Harmonogram roku

Pobierz pełny harmonogram 2017/2018 (PDF) Pobierz szczegółowy harmonogram na czerwiec (PDF)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta

Uroczystość „przy Kamieniu”

Złożenie kwiatów na grobie śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna)

04.09. 2017 (poniedziałek)

godz. 9.00

godz. 10.30

godz. 12.00

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych – od godz. 12.30

04.09.2017 (poniedziałek)

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Historycznej i z WOS-u – godz. 12.40, s.18

05.09.2017 (wtorek)

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Języka Rosyjskiego

06.09.2017 (środa)

Spotkania z Rodzicami wszystkich klas – godz. 17.30

klasy pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, potem – spotkania w klasach

klasy drugie – spotkania w klasach

klasy trzecie – spotkania w klasach, godz. 18.30 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

07.09.2017 (czwartek)

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Filozoficznej – godz. 15.30, sala 1

07.09.2017 (czwartek)

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Języka Angielskiego

08.09.2017 (piątek)

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy (złożenie u Dyrekcji).

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania w poszczególnych klasach (złożenie w bibliotece).

do 10.09.2017 (piątek)

Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego dla klas pierwszych – 3., 4. lekcja

11.09.2017 (poniedziałek)

Sprawdziany diagnozujące z matematyki dla klas pierwszych – 4., 5. lekcja

12.09.2017 (wtorek)

3a z p. J. Pawłowską – wyjście na warsztaty organizowane przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM

12.09.2017 (wtorek)

Zdjęcia klasowe – od. 2. lekcji

13.09.2017 (środa)

3a z p. J. Pawłowską – wyjście na warsztaty organizowane przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM (moduł C)

14.09.2017 (czwartek)

Obozy integracyjne (wszystkie klasy pierwsze) i wyjazdy edukacyjne (klasy drugie)

18.09 – 22.09.2017

Wszystkie klasy trzecie – próbna matura z języka polskiego (pp)

18.09.2017

Wszystkie klasy trzecie – próbna matura z matematyki (pp)

19.09.2017

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Języka Niemieckiego

25.09.2017

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Języka Francuskiego

25.09.2017

Rada Pedagogiczna + szkoleniowa

28.09.2017 (czwartek)

Lekcje festiwalowe dla klas pierwszych (po lekcjach)

wrzesień

Kilkuminutowe informacje w klasach nt. Olimpiady Zwolnieni z Teorii – 8.00 -10.00

29.09.2017 (piątek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

29.09.2017 (piątek)

Wyjazd do Sewilli w ramach wymiany – 22 uczniów i p. M. Putz-Alvarado i p. K. Zdrzyłowska

30.09 – 07.10.2017

Spotkania z przedstawicielami Fundacji Pięć Plus – na godzinach wychowawczych

02.10 – 06.10.2017

Lekcja muzealna w Muzeum Narodowym – klasa 3c z p. A. Chruszczewską – wyjście godz. 12.00

05.10.2017 (czwartek)

Próba ślubowania klas pierwszych – p. P. Sambierski 0.,1. lekcja – wszystkie klasy pierwsze

06. 10.2017 (piątek)

Wymiana z Hamburgiem – rewizyta w Warszawie (17 uczniów + p. M. Lisowska, p. D. Kalenik)

06.10. – 13.10.2017

„Stres jest OK.” – warsztaty dla klasy 3a – 3., 4., 5. lekcja

09.10.2017 (poniedziałek)

Próba ślubowania klas pierwszych – p. P. Sambierski 1., 2. lekcja – wszystkie klasy pierwsze

10.10.2017 (wtorek)

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy – ks. J. Kotula, p. M. Szczepańska, p. P. Cieślak

11.10.2017 (środa)

„Stres jest OK.” – warsztaty dla klasy 3d – 2., 3., 4. lekcja

12.10.2017 (czwartek)

Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego

październik

Wyjazd studyjny do Brukseli – nagroda w konkursie „Europejski Traktat Młodych. Jak młodzież widzi przyszłość Unii Europejskiej?” organizowanym przez Biuro Poselskie prof. Danuty Hübner – zwycięzcy konkursu z p. N. Poniewierką

październik

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 12.30.
(lekcje: od 0. do 4. – według planu; 5. lekcja – w klasach trzecich – do ustalenia)

