Harmonogram roku

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
Na podstawie załącznika do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/2018/2019 informujemy o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 listopada 2018, 2 maja 2019, 6 maja 2019, 7 maja 2019, 8 maja 2019, 9 maja 2019

Propozycja kalendarza roku szkolnego 2018-2019 (PDF)Pobierz szczegółowy harmonogram na maj (PDF)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta

Uroczystość „przy Kamieniu”

Złożenie kwiatów na grobie śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna)

03.09.2018 (poniedziałek)

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych

– od godz. 12.30

03.09.2018 (poniedziałek)

Wykład prof. Krzysztofa Turzyńskiego na temat Wielkiego Zderzacza Hadronów – 3d + uczestnicy wyjazdu do CERN

06.09.2018 (czwartek)

Spotkania z Rodzicami wszystkich klas – godz. 17.30

Klasy pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, potem – spotkania w klasach

Klasy drugie – spotkania w klasach

Klasy trzecie – spotkania w klasach, godz. 18.30 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

06.09.2018 (czwartek)

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania

07.09.2018 (piątek)

Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego dla klas pierwszych

11.09.2018 (wtorek)

Sprawdziany diagnozujące z matematyki dla klas pierwszych

12.09.2018 (środa)

Zdjęcia klasowe – od 2. lekcji

13.09.2018 (czwartek)

Spotkanie z p. ministrem Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka

– godz. 13.00

13.09.2018 (czwartek)

Obozy integracyjne (wszystkie klasy pierwsze) i wyjazdy edukacyjne (klasy drugie)

17.09 – 21.09.2018

(poniedziałek – piątek)

Klasy trzecie – próbna matura z języka polskiego (pp)

18.09.2018 (wtorek)

Klasy trzecie – próbna matura z matematyki (pp)

19.09.2018 (środa)

Udział w akcji „Sprzątanie świata” – 2d z p. M. Lisowską

21.09.2018 (piątek)

Wymiana szkolna z Hamburgiem (rewizyta w Warszawie) – p. M. Lisowska, p. M. Bieliński

23.09 – 29.09.2018

(niedziela – sobota)

Prace renowacyjne na cmentarzu w Krzemieńcu – delegacja Czackiego (9 uczniów) z p. D. Kalenik

23.09 – 30.09.2018

(niedziela – niedziela)

Warsztaty dla klas trzecich „Wiem – rozumiem – wybieram”

24.09 – 28.09.2018

(poniedziałek – piątek)

Rada Pedagogiczna + szkoleniowa

27.09.2018 (czwartek)

Lekcje festiwalowe (7. lekcja – sala gimnastyczna)

28.09.2018 (piątek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

01.10.2018 (poniedziałek)

Spotkanie z p. dr Hanną Machińską, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, p. Andrzejem Stefańskim, głównym koordynatorem ds. Projektów Regionalnych w Biurze RPO i p. Mariną Hulią, nauczycielką Szkoły Demokratycznej na dworcu w Brześciu (klasy pierwsze + osoby zainteresowane, sala gimnastyczna)

02.10.2018 (wtorek)

14:50

Próba ślubowania klas pierwszych – p. P. Sambierski

(opieka – nauczyciele jęz. obcych)

03.10.2018 (środa)

3. lekcja

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

08.10.2018 (poniedziałek)

Próba ślubowania klas pierwszych – p. P. Sambierski

(opieka – nauczyciele jęz. obcych)

10.10.2018 (środa)

3. lekcja

Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego

1.- 2. tydz. października

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 12.30

(lekcje: od 0. do 4. – według planu; 5. lekcja – w klasach trzecich – do ustalenia)

12.10.2018 (piątek)

Tadealia (formuła do ustalenia)

29.10.2018 (poniedziałek)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach

– 1c i p. N. Poniewierka (8.15)

30.10.2018 (wtorek)

Odwiedziny na Powązkach – klasa 1b i p. T. Małka – wyjście po 4. lekcji

30.10.2018 (wtorek)

Szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – godz. 9.00

07.11.2018 (środa)

Szkolny etap XVII Olimpiady Lingwistycznej – godz. 8.15-10.30

08.11.2018 (czwartek)

Szkolny etap Olimpiady Języka Francuskiego – godz. 9.00-12.00

08.11.2018 (czwartek)

