Harmonogram roku

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31 października 2016 r., 2 listopada 2016 r., 2, 4, 5, 8 i 9 maja 2017 r. oraz 16 czerwca 2017 r.

Zarządzenie o dniach wolnych 2016-2017 (.docx, 30 KB)

Pobierz terminarz na maj 2017 Pobierz harmonogram 2016/2017 (PDF)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Egzamin poprawkowy z historii p. B. Braœś, p. T. Małka, przew. p. A. Chruszczewska

29.08.2016 (poniedziałek)

godz. 9.00

Egzamin poprawkowy z języka rosyjskiego p. N. Poniewierka, p. A. Soszka,
przew. p. A. Koszycka

30.08.2016 (wtorek)

godz. 8.15

Posiedzenie Rady Pedagogicznej godz. 10.00

Po posiedzeniu – praca w zespołach

30.08. 2016 (wtorek)

 

Spotkanie zespołu wychowawców godz. 9.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej godz. 10.00

Szkolenie nt. dziennika elektronicznego Librus (p. M. Pohorecki, p. P. Cieœślak)

31.08.2016 (śœroda)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta

Uroczystość przy Kamieniu

Złożenie kwiatów na grobie sp. B. Chodorowskiego i T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna)

01.09. 2016 (czwartek)
godz. 9.00

godz. 10.30

godz. 12.00

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych

od godz. 12.30

01.09. 2016 (czwartek)

 

Spotkanie z Rodzicami

Klasy pierwsze – Wychowawcy klas, Pedagog, Dyrekcja.

Zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły. Wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

 

Klasy drugie – Wychowawcy klas.

Przeprowadzenie wyborów do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

 

Klasy trzecie – Wychowawcy klas,

Przeprowadzenie wyborów do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

Spotkanie z Dyrekcją – zapoznanie Rodziców z procedurami egzaminu maturalnego

08.09.2016 (czwartek)

godz. 17.30

 

 

 

godz. 17.30

 

 

godz. 17.30

 

godz. 18.30

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy (złożenie u Dyrekcji).

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania
w poszczególnych klasach (złożenie w bibliotece).

do 09.09.2016

(piątek)

Klasy pierwsze – sprawdziany diagnozujące z matematyki (1., 2. lekcja) – przedstawienie wyników najpóźniej do 21.09.15

12.09.2016 (poniedziałek)

Klasy pierwsze – sprawdziany diagnozujące z języka polskiego (1., 2. lekcja) – przedstawienie wyników najpóźniej do 21.09.15

13.09.2016 (wtorek)

Zdjęcia klasowe od. 2. lekcji

14.09.2016

Wyjazd do CERN (międzyklasowy: 3d, 3e, 3c)

16.09 -23.09.2016

Obozy integracyjne:

Władysławowo:

1a – p. A. Soszka, p. D. Kalenik

1b – p. A. Banasik, p. M. Lisowska

Piękna Góra:

1c – p. Ł. Gawryś, p. T. Małka

1d – p. M. Pohorecki, ks. P. Malczewski

1e – p. M. Biszczuk, p. D. Luber

 

Wyjazdy edukacyjne: Karpacz i okolice

klasy drugie (I) i 3c (88 osób) pod opieką: p. N. Poniewierki, p. P. Cieślaka,

p. M. Putz-Alvarado, p. E. Juszczak, p. . N. Tomaszewskiej, p. A. Pokory;

klasy drugie (II) (66 osób) – żagle (Piękna Góra k/Giżycka) – p. M. Adamski,

p. M. Antolak, p. J. Maślankiewicz, P. Sambierski

19.09 – 23.09.2016

Rada Pedagogicznej + szkoleniowa

29.09.2016 (czwartek)

Lekcje festiwalowe dla klas pierwszych (po lekcjach)

wrzesień

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30.09.2016 (piątek)

Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego

paŸździernik

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.

do ustalenia

Spotkanie uczniów klasy 1e z p. Andrzejem Zubką, przedstawicielem Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły – 3. lekcja

03.10.2016 (poniedziałek)

Spotkanie uczniów klasy 1c z p. D. Burlińską, z przedstawicielką Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego – 4. lekcja

04.10.2016 (poniedziałek)

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy – ks. P. Malczewski, p. P. Cieślak

04.10.2016 (poniedziałek)

Próba ślubowania uczniów klas pierwszych – p. P. Sambierski, 4. lekcja , sala gimnastyczna