13.10.2017 (piątek)

„Stres jest OK.” – warsztaty dla klasy 3e – 1., 2., 3. lekcja

23.10.2017 (poniedziałek)

„Stres jest OK.” – warsztaty dla klasy 3b i 3c – 1., 2., 3. lekcja

26.10.2017 (czwartek)

Tadealia

27.10.2017 (piątek)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach – 1c i p. I. Kulpa (wyjście 8.15; powrót na 5. lekcje)

30.10.2017 (poniedziałek)

Odwiedziny na Powązkach – klasa 1b i p. E. Juszczak – wyjście po 4. lekcji

30.10.2017 (poniedziałek)

Olimpiada Języka Niemieckiego
godz. 10.00

06.11.2017 (poniedziałek)

Profilaktyka zdrowotna – zajęcia dla wszystkich klas pierwszych:
– chłopcy – profilaktyka raka jądra
– dziewczęta – pierwsza wizyta u ginekologa
2. lekcja – 1a (chł. s. 1a/ dz. s. 2)
3. lekcja – 1b (chł. s. 18/ dz. s. 17)
4. lekcja – 1d (chł. s. 18/ dz. s. 19)
5. lekcja – 1c (chł. s. 18/ dz. s. 19)
6. lekcja – 1e (chł. s. 18/ dz. s. 20)

06.11.2017 (poniedziałek)

Olimpiada Języka Łacińskiego
godz. 9.00

07.11.2017 (wtorek)

Olimpiada Języka Francuskiego
godz. 9.00 – 11.00

07.11.2017 (wtorek)

Odpowiedzialność prawna nieletnich – zajęcia z przedstawicielami Straży Miejskiej
1. lekcja – klasy: 1a i 1b
2. lekcja – klasy: 1d, 1e
3. lekcja – klasa: 1c

10.11.2017 (piątek)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2017 (piątek)

Wyjazd do Gardzienic – Koło wiedzy o teatrze i osoby zainteresowane teatrem godz. 12.00 (p. E. Juszczak, p. I. Kulpa, p. D. Kalenik, p. A. Chruszczewska)

10.11.2017 (piątek)

Olimpiada Języka Angielskiego
godz. 9.00 – 10.00

13.11.2017 (poniedziałek)

Przeglądy jesienne

13.11. 2017 (poniedziałek) i 14.11. 2017 (wtorek)

„Przegrać najlepiej. Don Kichot i jego opowieści” – wyjście do STUDNI O.
10.05 – klasa 1c z p. I. Kulpą-Szustak (powrót na 13.05)
12.20 – klasa 1b z p. E. Juszczak

14.11.2017 (wtorek)

Aktualne problemy i trendy cyberwalki i cyberochrony na forum światowym” – spotkanie z profesorem Lechem Janczewskim (absolwentem Czackiego z 1960 r)
(ok. 13.00) – dla uczniów klas: 1e, 2e, 3e oraz zainteresowanych z innych klas.

14. 11.2017 (wtorek)

Rada Pedagogiczna
Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

16.11.2017 (czwartek)

Spotkanie z p. Kamilem Bałukiem, autorem książki Wszystkie Dzieci Louisa (w ramach współpracy z Instytutem Reportażu) – klasa 1c (+ osoby zainteresowane) 5., 6. lekcja

23.11.2017 (czwartek)

FT – budowanie sceny

29.11.2017 (środa)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami)

30.11.2017 (czwartek)

30. Festiwal Teatralny

06 – 09.12.2017

Olimpiada Przedsiębiorczości

07.12.2017 (czwartek)

FT– składanie sceny

11.12.2017 (poniedziałek)

Olimpiada Artystyczna
11:00 – 12:00 – rozwiązywanie zadań
12:15 – 15:00 – opis dzieła sztuki/muzyki

12.12. 2017(wtorek)

Wyjście do Muzeum Narodowego na lekcje muzealne związane z wystawą „Miejska rewolta” – klasa 1b

13.12.2017 (środa) po 5. lekcji

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły – godz. 15.00

14.12.2017 (czwartek)

