwszych: klasy 1P i 1S na 6 lekcji, klasy 1H i 1M – na 7 lekcji

1 października 2021(piątek)

Wyjazdy klas trzecich (po szkole podstawowej)

4 – 8 października 2021

Klasy trzecie po gimnazjum – próbna matura z języka polskiego lub matematyki (pp) – 3. – 5. lekcja

4 października 2021 (poniedziałek)

Wyjazdy klas trzecich (po szkole podstawowej)

4 – 8 października 2021

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

5 października 2021 (wtorek)

Próba Ślubowanie pierwszoklasistów; 4 lekcja

5 października 2021 (wtorek)

Wyjście klasy 2P do Muzeum Historii Medycyny WUM (po 4. lekcji)

5 października 2021 (wtorek)

Klasy trzecie po gimnazjum – próbna matura z matematyki lub języka polskiego (pp) – 3. – 5. lekcja

6 października 2021 (środa)

Klasy trzecie po gimnazjum – próbna matura na poziomie rozszerzonym – 3. – 5. lekcja

7 października 2021 (czwartek)

Spotkania uczniów klas pierwszych i drugich z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego lub inne formy przybliżenia historii Szkoły

do 12 października 2021

Msza Św. w Świątyni Opatrzności Bożej w intencji Tadeusza Czackiego, absolwentów i profesorów Liceum Krzemienieckiego oraz całej Społeczności Czackiego z okazji Jubileuszu Szkoły; godz. 16.30

13 października 2021 (środa)

Uroczystości jubileuszowe oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 13.30

14 października 2021 (czwartek)

Puchar Sambiera 9.00 – 13.00

16 października 2021 (sobota)

Szkolenie – ochrona danych osobowych (online, godz. 17.00)

20 października 2021 (środa)

Spotkanie (sala gimnastyczna) klas 1S i 2S z dziennikarzem p. Edwinem Bendykiem na temat „Jak rzeczywistość społeczna zmieniła się podczas pandemii?”; 6. – 7. lekcja

21 października 2021 (czwartek)

Rada szkoleniowa na temat modelu odwróconej lekcji (on-line); godz. 16.00

21 października 2021 (czwartek)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach – klasy 1H i 1M od. 10.00 – powrót na 6. lekcję

27 października 2021 (środa)

Spotkania zespołów nauczycieli uczniów, którzy mają orzeczenia o nauczaniu specjalnym (z klas: 1M, 1P, 2H, 3H, 3P i 3M); godz. 15.30

27 października 2021 (środa)

Odwiedziny na Powązkach – klasy 1P i 1S od 10.00 – powrót na 5. lekcję

28 października 2021 (czwartek)

Tadealia – zmiana władz Samorządu Uczniowskiego na 6. lekcji (w klasach oglądamy transmisję z tego wydarzenia)

28 października 2021 (czwartek)

KAWA; 16.00 – 20.00 w czwartek, 14.00 – 18.00 w piątek

28 i 29 października 2021 (czwartek, piątek)

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – etap szkolny, 8.15 – 10.15

28 października 2021 (czwartek)

Olimpiada Języka Francuskiego – etap szkolny, 9.00 – 12.00

28 października 2021 (czwartek)

Wyjście do kina Luna na film pt. „Żeby nie było śladów” – wszyscy uczniowie, godz. 10.00

29 października 2021 (piątek)

Przeglądy jesienne

29 października 2021 (piątek)

Olimpiada Statystyczna – etap szkolny

3 listopada 2021

Rada Pedagogiczna
Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

4 listopada 2021 (czwartek)

Olimpiada Języka Angielskiego – etap szkolny, 9.00 – 10.00

4 listopada 2021 (czwartek)

Badanie klasy 2M dla Miasta Stołecznego Warszawa, 3. – 5 lekcja

4 listopada 2021 (czwartek)

Olimpiada Języka Niemieckiego – etap szkolny, 10.00 – 11.30

5 listopada 2021 (piątek)

Spotkanie klasy 1S z dziennikarzem p. Karoliną Wereszczyńską na temat kartografii 

5 listopada 2021 (piątek)

Udział klasy 1S w wykładzie p. prof. Macieja Jędrusika, dziekana wydziału geografii

8 listopada 2021 (poniedziałek)

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – etap szkolny, 9.00 – 11.00

10 listopada 2021 (wtorek)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości (formuła do ustalenia)

10 listopada 2021 (środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Obchody Narodowego Święta Niepodległośći)

11 listopada 2021 (czwartek)

Dzień wolny od zajęć Dydaktycznych

12 listopada 2021 (piątek)

Olimpiada Języka Łaćińskiego – etap szkolny

16 listopada 2021 (wtorek)