05.10.2016 (środa)

Spotkanie uczniów klasy 1b z p. Dariuszem Gellerem, prezesem Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły – 5. lekcja

05.10.2016 (środa)

Spotkanie uczniów klasy 1a z p. Dariuszem Gellerem, prezesem Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły – 6. lekcja

05.10.2016 (środa)

Nabory do sekcji – sala gimnastyczna – duża przerwa (12.40 – 13.05)

06.10.2016 (czwartek)

Spotkanie uczniów klasy 1d z p. Markiem Boguszewskim, przedstawicielem Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły – 3. lekcja

07.10.2016 (piątek)

Wymiana z Hamburgiem opieka nad goœśćmi z Hamburga.

09-13.10.2016

Kilkuminutowe wizyty w klasach Ambasadorów olimpiady Zwolnieni z Teorii (od godz. 9.00)

11.10.2016 (wtorek)

Próba ślubowania uczniów klas pierwszych – p. P. Sambierski, 4. lekcja , sala gimnastyczna

12.10.2016 (środa)

Obchody 140-lecia Szkoły.

ŒŚlubowanie uczniów klas pierwszych. godz.10.00 (piątek)

14.10.2016 (piątek)

15.10.2016 (sobota)

Klasa 3e – warsztaty „Stres jest ok.” 4. – 6. lekcja

25.10.2016 (wtorek)

Klasa 3c – warsztaty „Stres jest ok.” 3. – 5. lekcja

26.10.2016 (środa)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach
– 1c i p. Ł. Gawryśœ

26.10.2016 (śœroda)

po 4. lekcji

Profilaktyka stosowania środków steroidowych wśród uczniów

1. lekcja – 1b

2. lekcja – 1e

3. lekcja – 1c

4. lekcja – 1a

5. lekcja – 1dk

27.10.2016 (czwartek)

Odwiedziny na Powązkach klasa 1b i p. A. Banasik

27.10.2016 (czwartek)

Klasa 3d – warsztaty „Stres jest ok.” 5. – 7. lekcja

27.10.2016 (czwartek)

Tadealia

28.10.2016 (piątek)

prawdopod. po 5. lekcji

Szkolny etap Olimpiady Języka Francuskiego – godz. 9.00

04.11.2016 (piątek)

Szkolny etap Olimpiady Języka Niemieckiego – godz. 10.00

04.11.2016 (piątek)

Wyjazd do Krakowa – 5 uczniów z Koła Debat i p. E. Juszczak

04.11.- 07.11.2016

Etap szkolny XXXV Olimpiady Języka Łacińskiego – godz. 9.00

08.11.2016 (wtorek)

Etap szkolny XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

09.11.2016 (środa)

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – godz. 8.00

10.11. 2016 (czwartek)

Obchody Narodowego Œwięta Niepodległoœci

10.11. 2016 (czwartek)

Przeglądy jesienne

14.11. 2016 (poniedziałek)

i 15.11. 2016 (wtorek)

Szkolny etap Olimpiady Języka Angielskiego – godz. 9.00

14.11.2016 (poniedziałek)

Warsztaty ze studentem PWST dla reżyserów FT (po lekcjach)

14.11.2016 (poniedziałek)

Próbne matury 14.11 – 19. 11. 2016

14.11.2016 (poniedziałek)

Próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym

14.11.2016 (poniedziałek)

Próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym

15.11. 2016 (wtorek)

Próbna matura z języka obcego (jęz. angielski – poziom rozszerzony, inny język – poziom podstawowy)

16.11.2016 (środa)

Olimpiada Statystyczna – godz. 10.00 – 10.45

16.11.2016 (środa)

Próbna matura z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

17.11.2016 (czwartek)

Olimpiada Wiedzy o III RP – godz. 9.00

17.11.2016 (czwartek)

Rada Pedagogiczna – godz. 15:30

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

17.11.2016 (czwartek)

Próbna matura z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

18.11.2016 (piątek)

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – godz. 10.00

24.11.2016 (czwartek)

Rada Pedagogiczna: Pierwsza pomoc przedmedyczna – p. B. Swoboda

godz. 15.30

Po RP – posiedzenie zespołów Nauczycieli uczących klasy pierwsze – podsumowanie spotkań indywidualnych

24.11.2016 (czwartek)

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – godz. 8.00

25. 11. 2016 (piątek)