Wyjście do Muzeum Narodowego na lekcje muzealne związane z wystawą „Miejska rewolta” – klasa 3b

15. 12. 2017 (piątek) po 1. lekcji

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych (w tygodniu przedświątecznym)

18.11 – 22.12.2017

Wyjście do Muzeum Narodowego na lekcje muzealne związane z wystawą „Miejska rewolta” – klasa 2b

21. 12. 2017 (piątek) po 5. lekcji

Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

22.12.2017 (piątek)

Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze.

do 04.12.2017 (poniedziałek)

Spotkanie z p. dr hab. Iwoną Kurz na temat twórczości Andrzeja Wajdy klasa 3a + osoby zainteresowane

15. 12.2017 (piątek) 8.15 – 9.50

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych.

22.12.2017 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2017

1e wychodzi z p. P. Głogowskim na Giełdę Papierów Wartościowych
godz. 14:00

03.01.2018 (środa)

Próbna matura z języka polskiego (pp) – godz. 11.00 – 13.50 – wszystkie klasy trzecie

04.01.2018 (czwartek)

Próbna matura z matematyki (pp) – godz. 11.00 – 13.50 Klasy: 3a, 3b, 3c

05.01.2018 (piątek)

Sesje klasyfikacyjne klas pierwszych+ podsumowanie spotkań z rodzicami (w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej)

08.01.2018 (poniedziałek)

Próbna matura z fizyki – klasa 3d – 3.,4.,5. lekcja

09.01.2018 (wtorek)

Sesje klasyfikacyjne – klasy drugie i trzecie

09.01.2018 (wtorek)

Spotkanie z p. dr Magdą Szcześniak na temat twórczości Agnieszki Holland i polskiego kina kobiet – klasa 2b + osoby zainteresowane

11.01.2018 (czwartek) 10.05 – 11.45

Rada klasyfikacyjna.
Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej – godz. 17.30

11.01.2018 (czwartek)

Próba poloneza w NOT (ul. Czackiego) – wszystkie klasy trzecie pod opieką Wychowawców oraz p.T. Krzemińska, p. J. Maślankiewicz, p. P. Sambierski

11.01.2018 (czwartek)
9.00 – 11.00

Próbna matura z matematyki (pr) – godz. 11.00 – 14.00:
3d, 3e oraz zdający maturę rozsz. z klas 3a, 3b, 3c

10.01.2018 (środa)

Część I eliminacji okręgowych Olimpiady Języka Niemieckiego

12.01.2018 (piątek)
10.00 – 11.30

Zimowy Obóz Humanistów – p. E. Juszczak i p. I. Kulpa-Szustak

12.01.2018 – 16.01.2018

Studniówka

13.01.2018 (sobota)

Ferie zimowe

15.01 – 28.01.2018

Zmiana planu lekcji

29.01.2018 (poniedziałek)

Próbna matura z biologii – klasa 3a

01.02.2018 (czwartek)

Próbna matura z informatyki – godz. 8.30 (część kl.3e)

01.02.2018 (czwartek)

Rada podsumowująca I półrocze
Rada szkoleniowa – Współczesny model oceniania. Przygotowanie szkoły do zmian w myśleniu o ocenianiu – godz. 15.30

01.02.2018 (czwartek)

Zawody Ligi Debatanckiej w LO Kopernika

02.02.2018 (piątek)

Spotkanie z p. dr Matyldą Szewczyk z Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej IKP – współczesne polskie kino artystyczne na przykładzie filmów Anki i Wilhelma Sasnalów – s. 17

05.02. 2018 (poniedziałek)
10.05 – 11.45

Próbna matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym – wszystkie klasy trzecie – godz. 10.00

07.02.2018

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

07.02.2018 (środa)

Klasa 2a – Akademia Diabetologii – spotkanie z p. Zuzanną Maciąg – 7. lekcja

21.02.2018 (środa)

Obóz narciarski w Zieleńcu – klasa 1a, 1d,1e – p. K. Zdrzyłowska, p. R, Ręczkowski, p. W. Kuran, p. M. Putz-Alvarado, p. M. Lisowska, p. T. Krzemińska

25.02 – 03.03. 2018

Klasa 2a – wykład o pasożytach – p. Artur Zalewski – 7. lekcja

28. 02.2018 (środa)