Wyjście klasy 2S do Muzeum Narodowego na lekcję nt. baroku, 3. – 4 lekcja

17 listopada 2021 (środa)

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji społecznej – etap szkolny

18 listopada 2021 (czwartek)

Olimpiada Wiedzy o Prawie – etap szkolny

19 listopada 2021 (piątek)

Olimpiada Chemiczna – etap szkolny

20 listopada 2021 (sobota)

FT – budowanie sceny

24 listopada 2021 (środa)

Warsztaty dla maturzystów „Stres jest OK” – klasa 3b, 4. – 7 lekcja

25 listopada 2021 (czwartek)

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – etap szkolny

26 listopada 2021 (piątek)

Olimpiada Wiedzy Historycznej (COPTIOSH)– etap szkolny, godz. 9:00

29 listopada 2021 (wtorek)

Olimpiada Filozoficzna – etap szkolny

30 listopada 2021 (wtorek)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami) online

 

34. Festiwal Teatralny

1 – 4 grudnia 2021 (środa-sobota)

FT– składanie sceny

6 grudnia 2021 (poniedziałek)

Konkurs STEM

6 grudnia 2021 (poniedziałek)

Olimpiada Wiedzy o III RP (COPTIOSH) – etap szkolny

7 grudnia 2021 (wtorek)

Próbna matura z informatyki

9 grudnia 2021 (czwartek)

Olimpiada Artystyczna – etap szkolny

14 grudnia 2021 (wtorek)

Olimpiada Wiedzy o UE (COPTIOSH) – etap szkolny

14 grudnia 2021 (wtorek)

Propozycje ocen śródrocznych; poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze.

15 grudnia 2021 (środa)

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych (w tygodniu przedświątecznym)

do 17 grudnia 2021

Warsztaty dla maturzystów “Stres jest OK”

21 grudnia 2021 (wtorek)

Wspólne kolędowanie

(termin przeniesiony na styczeń 2022)

Nauczanie zdalne

20 grudnia 2021 do 7 stycznia 2022

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021

Olimpiada Wiedzy Historycznej (COPTIOSH)- etap okręgowy cz. 1 godz. 10:30; cz.2 godz. 12:30

8 stycznia 2022 (sobota)

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (COPTIOSH) – etap szkolny, godz. 10:00

11 stycznia 2022 (wtorek)

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych

13 stycznia 2022 (czwartek)

II etap OJF (godz. 8:45) i OJN (godz. 10:00)

14 stycznia 2022 (piątek)

Zmiana planu lekcji

od 17 stycznia 2022 (poniedziałek)

Sesje klasyfikacyjne

17, 18 stycznia 2022 (poniedziałek, wtorek)

Rada klasyfikacyjna
Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej – godz. 17.30

20 stycznia 2022 (czwartek)

Studniówka

22 stycznia 2022 (sobota)

Rada szkoleniowa online:Zaburzenia nastroju. Jak reagować?

27 stycznia 2022 (poniedziałek), godz. 16.30

Ferie zimowe

31 stycznia – 13 lutego 2022

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

7 lutego 2022 (poniedziałek)

Próbne matury

14-18 lutego 2022 (poniedziałek-piątek)

Rada podsumowująca I półrocze

17 lutego 2022 (czwartek)

Wyjazd klas pierwszych do Poronina

28 lutego – 4 marca 2022 (poniedziałek – piątek)

Spotkanie (on-line) klasy 2S z p. prof. Rafałem Ohme, psychologiem, autorem książki „SPA dla umysłu”; 5 lekcja

4 marca (piątek)

Wyjazd klas drugich do Poronina

7 – 11 marca 2022 (poniedziałek – piątek)

Warsztaty w ramach projektu Hej Stary_a! Generator Nowej Starości w Nowym Teatrze dla grupy międzyklasowej; godz. 10.30 – 12.30

9 marca 2022 (środa)

Rekolekcje dla osób uczęszczających na lekcje religii

9 – 11 marca 2022 (środa – piątek)

Wyjazd klas trzecich do Poronina

14 – 18 marca 2022 (poniedziałek – piątek)

Wyjście klas 1P, 1M, 1H i 3M do Teatru Kamienica, na godz. 12.00

14 marca 2022 (poniedziałek)

Warsztaty dla klasy 1M na temat uzależnień, 4 – 7 lekcja (Fundacja Perspektywa)

15 marca 2022 (wtorek)

Lekcja na temat średniowiecza dla klasy 1S w Muzeum Narodowym, 3 – 5 lekcja

15 marca 2022 (wtorek)

Hejt w sieci od strony prawnej – spotkanie klas 1H, 1S i 1M ze studentkami prawa

21 marca 2022 (poniedziałek)