Festiwal Teatralny

od 30.11.2016 (środa)

do 03.12.2016 (sobota)

Szkolny etap XII Olimpiady Przedsiębiorczości

01.12.2016 (czwartek)

Olimpiada Historyczna (COPTIOSH) – godz. 11.00

01.12.2016 (czwartek)

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie (COPTIOSH) – godz. 12.00

08.12.2016 (czwartek)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami)

08.12.2016 (czwartek)

Międzyklasowy wyjazd do Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – p. E. Juszczak, p. I. Kulpa

09.12.2016 (piątek)

Etap szkolny Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania

09.12.2016 (piątek)

Olimpiada Artystyczna

13.12.2016 (wtorek)

Próbna matura z informatyki

15.12.2016 (czwartek)

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły

15.12.2016 (czwartek)

Wigilie klasowe na godzinach wychowawczych (w tygodniu przedœświątecznym)

od 16.12.2016 (piątek)

do 22.12.2016 (czwartek)

Wigilia szkolna wspólne kolędowanie

22.12.2016 (czwartek)

4. lekcja

Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
lub nieklasyfikowaniem na półrocze.

22.12.2016 (czwartek)

Zimowa przerwa śœwiąteczna

od 23.12.2016 (piątek)

do 31.12.2016 (sobota)

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śœródrocznych.

11.01.2017 (środa)

Próba poloneza w NOT

?

Sesje klasyfikacyjne

poniedziałek: 1b, 2b, 3b, 1e, 2e, 3e, 1d, 3d

wtorek: 1a, 2a, 3a, 1c, 2c, 3c, 2d

 

16.01.2017 (poniedziałek)

17.01.2017 (wtorek)

Rada klasyfikacyjna.

Spotkanie z Rodzicami omówienie wyników klasyfikacji semestralnej
godz. 17.30

19.01.2017 (czwartek)

Studniówka

21.01.2017 (sobota)

Zmiana planu lekcji

23.01.2017 (poniedziałek)

Rada podsumowująca I półrocze

Rada szkoleniowa.

26.01.2017 (czwartek)

Wyjazdy na obozy narciarskie klas 2b, 2d, 2e – p. B. Dłużewska, p. T. Krzemińska, p. M. Szczepańska, p. M. Putz-Alvarado, p. K. Zdrzyłowska

od 28.01.2017 (wtorek)

do 17.01.2017 (poniedziałek)

Wyjście reprezentacji Szkoły z p. E. Juszczak na rozgrywki Warszawskiej Ligi Debatanckiej

01.02.2017 (środa)

Klasa 1b z p. A. Banasik – wyjście na lekcję muzealną do Muzeum Narodowego

01.02.2017 (środa)

Próbna matura z informatyki (cz. II) – 11.55 – 14.25

01.02.2017 (środa)

Warsztaty anydyskryminacyjne – klasy: 1c i 2c

02.02.2017 (czwartek)

Próbna matura z języka angielskiego (pr) //próbna matura z języka niemieckiego (pr)

02.02.2017 (czwartek)

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

07.02.2017 (wtorek)

Ferie zimowe

od 13.02.2017 (poniedziałek)

do 26.02.2017 (niedziela)

1d, 3d – wychodzą z p. B. Dłużewską i p. J. Pawłowską na lekcje do Centrum Nauki Kopernik

02.03.2017 (czwartek)

Liga Debatancka w Liceum Kuronia – reprezentacja Szkoły pod opieką p. E. Juszczak

02.03.2017 (czwartek)

XIV Turniej o Puchar „Sambiera” godz.9.00

04.03.2017 (sobota)

Wycieczka do Muzeum Gombrowicza we Wsoli – klasa 3b z p. E. Juszczak

14.03.2017 (wtorek)

Finał Olimpiady Języka Francuskiego w Lublinie – 2 finalistów pod opieką p. D. Luber

od 16.03.2017 (czwartek)

do 18.03.2017 (sobota)

Rekolekcje

od 20.03.2017 (poniedziałek)

do 22.03.2017 (środa)

Warsztaty: I tura: 8.15 – 9.30 II tura: 9.45 – 11.00

22.03.2017 (wtorek)

KAWA

od 23.03.2017 (czwartek)

do 24.03.2017 (piątek)

Liga Debatancka – reprezentacja Szkoły pod opieką p. E. Juszczak

30.03.2017 (czwartek)

3a – lekcja na temat procedur maturalnych – p. A. Chruszczewska (2.lekcja)

03.04.2017 (poniedziałek)

3d – lekcja na temat procedur maturalnych – p. A. Koszycka (5. lekcja)

03.04.2017 (poniedziałek)

3b – lekcja na temat procedur maturalnych – p. A. Chruszczewska (3. lekcja)

04.04.2017 (wtorek)

Przeglądy śœródroczne (wiosenne) klas młodszych.