Spotkanie z p. dr. Łukaszem Zarembą z Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej IKP – polskie kino popularne i gatunki początku XXI wieku na przykładzie komedii romantycznych – s. 12

01.03. 2018 (czwartek)
11.55 – 13.25

Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim – godz. 13.00

02.03.2018 (piątek)

Obóz narciarski w Zieleńcu – klasy 1c, 1b, 2a, 2c, 2d, 2e (2b – 8 osób) – p. T. Małka, p. M. Korczyńska, p. J. Pawłowska, p. M. Pohorecki, p. Ł. Gawryś, p. B. Dłużewska

04.03 – 10.03 2018

Spotkanie z p. prof. Adamem Strzemboszem – godz. 12.00

12.03.2018 (poniedziałek)

Przeglądy wiosenne klas młodszych.

12.03 – 13.03. 2018
(poniedz.-wtorek)

Zajęcia efektywnej nauki w szkole – warsztaty PięćPlus
1. lekcja – 3c
2. lekcja – 3e
3. lekcja – 3b
5. lekcja – 1a
6. lekcja – 3a

12.03.2018 (poniedziałek)

Zajęcia efektywnej nauki w szkole – warsztaty PięćPlus
1. lekcja – 1b
2. lekcja – 1e
3. lekcja – 3d
5. lekcja – 2a
6. lekcja – 2c

13.03.2018 (wtorek)

Zajęcia efektywnej nauki w szkole – warsztaty PięćPlus
1. lekcja – 1c
2. lekcja – 1d
3. lekcja – 2b
5. lekcja – 2d
6. lekcja – 2e

14.03.2018 (środa)

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – godz. 9.00

15.03.2018

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące. Klasy trzecie – propozycje ocen końcoworocznych.

15.03.2018(czwartek)

2a – wyjście do Muzeum POLIN – godz. 9.15

16.03.2018 (piątek)

Rekolekcje

19 – 21.03.2018
(poniedziałek- środa)

Warsztaty rekolekcyjne

21.03.2018

KAWA

22.03 – 24.03. 2018
(czwartek – piątek)

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 03.04.2018

Dzień otwarty dla kandydatów

07.04.2018 (sobota)

Wyjazd studyjny do Gdańska uczestników II etapu Olimpiady Solidarności pod opieką p. T. Małki

08.04 – 11.04. 2018

Wyjazd studyjny do Brukseli – 6 osób + p. N. Poniewierka

08.04 – 12.04.2018

Wymiana z Hamburgiem (wyjazd) – p. M. Bieliński i p. D.Kalenik

09.04 – 13.04. 2018

Wyjście na Wydział MIM UW – grupa uczniów z klasy 2e i 3e pod opieką p. M. Biszczuk

09.04.2018 (poniedziałek)

Wymiana z Sewillą (wyjazd) – p. M. Putz-Alvarado
 i p. K. Zdrzyłowska

10.04 – 16.04. 2018

Wyjście grupy uczniów (3 os. 2b, 1 os. 2c) pod opieką p. A. Soszki do Domu Spotkań z Historią – godz. 13.30

10.04.2018 (wtorek)

Pilotaż maturalny z informatyki – 10.00-12.00

11.04.2018 (środa)

Wyjście drużyny z Czackiego (2b, 2c) pod opieką p. M. Antolak do IPN na debatę z okazji 100-lecie odzyskania niepodległości
– godz. 9.40

11.04.2018 (środa)

1c i p. I. Kulpa-Szustak – wyjście na UW konferencję „Bezpieczeństwo międzynarodowe – współczesne problemy i wyzwania”

12.04. 2018 (czwartek) 13.04.2018 (piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

16.04.2018 (poniedziałek)

2a – warsztaty w MOP – „Żyć w klasie i przetrwać” – godz. 8.30 – 10.00

18.04. 2018 (środa)

1c i p. I. Kulpa-Szustak – wyjście do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na wystawę „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” – 11.55 – 15.00

19.04.2018 (czwartek)

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

19.04.2018 (czwartek)

Noc Filmowa

20.04.2018 (piątek)

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

23.04.2018 (poniedziałek)