Szkolny etap Olimpiady Języka Łacińskiego – godz. 12.30

08.11.2018 (czwartek)

Spotkanie z p. prof. Danutą Hübner (dla zainteresowanych) – godz. 13.00

09.11.2018 (piątek)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości:

Wystawa: 100 wybitnych Polaków na 100-lecie

Konkurs na film (dla klas pierwszych i drugich) – 6. i 7. lekcja – projekcje

13.11.2018 (wtorek)

Szkolny etap Olimpiady Języka Angielskiego – godz. 9.00-10.00

13.11.2018 (wtorek)

Warsztaty „Stres maturalny” – klasy trzecie

13-15.11.2018 (wtorek-czwartek)

Wyjście klasy 3b z p. E. Juszczak do MN na lekcję muzealną „Młoda Polska. Artystyczna różnorodność” – 3., 4. i 5. lekcja

16.11.2018 (piątek)

Przeglądy jesienne

19-20.11.2018

(poniedziałek – wtorek)

Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły

22.11.2018 (czwartek)

FT – budowanie sceny

28.11.2018 (środa)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami)

29.11.2018 (czwartek)

31. Festiwal Teatralny

05.12.2018 – 08.12.2018

(środa – sobota)

FT – składanie sceny

10.12.2018 (poniedziałek)

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły – godz. 15.00

13.12.2018 (czwartek)

Wyjazd do teatru „Wierszalin” w Supraślu – grupa międzyklasowa z p. E. Juszczak i p. A. Chruszczewską

14.12.2018 (piątek)

godz. 12.00

Spotkanie z profesorem Andrzejem Mencwelem – w ramach projektu „Stanisław Brzozowski – płomienie nowoczesności”

17.12.2018 (poniedziałek)

godz. 13.00

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych (w tygodniu przedświątecznym)

17.12.2018 – 21.12.2018

(poniedziałek – piątek)

Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

21.12.2018 (piątek)

Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze, propozycje ocen śródrocznych

do 21.12.2018 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

24.12.2018 – 31.12.2018

(poniedziałek – poniedziałek)

Próba poloneza w NOT – godz. 9.00 – 11.00

14.01.2019 (poniedziałek)

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych

17.01.2019 (czwartek)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami)

17.01.2019 (czwartek)

Studniówka

19.01.2019 (sobota)

Sesje klasyfikacyjne

21.01.2019 – 22.01.2019

(poniedziałek – wtorek)

Rada klasyfikacyjna

Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej

– godz. 17.30

24.01.2019 (czwartek)

Ferie zimowe

28.01.2019 – 10.02.2019

(poniedziałek – niedziela)

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

07.02.2019 (czwartek)

Zmiana planu lekcji

11.02.2019 (poniedziałek)

Profilaktyka nowotworów skóry – spotkanie z p. Piotrem Kalbarczykiem: „Czerniak – znamiona barwnikowe”, s. 20

1. lekcja – 1b, 2c

2. lekcja – 2a, 1b

3. lekcja – 1c, 2e

4. lekcja – 1e, 1a

13.02.2019 (środa)

Rada podsumowująca I półrocze

14.02.2019 (czwartek)

Spotkanie z p. Martą Pokutycką-Mądralą, dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i rzecznikiem prasowym Nationale Nederlanden

6. lekcja – 1a

7. lekcja – 1e

18.02.2019 (poniedziałek)

Spotkanie z p. Martą Pokutycką-Mądralą, dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i rzecznikiem prasowym Nationale Nederlanden

2. lekcja – 1c

3. lekcja – 1b

19.02.2019 (wtorek)

Obóz narciarski

1a – p. J. Pawłowska, p. M. Korczyńska

1b – p. T. Małka, p. Ł. Gawryś

1c – p. N. Poniewierka, p. M. Putz-Alvarado

2d – p. M. Lisowska, p. K. Zdrzyłowska

24.02-02.03.2019 (niedziela-sobota)

Spotkanie z absolwentką Czackiego, p. Agnieszką Trzcińską z Europejskiego Banku Centralnego (3b, 3c, 3e)

25.02.2019 (poniedziałek)

Próbna matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

26.02.2019 (wtorek)

Spotkanie w ramach projektu “Stanisław Brzozowski. Płomienie nowoczesności”.

