Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00;

Spotkanie zespołów przedmiotowych

27 sierpnia 2020(czwartek)

Spotkanie zespołu wychowawców – godz.8.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (przedstawienie efektów prac zespołów przedmiotowych, ostateczny przydział zajęć, zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego) – godz. 10.00

31 sierpnia 2020 (poniedziałek)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta godz. 9.00

Uroczystość w Szkole dla pierwszoklasistów (w tym przekazanie sztandaru) godz. 10.00.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas młodszych.

Złożenie kwiatów na grobie śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna)

1 września 2020 (wtorek)

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych– od godz. 1030

1 września 2020 (wtorek)

Zajęcia integracyjne(nie tylko dla klas pierwszych)

pierwszy i drugi tydzień września

Warsztaty z Fundacją 5 PLUS

2 i 3 września 2020 (środa i czwartek)

Spotkania z Rodzicami-godz. 17.30

3 września 2020 (czwartek)

Szkolenia maturalne dla uczniów klas trzecich

drugi tydzień września

Zdjęcia klasowe – (od 2. lekcji)

8 września 2019

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespoły wychowawców planów pracy.

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania

11 września 2020 (piątek)

Przygotowanie przez wychowawców klas trzecich list osób piszących próbną maturę z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

11 września 2020(piątek)

Pokaz robota, zbudowanego przez Team RaByte – 2. – 4. lekcja

11 września 2020(piątek)

Lekcje festiwalowe dla klas pierwszych – 6. i 7. lekcja

11 września 2020(piątek)

Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego dla klas pierwszych

termin i sposób ustala nauczyciel indywidualnie

Klasy trzecie – próbna matura z języka polskiego lub matematyki (pp) – 4. – 6. lekcja

16 września 2020 (środa)

Klasy trzecie – próbna matura z matematyki lub języka polskiego (pp) – 2. – 4. lekcja

17 września 2020 (czwartek)

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (ze szkoleniem nt. samobójstw wśród dzieci i młodzieży)

17 września 2020 (czwartek)

Klasy trzecie – próbna matura z matematyki, historii, geografii lub WOS-u na poziomie rozszerzonym – 3. – 6. lekcja

18 września 2020 (piątek)

Wyjście klasy 3c na wystawę „Warszawa Canaletta”

25 września 2020 (piątek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30 września 2020

CSS + KAWA (w wersji mini – do godz. 16.00)

1 – 2 października 2020 (czwartek i piątek)

Seminarium dla klas 2c i 2e na temat zmian klimatu (prowadzenie: p. Marcin Popkiewicz) – 5. – 6. lekcja

8 października 2020 (czwartek)

Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego – dla chętnych lub inne formy przybliżenia historii Szkoły

do 13 października 2020

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – odwołane

będzie nowy termin

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

22 października 2020 (czwartek) online

Msza Św. w kościele Sióstr Wizytek w intencji naszego Patrona, absolwentów i profesorów Liceum Krzemienieckiego oraz całej Społeczności Czackiego –

odwołana

Tadealia

odwołane

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – etap szkolny

28 października 2020 (środa) odwołane

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach – klasy 1P i 1M – od. 8.15 – powrót na 4. lekcję

odwołane

Odwiedziny na Powązkach – klasy 1S i 1H – wyjście po 4. lekcji

odwołane

I etap Olimpiady Języka Francuskiego

4 listopada 2020 (środa)

I etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

4.11. odwołany, przełożony termin

I etap Olimpiady Statystycznej

5 listopada 2020 (czwartek)

I etap Olimpiady Języka Niemieckiego

6 listopada 2020 (piątek)

I etap Olimpiady Języka Angielskiego

przełożony na 20 listopada 2020 (piątek)

Warsztaty Pracowni Profilaktyki i Terapii Dzieci i Młodzieży „Perspektywa” dla klasy3b; lekcje 3. i 4.

