Harmonogram roku

 

PROPOZYCJA KALENDARZA SZKOLNEGO NA ROK 2022/2023 (PDF)
STYCZEŃ/LUTY 2023 (PDF)
DNI WOLNE 2022/2023 (PDF)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

</tr

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00;

Spotkanie zespołów przedmiotowych

29 sierpnia 2022 (poniedziałek)

Spotkanie zespołu wychowawców – godz.8.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (przedstawienie efektów prac zespołów przedmiotowych, ostateczny przydział zajęć, zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego) – godz. 10.00

30 sierpnia 2022 (wtorek)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta godz. 9.00

Uroczystość „przy Kamieniu” godz. 10.30

Złożenie kwiatów przy Kamieniu oraz na grobach śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy pomniku Nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (ul. Browarna) o godz. 12.00

1 września 2021 (czwartek)

 


 

 

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych – od godz. 12.00 (wcześniej?)

1 września 2022 (czwartek)

Zebranie dla Rodziców uczniów klasy 2S – godz. 17.30

1 września 2022 (piątek)

Wyjazd grupy uczniów do Brukseli

4 – 8 września 2022

Spotkania z Rodzicami:
oddziały pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej – godz. 17.00, potem – spotkania w klasach; oddziały drugie (oprócz klasy 2S) i trzecie – spotkania w klasach o godz. 17.00; oddziały czwarte – spotkania w klasach o godz. 17.00, godz. 18.00 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

8 września 2021 (czwartek)

Zdjęcia klasowe

początek września 2022

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespoły wychowawców planów pracy.

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania

9 września 2022 (piątek)

Wyjazdy turystyczno-edukacyjne klas drugich (oprócz klasy 2S) i czwartych

12 – 18 września 2022

Wyjazdy integracyjne klas pierwszych, wycieczki klas trzecich

19 – 25 września 2022

Wyjazd krajoznawczo-edukacyjny klasy 2S

26 – 30 września 2022

Klasy czwarte – próbna matura z CKE z języka polskiego lub matematyki (pp) – 5. – 7. lekcja

28 września 2022 (środa)

Klasy czwarte – próbna matura z CKE z matematyki lub języka polskiego (pp) – 2. – 4. lekcja

29 września 2022 (czwartek)

Klasy czwarte – próbna matura z CKE z języków nowożytnych (pp) – 3. – 6. lekcja

30 września 2022 (piątek)

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

29 września 2022(czwartek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30 września 2022

Wyjazd międzyklasowy na obóz językowy w Salamance

2 – 8 października 2022

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

4 października 2022 (wtorek)

Inwentaryzacja „z natury”

od października 2022

Próba Ślubowania pierwszoklasistów; 4 lekcja (sala gimnastyczna)

4 października 2022 (wtorek)

Lekcje festiwalowe dla uczniów klas pierwszych (po zajęciach)

7 października 2022 (piątek)

Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego lub inne formy przybliżenia historii Szkoły

do 13 października

Badanie ankietowe „Spożywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w Warszawie”:klasa 2P – 1 lekcja, klasa 1H – 2 lekcja, klasa 1S – 3 lekcja

13 października 2022 (czwartek)

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 11.00

14 października 2022 (piątek)

Wycieczka klasy 3S śladami bohaterów „Lalki”

19 października 2022 (środa)

Pierwszy etap konkursu STEM

20 października 2022 (czwartek)

Spotkanie dla uczniów klas drugich na temat programu stypendialnego ASSIST; 6 lekcja /p>

20 października 2022 (czwartek)

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

20 października 2022 (czwartek)

Wycieczka klasy 3M śladami bohaterów „Lalki”

21 października 2022 (piątek)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach – klasa 1F – wyjście po 3 lekcji, powrót na 7 lekcję

26 października 2022 (środa)

Odwiedziny na Powązkach – klasa 1S od godz. 8.00, powrót na 4 lekcję

27 października 2022 (czwartek)

Dzień języków obcych w Czackim

27 października 2022 (czwartek)

Szkolenie online na temat ochrony danych osobowych, godz. 17.00

27 października 2022 (czwartek)

Tadealia

28 października 2022 (piątek)

Wielki Test Wiedzy o Klimacie (BUW; godz. 10.30)

3 listopada 2022 (czwartek)

Spacer klasy 3P szlakiem bohaterów „Lalki”; 5 – 8 lekcja

3 listopada 2022 (czwartek))

I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego; godz. 9.00 – 10.00

4 listopada 2022 (piątek)

I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego; godz. 10.00 – 11.30

4 listopada 2022 (piątek)

