Harmonogram roku

Propozycja kalendarza roku szkolnego 2019-2020 (PDF) Pobierz szczegółowy harmonogram na wrzesień (PDF)

 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00;

Spotkanie zespołów przedmiotowych

28 sierpnia 2019 (środa)

Spotkanie zespołu wychowawców – godz.8.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (przedstawienie efektów prac zespołów przedmiotowych, ostateczny przydział zajęć, zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego) – godz. 10.00

30 sierpnia 2019 (piątek)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta godz. 9.00

Uroczystość „przy Kamieniu”, godz. 10.30

Złożenie kwiatów na grobie śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna)

2 września 2019 (poniedziałek)

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych – od godz. 12.30

2 września 2019 (poniedziałek)

Spotkania z Rodzicami:

oddziały pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej – godz. 17.30, potem – spotkania w klasach

oddziały trzecie – spotkania w klasach, godz. 18.30 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

oddziały drugie – spotkania w klasach – godz. 17.30

5 września 2019 (czwartek)

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania

9 września 2019 (poniedziałek)

Przygotowanie przez wychowawców klas trzecich list osób piszących próbną maturę z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

9 września 2019 (poniedziałek)

Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego dla klas pierwszych

Sprawdziany diagnozujące z matematyki dla klas pierwszych

do decyzji zespołów przedmiotowych

Zdjęcia klasowe – (od 2. lekcji)

16 września 2019 (poniedziałek)

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

19 września 2019 (czwartek)

Wymiana z Hamburgiem – opieka nad gośćmi z Hamburga – p. M. Lisowska, p. M. Bieliński

23 – 29 września 2019 (poniedz. –niedz)

Obozy integracyjne – klasy pierwsze

30.09. – 04.10.2019 (poniedz. – piątek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30 września 2019

Klasy trzecie – próbna matura z języka polskiego (pp) – 4. – 6. lekcja

30 września 2019 (poniedz.)

Klasy trzecie – próbna matura z matematyki (pp) – 2. – 4. lekcja

1 października 2019 (wtorek)

Klasy trzecie – próbna matura z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym 3. – 6. lekcja

2 października 2019 (środa)

Lekcje festiwalowe (7. lekcja – sala gimnastyczna)Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego – dla chętnych lub inne formy przybliżenia historii Szkoły

do 11 października 2019

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 14.00

14 października 2019 (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna + szkoleniowa

24 października 2019 (czwartek)

Lekcje festiwalowe dla klas pierwszych (po lekcjach)???

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

?

Tadealia (formuła do ustalenia) – od 3. lekcji

28 października 2019 (poniedziałek)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach – kl. 1b z p. P. Sambierskim i kl. 1 H z p. K. Murakowskim – od. 8.15 – powrót na 4. lekcję

30 października 2019 (środa)

Odwiedziny na Powązkach – klasa 1c z p. M. Putz-Alvarado i 1S z p. M. Pohoreckim – wyjście po 4. lekcji

(lekcje: od 0. do 4. – według planu; 5. lekcja – w klasach trzecich – do ustalenia)

30 października 2019 (środa)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości (formuła do ustalenia)

12 listopada 2019 (wtorek)

Przeglądy jesienne

18, 19 listopada 2019 (poniedz., wtorek)

Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

21 listopada 2019 (czwartek)

FT – budowanie sceny

27 listopada 2019 (środa)

Szkolny etap XVII Olimpiady Lingwistycznej – godz. 8.15-10.30

08.11.2018 (czwartek)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami)

32. Festiwal Teatralny

4 – 7 grudnia 2019 (środa-sobota)

FT– składanie sceny

9 grudnia 2019 (poniedziałek)

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły – godz. 15.00

12 grudnia 2019 (czwartek)

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych (w tygodniu przedświątecznym)

Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

20 grudnia 2019 (piątek)

Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze.

20 grudnia 2019 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych.

15 stycznia 2020 (środa)

Studniówka

18 stycznia 2020 (sobota)

Sesje klasyfikacyjne

20, 21 stycznia 2020 (poniedz., wtorek)

Rada klasyfikacyjna.

Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej – godz. 17.30

23 stycznia 2020 (czwartek)

Zmiana planu lekcji

od 3 lutego 2020 (poniedziałek)

Ferie zimowe

10 –23 lutego 2020

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

7 lutego 2020 (piątek)

Rada podsumowująca I półrocze

Rada szkoleniowa.

27 lutego 2020 (czwartek)

Rekolekcje dla osób uczęszczających na lekcje religii

KAWA

19 – 20 marca 2020 (czwartek – piątek)

Propozycje ocen końcoworocznych w klasach trzecich

23 marca 2020 (poniedziałek)

Przeglądy wiosenne klas młodszych.

23, 24 marca 2020 (poniedziałek, wtorek)

Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące.

26 marca 2020 (czwartek)

Wiosenna przerwa świąteczna

09– 14 kwietnia 2020

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

15 kwietnia 2020 (środa)

Dzień otwarty dla kandydatów

18 kwietnia 2020 (sobota)

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

20 kwietnia 2020 (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

21 kwietnia 2020 (wtorek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

23 kwietnia 2020 (czwartek)

Egzaminy maturalne: pisemne i ustne

od 4 maja do 22 maja

4.05 – 7.05 – dni wolne od zajęć dydaktycznych

Propozycje ocen końcoworocznych, informacje o zagrożeniach

27 maja 2020 (środa)

Rada Pedagogiczna

Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń – godz. 17.30

28 maja 2020 (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen

17 czerwca 2020 (środa)

Wyścig Ósemek Wioślarskich

???

Sesje klasyfikacyjne

22, 23 czerwca 2020 (poniedz., wtorek)

Dzień Sportu ?

?

Rada klasyfikacyjna

24 czerwca 2020 (środa)

Czacki Second Stage ?

?

Rekrutacja

Rada Pedagogiczna podsumowująca

2 lipca 2020 (czwartek)