03.04.2017 (poniedziałek)

04.04.2017 (wtorek)

3c – lekcja na temat procedur maturalnych – p. A. Chruszczewska (3. lekcja)

05.04.2017 (środa)

Próbna matura z informatyki (3e) – 8.15 – 12.15

06.04.2017 (czwartek)

Spotkania z Rodzicami informacja o wynikach przeglądów œródsemestralnych, wnioski; sprawy bieżące. Klasy trzecie propozycje ocen końcoworocznych.

06.04.2017 (czwartek)

godz. 17.30

3e – lekcja na temat procedur maturalnych – p. A. Koszycka (1. lekcja)

07.04.2017 (piątek)

Próbna matura z chemii (3a) – 9.00 – 12.00

07.04.2017 (piątek)

Próbna matura z historii (3b) – 7.30 – 10.30 – p. B. Braś

11.04.2017 (wtorek)

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

11.04.2017 (wtorek)

Wiosenna przerwa œświąteczna

13-18.04.2017

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

20.04.2017 (czwartek)

Dzień otwarty dla kandydatów

22.04.2017 (sobota)

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

24.04.2017 (poniedziałek)

Uroczystośœć zakończenia roku szkolnego maturzystów – OSiR

27.04.2017 (czwartek)

14:00

Egzaminy maturalne: pisemne i ustne

(ustne: od 08.05 do 19.05)

od 04.05.2017 (czwartek)

do 24.05.2017 (środa)

Wymiana z Hamburgiem – wyjazd 17 osób z p. M. Lisowska i p. D. Kalenik

od 09.05.2017 (czwartek)

do 16.05.2017 (środa)

Wyjazd 1c do Gdańska do Muzeum II Wojny Światowej – opieka: p. Ł. Gawryś, p. T. Małka

10.05.2017 (środa)

14:00

Warsztaty: Trudne stany emocjonalne (1. – 4. lekcja) – klasa 1e

10.05.2017 (środa)

14:00

Warsztaty: Trudne stany emocjonalne (1. – 4. lekcja) – klasa 1a

11.05.2017 (czwartek)

14:00

Spotkanie z p. Pawłem Kundzią nt. Auschwitzu sala gimnastyczna

11.05.2016 (czwartek)

14:00

Warsztaty: Trudne stany emocjonalne (1. – 4. lekcja) – klasa 1b

12.05.2017 (piątek)

14:00

Warsztaty: Trudne stany emocjonalne (1. – 4. lekcja) – klasa 1d

16.05.2017 (wtorek)

14:00

Grupy jęz. francuskiego p. D. Luber kl. 2 (3h) i kl. 1 (4h) wychodzą na wykład do Instytutu Romanistyki

17.05.2017 (środa)

14:00

Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem

23.05.2017 (wtorek)

14:00

Zebranie z rodzicami (zagrożenia, propozycje ocen końcowo rocznych)

25.05.2017 (czwartek)

14:00

Konkurs Piosenki Frankofońskiej

7 czerwca (środa)

Czacki Second Stage

9 – 10 czerwca (piątek-sobota)

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

9 czerwca (piątek)

Wyścigi Ósemek Wioślarskich

czerwiec 2016

1c wychodzi do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka

14 czerwca (środa) godz. 13.45

Sesje klasyfikacyjne – godz. 14.50 – klasy II i klasy I

14 czerwca (środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16 czerwca (piątek)

Rada Pedagogiczna – godz. 15.40

19 czerwca (poniedziałek)

Uroczystość zakończenie roku szkolnego 2016/2017 – godz. 14.00

22 czerwca (czwartek)

Rekrutacja od godz. 11.00

od 23 czerwca (piątek)

Obóz naukowy w Supraślu „Polska między Wschodem a Zachodem” – 30 uczniów- humanistów z różnych klas pod opieką p. Ewy Juszczak i p. Iwony Kulpa-Szustak

od 26 czerwca do 30 czerwca

Rada Pedagogiczna podsumowująca

30 czerwca (piątek)