Międzyklasowy wyjazd naukowy do Berlina

7 – 10 listopada 2022

Spotkania z p. prof. Marcinem Wojtysiak-Kotlarskim z SGH na temat projektu GOSPOSTRATEG: 4 lekcja – klasy 1S, 2H, 2M, 3H i 3S 5 lekcja – klasy 1H, 1M, 2S i 4S

8 listopada 2022 (wtorek)

Warsztaty „Legalna Kultura” dla klasy 1S; 5 lekcja

9 listopada 2022 (środa)

I etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

9 listopada 2022 (środa)

I etap Olimpiady Statystycznej

9 listopada 2022 (środa)

Warsztaty „Legalna Kultura” dla klasy 2S; 3 lekcja

10 listopada 2022 (czwartek)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada 2022 (czwartek)

Międzyklasowy rejs „Pogorią”

11 – 20 listopada 2022

I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Hiszpańskiego; godz. 13.00 – 14.00

14 listopada 2022 (poniedziałek)

Przeglądy jesienne

14 listopada 2022 (poniedziałek)

I etap Olimpiady Języka Łacińskiego

15 listopada 2022 (wtorek)

I etap Olimpiady Geograficznej

15 listopada 2022 (wtorek)

Rada Pedagogiczna Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

17 listopada 2022 (czwartek)

I etap Olimpiady Informatycznej

do 21 listopada 2022 (poniedziałek)

Barok w pigułce – wizyta klas 2M i 2P w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie; 4 – 8 lekcja

22 listopada 2022 (wtorek)

Szkolenie online: Nowa ścieżka awansu zawodowego oraz inne zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym ocena pracy i czas pracy nauczycieli od 1 września 2022 r.

24 listopada 2022 (czwartek)

I etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

25 listopada 2022 (piątek)

I etap Olimpiady Chemicznej

26 listopada 2022 (sobota)

I etap Olimpiady Filozoficznej

do 30 listopada 2022 (środa)

I etap Olimpiady Matematycznej

do 30 listopada 2022 (środa)

FT – budowanie sceny

30 listopada 2022 (środa)

35 Festiwal Teatralny (od godz. 11.00)

7 – 10 grudnia 2022 (środa – sobota)

FT– składanie sceny

12 grudnia 2022 (poniedziałek)

Próbna matura z CKE (wszystkie przedmioty, wszystkie poziomy)

12 – 22 grudnia 2022

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły

15 grudnia 2022 (czwartek), godz. 14:30

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych

tydzień przedświąteczny

Propozycje ocen śródrocznych (także ocen zachowania); poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze

22 grudnia 2022 (czwartek)

Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

22 grudnia 2022 (czwartek)

Zimowa przerwa świateczna

23 – 31 grudnia 2022

Część pisemna etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego (w Szkole); godz. 14.00

9 stycznia 2023 (poniedziałek)

NOT – próba generalna poloneza; godz. 9.00 – 11.00

10 stycznia 2023 (wtorek)

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o III RP; godz. 12.00 – 12.45

10 stycznia 2023 (wtorek)

Spotkanie klas 1S i 2S z p. Piotrem Głowackim: „Po co Polsce stacje polarne?

10 stycznia 2023 (wtorek)

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych

12 stycznia 2023 (czwartek)

Część pisemna etapu okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego (w Szkole); godz. 9.00 – 12.15

12 stycznia 2023 (czwartek)

XXV Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023; godz. 12.00

12 stycznia 2023 (czwartek)

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; godz. 11.00

13 stycznia 2023 (piątek)

Studniówka

14 stycznia 2023 (sobota)

Sesje klasyfikacyjne

16 stycznia 2023 (poniedziałek)

Lekcja muzealna dla klasy 2H w Zamku Królewskim („Człowiek i historia w sztuce Magdaleny Abakanowicz”); 2-5 lekcja

17 stycznia 2023 (wtorek)

Lekcja muzealna dla klasy 1H w Zamku Królewskim („Człowiek i historia w sztuce Magdaleny Abakanowicz”); 2-5 lekcja

19 stycznia 2023 (czwartek)

Rada klasyfikacyjna
Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej – godz. 17.30

19 stycznia 2023 (czwartek)

Zmiana planu lekcji

od 23 stycznia 2023 (poniedziałek)

TEDx Youth Czacki School

od 28 stycznia 2023 (sobota)

Rada podsumowująca I półrocze Rada szkoleniowa

2 lutego 2023 (czwartek)

Bal zimowy

3 lutego 2023

TadMUN 2023 (Tadeusz Czacki Model United Nations)

3 – 5 lutego 2023)

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

7 lutego 2023 (wtorek)

Ferie zimowe

13 – 26.02.2023

Rekolekcje dla osób uczęszczających na lekcje religii

8-10 marca (środa-piątek)