Godz. 10.00-11.15, s. 20

27.02.2019 (środa)

Obóz narciarski – 1e, 2e – p. T. Krzemińska, p. W. Kuran i p. W. Kolasiński

03.03 – 09.03.2019 (niedziela – sobota)

Spotkanie z p. prof. E. Paczoską – w ramach projektu

„Stanisław Brzozowski. Płomienie nowoczesności”.

Godz. 10.00 – 11.15, s. 20

06.03.2019 (środa)

Lekcja muzealna nt. sztuki średniowiecza w Muzeum Narodowym

– 1c z p. A. Chruszczewską (godz. 12.30)

14.03.2019 (czwartek)

Wyjazd do Brukseli – 18 osób pod opieką p. N. Poniewierki

20 – 24.03.2019 (środa – niedziela)

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny – godz. 9.00

21.03.2019 (czwartek)

Pilotaż z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym

(obowiązkowy dla zdających maturę z jęz. francuskiego na poziomie rozszerzonym) – 9.00 – 10.30

21.03.2019 (czwartek)

K.A.W.A.

21 – 22.03.2019 (czwartek – piątek)

Propozycje ocen końcoworocznych w klasach trzecich

25.03.2019 (poniedziałek)

Rekolekcje

25 – 27.03.2019 (poniedziałek – środa)

Szkolenie Rady Pedagogicznej – techniki aktywizowania i motywowania uczniów – godz. 11.30

26.03.2019 (wtorek)

Tournée chóru

29 – 31.03.2019 (piątek – niedziela)

Przeglądy wiosenne klas młodszych

08.04.2019 – 09.04.2019

(poniedziałek – wtorek)

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące

11.04.2019 (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

11.04.2019 (czwartek)

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

15.04.2019 (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

17.04.2019 (środa)

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019 – 23.04.2019

(czwartek – wtorek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

25.04.2019 (czwartek)

Dzień otwarty dla kandydatów

27.04.2019 (sobota)

Egzaminy maturalne: pisemne i ustne

06.05.2019 – 24.05.2019

(poniedziałek – piątek)

Warsztaty: „Emocjonalne zamieszanie”

1.- 4. lekcja – 1c

3. – 6. lekcja – 1e

13.05.2019 (poniedziałek)

Warsztaty umiejętności społecznych „Wiem – rozumiem – wybieram”

3., 4. lekcja – 2c

5., 6. lekcja – 2e

13.05.2019 (poniedziałek)

Warsztaty umiejętności społecznych „Wiem – rozumiem – wybieram”

2., 3. lekcja – 2d

4., 5. lekcja – 2c

14.05.2019 (wtorek)

Warsztaty: „Emocjonalne zamieszanie”

1.- 4. lekcja – 1b

3. – 6. lekcja – 1a

15.05.2019 (środa)

Warsztaty umiejętności społecznych „Wiem – rozumiem – wybieram”

2., 3. lekcja – 2b

4., 5. lekcja – 2a

15.05.2019 (środa)

Warsztaty umiejętności społecznych „Wiem – rozumiem – wybieram”

2., 3. lekcja – 2d

4., 5. lekcja – 2a

16.05.2019 (czwartek)

Warsztaty umiejętności społecznych „Wiem – rozumiem – wybieram”

2., 3. lekcja – 2e

4., 5. lekcja – 2b

17.05.2019 (piątek)

Wymiana z Hiszpanią – p. M. Putz-Alvarado, p. K. Zdrzyłowska

25.05.19 – 01.06.19

Propozycje ocen końcoworocznych, informacje o zagrożeniach

do 29.05.2019 (środa)

Wyjście uczestników Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych na finał zawodów – p. J. Maślankiewicz-Kuran

30.05. 2019 (czwartek)

Rada Pedagogiczna

Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń – godz. 17.30

30.05.2019 (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen

13.06.2019 (czwartek)

Wyścig Ósemek Wioślarskich

czerwiec

Sesje klasyfikacyjne

17.06.2019 (poniedziałek)

Rada klasyfikacyjna

18.06.2019 (wtorek)

Konkurs Piosenki Frankofońskiej

czerwiec

Czacki Second Stage

czerwiec

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19.06.2019 (środa)

Rekrutacja

21.06.2019 (piątek)

Rada Pedagogiczna podsumowująca

27.06.2019 (czwartek)