KAWA godz. 13.00 – 18.00

24 – 25 marca 2022 (czwartek – piątek)

Wyjście klasy 1H na „Niewidzialną Wystawę”; po 4 lekcji

28 marca 2022 (poniedziałek)

Test diagnostyczny z matematyki dla klas 3P i 3M; godz. 10.05 – 13.05

30 marca 2022 (środa)

Propozycje ocen końcoworocznych w klasach trzecich

31 marca 2022 (czwartek)

Przeglądy wiosenne klas młodszych

4 kwietnia 2022 (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna
Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące

7 kwietnia 2022 (czwartek)

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

21 kwietnia 2022 (czwartek)

Dzień otwarty dla kandydatów

23 kwietnia odwołany (alert BRAVO), nowy termin 10 maja! 2022 (sobota)

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

25 kwietnia 2022 (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna
Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

26 kwietnia 2022 (wtorek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

28 kwietnia 2022 (czwartek)

Egzaminy maturalne

4 – 20 maja 2022

4.05. – 6.05. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Zajęcia terenowe na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW dla klasy 1S; godz. 8.30 – 12.00

9 maja 2022 (poniedziałek)

Spotkanie klas 2S, 2M i 3S z p. prof. Wojtysiak-Kotlarskim; godz. 9.00

9 maja 2022 (poniedziałek)

Zwiedzanie Kampusu Południowego PW i zajęcia laboratoryjne dla klasy 3M; godz. 9.30 – 12.00

9 maja 2022 (poniedziałek)

Wykład dla klas 2H i 3H na temat stresu i jego wpływu na dobrostan młodych ludzi – Fundacja Zobacz…JESTEM; od godz. 9.30

9 maja 2022 (poniedziałek)

Dzień otwarty dla kandydatów; godz. 17.00 – 19.00

UWAGA! ODWOŁANY z powadu alertu BRAVO, po zmianie terminu na 10 maja 2022,

Warsztaty „Nastolatek w samorządzie”

10 maja 2022 (wtorek)

Wyjście do Muzeum Narodowego klas 1M i 1P na lekcję o sztuce średniowiecza; godz. 10.30 – 14.00

12 maja 2022 (czwartek)

Spotkanie z p. Grzegorzem Uzdańskim w ramach obchodów Roku Romantyzmu Polskiego 2022 dla klas humanistycznych

23 maja 2022 (poniedziałek)

Propozycje ocen końcoworocznych, informacje o zagrożeniach i ewentualnym nieklasyfikowaniu

25 maja 2022 (środa)

Warsztaty Pracowni „Perspektywa” dla klas 2H i 2P – „Pierwsza pomoc rówieśnicza” (od 8.15 do 15.40 – warsztaty czterogodzinne)

25 maja 2022 (środa)

Warsztaty Pracowni „Perspektywa” dla klas 2S i 2M – „Cyberświat”

26 maja 2022 (czwartek)

Rada Pedagogiczna
Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń, informacji o nieklasyfikowaniu – godz. 17.30

26 maja 2022 (czwartek)

Wyjazd do Lublina członków Koła Humanistycznego

27 maja 2022 (piątek)

TEDx Youth Czacki School

28 maja 2022 (sobota)

Wyjście klas 1M i 1P do Pałacu Kultury i Nauki na wystawę multisensoryczną, poświęconą twórczości Leonarda da Vinci; godz. 13.30

1 czerwca 2022 (środa)

Wyjście do Muzeum Narodowego klas 3M i 3P na lekcję o sztuce Młodej Polski; 10.30 – 14.00

2 czerwca 2022 (czwartek)

Dzień Napoleoński

6 czerwca 2022 (poniedziałek)

Ostateczny termin wystawienia ocen

9 czerwca 2022 (czwartek)

Wyścig Ósemek Wioślarskich

9 czerwca 2022 (czwartek)

Sesje klasyfikacyjne

13, 14 czerwca 2022 (poniedziałek, wtorek)

Rada klasyfikacyjna

20 czerwca 2022 (poniedziałek)

Czacki Second Stage

21, 22 czerwca 2022 (wtorek, środa)

Dzień Sportu? Dzień gier i zabaw?

23 czerwca 2022 (czwartek)

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, godz. 13:00

23 czerwca 2022 (czwartek)

Praca Komisji Rekrutacyjnej – II etap rekrutacji

od 24 czerwca 2022

Letni Humanistyczny Obóz Naukowy Jelenia Góra-Jagniątków

od 26 do 30 czerwca 2022

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

30 czerwca 2022 (czwartek)

Odbiór wyników maturalnych CKE

5 lipca 2022 (wtorek)