10 listopada 2020 (wtorek)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości (formuła do ustalenia)

10 listopada 2020 (wtorek)

I etap Olimpiady Języka Łacińskiego

13 listopada 2020 (piątek)

I etap Olimpiady Geograficznej

do 15 listopada 2020 (niedziela)

Przeglądy jesienne

16, 17 listopada 2020 (poniedz., wtorek)

I etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

19 listopada 2020 (czwartek)

Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

19 listopada 2020 (online)

I etap Olimpiady Chemicznej

21.11 odwołany, przełożony termin

Zakończenie I etapu Olimpiady Informatycznej

23 listopada 2020 (poniedziałek)

Zakończenie I etapu Olimpiady Historycznej

25 listopada 2020 (środa)

FT – budowanie sceny

25.11 odwłane

I etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

27 listopada 2020 (piątek)

I etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

28 listopada 2020 (sobota)

I etap Olimpiady Filozoficznej

do 30 listopada 2020 (poniedziałek)

Festiwal Wspomnień

2 – 5 grudnia (33. Festiwal Teatralny zmiana terminu)

I etap Olimpiady Teologii Katolickiej

2 grudnia (środa)

Warsztaty Stres jest OK dla kl. 3c, 2. – 3 lekcja

2 grudnia (środa)

Warsztaty Stres jest OK dla kl. 3a, 4. – 5 lekcja

2 grudnia (środa)

I etap Olimpiady Przedsiębiorczości

3 grudnia (czwartek)

Rada pedagogiczna szkoleniowa, od godz. 12.00 online

3 grudnia (czwartek)

Spotkanie z Jarosławem Kuiszem, od godz. 14.00 online

3 grudnia (czwartek)

I etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

do 4 grudnia (piątek)

Warsztaty Stres jest OK dla kl. 3e, 1. – 2 lekcja

4 grudnia (piątek)

Warsztaty w ramach Projektu „Zaburzenia odżywiania” dla kl. 2M, 3. – 6 lekcja

4 grudnia (piątek)

I etap Olimpiady Artystycznej

8 grudnia (wtorek)

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły – godz. 15.00

10 grudnia 2020 (odwołane)

etap okręgowy Olimpiady Statystycznej

10 grudnia (czwartek)

I etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

11 grudnia (piątek)

Spotkanie online z L. Balcerowiczem dla uczniów 2S, 2b, 2c i 3c

15 grudnia (wtorek)

I etap Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

17 grudnia lub 21 stycznia 2021 (czwartek)

I etap Olimpiady Chemicznej

18 grudnia (piątek)

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych

ostatni tydzień przed przerwą świateczną (odwołane/online?)

Propozycje ocen śródrocznych; poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze.

21 grudnia 2020 (poniedziałek)

Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

22 grudnia 2020 (odwołane)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020

Ferie zimowe

4 – 15 stycznia 2021

Studniówka

9 stycznia 2021 (sobota) odwołana

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych.

21 stycznia 2021 (czwartek)

Sesje klasyfikacyjne

25, 26 stycznia 2021 (poniedz., wtorek)

Rada klasyfikacyjna.

Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej – godz. 17.30

28 stycznia 2021 (czwartek)

Koniec I semestru

29 stycznia 2021

Zmiana planu lekcji

od 1 lutego 2021 (poniedziałek)

Rada podsumowująca I półrocze (online)

Rada szkoleniowa.

4 lutego 2021 (czwartek)

Zawody okręgowe Olimpiady Geograficznej

6 lutego 2021 (sobota)

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

8 lutego 2021 (poniedziałek)

Prelekcja p. Beaty Siemieniako dla klas 2c, 2e i 2S na temat reprywatyzacji

12 lutego 2021 (piątek), od godz. 11.00

Zawody II stopnia Olimpiady Matematycznej

12 – 13 lutego 2021 (piątek, sobota)

Zawody okręgowe Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – etap pisemny

13 lutego 2021 (sobota)

Zawody okręgowe Olimpiady Filozoficznej – etap pisemny

13 lutego 2021 (sobota)

Zawody II stopnia Olimpiady Informatycznej

16 – 18 lutego 2021 (wtorek – czwartek)

Eliminacje okręgowe Olimpiady Artystycznej

19 lutego 2021 (piątek)

Zawody II stopnia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

23 lutego 2021 (wtorek)