Szkolenie dla grupy uczniów z klasy 1c dotyczące Turnieju Negocjacyjnego (w ramach patronatu Wydziału Prawa i Administracji UW)- opieka p. I. Kulpa-Szustak – 8.00 – 11.30

26.04.2018 (czwartek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

26.04.2018 (czwartek)

Egzaminy maturalne: pisemne i ustne
(ustne: od 07.05 do 23.05)

04.05 – 23.05.2018

Klasa 1d – warsztaty „Emocje z dobrą zmianą” (firma „Perspektywa”) – godz. 10.05 – 13.50

11.05.2018 (piątek)

Klasa 1e – warsztaty „Nastolatek w samorządzie” godz. 8.15 – 13.50

11.05.2018 (piątek)

Klasa 1a – warsztaty „Emocje z dobrą zmianą” godz. 8.15 – 11. 45

14.05.2018 (poniedziałek)

Klasa 1b – warsztaty „Nastolatek w samorządzie” godz. 8.15 – 13.50

14.05.2018 (poniedziałek)

Klasa 2b wychodzi po 1. lekcji na wykład dr. Piotra Morawskiego „Dwór – teatr – władza”, potem zostaje na warsztaty z animacji kultury

14.05.2018 (poniedziałek)

Klasa 1c – warsztaty „Emocje z dobrą zmianą” godz. 8.15 – 11. 45

15.05.2018 (wtorek)

Klasa 1e – warsztaty „Emocje z dobrą zmianą” godz. 10.05 – 13. 50

15.05.2018 (wtorek)

Klasa 1b – warsztaty „Emocje z dobrą zmianą” godz. 8.15 – 11. 45

16.05.2018 (środa)

Wystawa fotograficzna „Barwy Turcji”,
spotkanie z autorką zdjęć, p. Tatianą Falewicz

14 – 18 maja


17.05.2018 (czwartek)

Klasa 2d wychodzi z p. B. Dłużewską na warsztaty do Instytutu Fizyki PAN (po 2. lekcji)

17.05.2018 (czwartek)

Rada Pedagogiczna
Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcowo rocznych, zagrożeń – godz. 17.30

24.05.2018 (czwartek)

Rocznica urodzin Ks. J. Twardowskiego – wyjście do Świątyni Opatrzności Bożej (grupa międzyklasowa)

01.06.2018 (piątek)

Wyjazd do Katowic na finał Olimpiady Solidarności dwóch uczestników zawodów pod opieką p. N. Poniewierki

05. – 07.06 2018 (wtorek-czwartek)

Wyjście reprezentacji Szkoły z p. E. Juszczak na ćwierćfinał Ligii Debatanckiej

07.06.2018 (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen

08.06.2018 (piątek)

Wycieczka klasy 1c z p. I. Kulpą-Szustak i p. E. Juszczak do Gdańska

08-09. 06. 2018 (piątek-sobota)

Wyścig ósemek Wioślarskich

13.06. 2018 (środa)

Szlakiem „Ziemi obiecanej” – wyjazd do Łodzi – klasa 1b z p. E. Juszczak i p. I. Kulpą-Szustak

13.06.2018 (środa)

Konkurs Piosenki Frankofońskiej

13.06.2018 (środa)

Sesje klasyfikacyjne – godz. 15.00

14.06.2018 (czwartek)

Czacki Second Stage

15-16.06.2018 (piątek-sobota)

Rada klasyfikacyjna

18.06.2018 (poniedziałek)

Udział dwojga uczniów pod opieką p. I. Kulpy-Szustak w Festiwalu Filmoteki Szkolnej

18. – 19. 06. 2018 (pon. – wtorek)

Dzień Sportu

19.06.2018 (wtorek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – godz.13.00

21.06.2018 (czwartek)

Rekrutacja

od 22.06.2018 (piątek)

Letni Obóz Humanistyczny – wyjazd międzyklasowy – p. E. Juszczak i p. I. Kulpa

24.06 – 28.06.2018

Wymiana z Hiszpanami – przyjazd gości z Sewilli – p. M. Putz-Alvarado, p. K. Zdrzyłowska

24.06 – 29.06.2018

Rada Pedagogiczna podsumowująca

29.06.2018