Próbne matury z CKE

4 – 16 marca 2021

Zawody okręgowe Olimpiady Przedsiębiorczości

4 marca 2021 (czwartek)

Rada Pedagogiczna

4 marca 2021 (czwartek)

Warsztaty „Emocjonalne zamieszanie” dla klasy 2P; 6. – 7. lekcja

5 ., 12 marca 2021 (piątek)

Warsztaty „Emocjonalne zamieszanie” dla klasy 1H; 1. – 4. lekcja

15 marca 2021 (poniedziałek)

Warsztaty „Emocjonalne zamieszanie” dla klasy 1M; 2. – 3. lekcja

22., 29 marca 2021 (poniedziałek)

Udział w XXXV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2021 (online)

26-27 marca 2021 (piatek, sobota)

K.A.W.A. (online) na FB

26-28 marca 2021 (piatek, niedziela)

Propozycje ocen końcoworocznych w klasach trzecich

29 marca 2021 (poniedziałek)

Wiosenna przerwa świąteczna

1– 6 kwietnia 2021

Warsztaty „Emocjonalne zamieszanie” dla klasy 1P; 1 – 4. lekcjaDzień otwarty dla kandydatów ?

12 kwietnia 2021 (poniedziałek)

Przeglądy wiosenne klas młodszych.

12, 13 kwietnia 2021 (poniedziałek, wtorek)

Warsztaty „Emocjonalne zamieszanie” dla klasy 1S; 7. – 8. lekcja

15 kwietnia 2021 (czwartek)

Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące (online)

15 kwietnia 2021 (czwartek)

Warsztaty „Emocjonalne zamieszanie” dla klasy 1S (II część); 2. – 3. lekcja

19 kwietnia 2021 (poniedziałek)

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

21 kwietnia 2021 (środa)

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

26 kwietnia 2021 (poniedziałek)

Dlaczego ekonomia jest fascynująca? Spotkanie z p. prof. M. Wojtysiak – Kotlarskim dla klasy 2S i wszystkich zainteresowanych uczniów; 7. – 8. lekcja

27 kwietnia 2021 (wtorek)

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

27 kwietnia 2021 (wtorek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

29 kwietnia 2021 (czwartek) (???)

Dni wolne od zajęć szkolnych

4-11 maja 2021

Egzaminy maturalne

4 – 20 maja 2021

Warsztaty „Nastolatek w samorządzie” dla klasy 1H; 1. – 3. lekcja

13 maja 2021 (czwartek)

Warsztaty „Nastolatek w samorządzie” dla klasy 1S; 4. – 6. lekcja

13 maja 2021 (czwartek)

Warsztaty „Let’s talk about AIDS” dla klasy 1M; 1. lekcja

14 maja 2021 (piątek)

Warsztaty „Nastolatek w samorządzie” dla klasy 1P; 1. – 3. lekcja

14 maja 2021 (piątek)

Warsztaty „Nastolatek w samorządzie” dla klasy 1M; 4. – 6. lekcja

14 maja 2021 (piątek)

Spotkanie z Marysią Makowską na temat reżyserii filmów krótkometrażowych (dla wszystkich zainteresowanych); godz. 15.00

14 maja 2021 (piątek)

Propozycje ocen końcoworocznych, informacje o zagrożeniach

25 maja 2021 (wtorek)

Rada Pedagogiczna

Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych,zagrożeń – godz. 17.30

27 maja 2021 (czwartek)

Noc filmowa dla klasy 2P; godz.19.00 – 23.00

2 czerwca 2021

Dzień „dyrektorski” (wolny od zajęć dydaktycznych)

4 czerwca 2021

Ostateczny termin wystawienia ocen

17 czerwca 2021 (czwartek)

Wyścig Ósemek Wioślarskich

???

Sesje klasyfikacyjne

21, 22 czerwca 2021 (poniedz., wtorek)

Dzień Sportu ?

?

Rada klasyfikacyjna

23 czerwca 2021 (środa)

Czacki Second Stage ?

czerwiec (oststni tydzień nauki) ???

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2021 (czwartek po południu)

Rekrutacja

25 czerwca – 30 lipca 2021

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

1 lipca 2021 (czwartek)

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2021 (poniedziałek)