Propozycje ocen końcoworocznych w klasach czwartych (również ocen zachowania)

23 marca 2023 (czwartek)

KAWA (od godz. 14.00)

30 – 31 marca 2023 (czwartek – piątek)

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach czwartych

13 kwietnia 2023 (czwartek)

Dzień otwarty dla kandydatów

15 kwietnia 2023 (sobota)

Przeglądy wiosenne klas młodszych

17 kwietnia 2023 (poniedziałek)

Sesje klasyfikacyjne klas czwartych

17 kwietnia 2023 (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas czwartych; podsumowanie przeglądów wiosennych; szkolenie maturalne (obecność obowiązkowa!) Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące – godz. 17.30

20 kwietnia 2023 (czwartek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

27 kwietnia 2023 (czwartek)

Egzaminy maturalne

4 – 22 maja 2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

4, 5, 8, 9, 12 maja 2023

Propozycje ocen końcoworocznych (również ocen zachowania), informacje o zagrożeniach

24 maja 2023 (środa)

Rada Pedagogiczna Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych – godz. 17.30

25 maja 2023 (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen

7 czerwca 2023 (środa)

Sesje klasyfikacyjne

12 – 13 czerwca 2023 (poniedziałek, wtorek)

Rada klasyfikacyjna

15 czerwca 2023 (czwartek)

CSS – budowanie sceny

16 czerwca 2023 (piątek)

6 edycja Konkursu Piosenki Frankofońskiej

19 czerwca 2023 (poniedziałek)

CSS (od godz. 14.00)

20 – 21 czerwca 2023 (wtorek, środa)

CSS – składanie sceny

22 czerwca 2023 (czwartek)

Dzień sportu, gier i zabaw

22 czerwca 2023 (czwartek)

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, godz. 9.00

23 czerwca 2023 (piątek)

Rekrutacja

od 23 czerwca 2023 (piątek)

Letni Obóz Humanistyczny

26 – 30 czerwca 2022

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2022/2023, godz. 10.00

29 czerwca 2023 (czwartek)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00;

Spotkanie zespołów przedmiotowych

30 sierpnia 2021 (poniedziałek)

Spotkanie zespołu wychowawców – godz.8.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (przedstawienie efektów prac zespołów przedmiotowych, ostateczny przydział zajęć, zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego) – godz. 10.00

Szkolenie Rady – godz. 12.00

31 sierpnia 2021 (wtorek)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta godz. 9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole o godz. 10.00

Złożenie kwiatów przy Kamieniu oraz na grobach śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy pomniku Nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (ul. Browarna) o godz. 12.00

1 września 2021 (środa)

 


 

 

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych – od godz. 12.00 (wcześniej?)

1 września 2020 (środa)

Spotkania z Rodzicami:
oddziały pierwsze – spotkania w klasach; łączenie się z Dyrekcją o godz. 17.30 oddziały drugie i trzecie po szkole podstawowej – spotkania w klasach odziały trzecie po gimnazjum – spotkania w klasach; łączenie się z Dyrekcją o godz. 18.00

2 września 2021 (czwartek)

Akcja informacyjna, dotycząca szczepień młodzieży przeciw COVID-19 (klasy pierwsze – 1 września w czasie spotkania z wychowawcami, pozostałe klasy – 2. i 3 września na godzinach wychowawczych lub na innej lekcji; rodzice – 2 września podczas zebrania)

pierwszy tydzień września

Zajęcia integracyjne – klasy pierwsze (starsze ewentualnie też)

pierwszy tydzień września

Sprawdziany diagnozujące z matematyki we wszystkich klasach

pierwszy tydzień września?

Zdjęcia klasowe – (od 2. lekcji)

7 września 2021 (wtorek)

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespoły wychowawców planów pracy.

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania

12 września 2021 (niedziela)

Szczepienia uczniów przeciw COVID-19

13 – 19 września 2021

Przygotowanie przez wychowawców klas trzecich list osób piszących próbną maturę z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

15 września 2021 (środa)

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (na godzinach wychowawczych)

16 – 22 września 2021

Ślubowanie uczniów klas drugich – godz. 13.30; szkolne boisko

16 września 2021 (czwartek)

KAWA w godz. 16.00 – 20.00; na sali gimnastycznej

16 – 17 września 2021 – UWAGA! Zmiana terminu na 28, 29 października!

Obozy integracyjne klas pierwszych; wyjazdy klas drugich oraz 3e

20 – 24 września 2021 (poniedziałek – piątek)

Szkolenia maturalne w klasach trzecich

wrzesień 2021

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

30 września 2021 (czwartek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30 września 2021

Lekcje festiwalowe w sali gimnastycznej dla klas pierwszych: klasy 1P i 1S na 6 lekcji, klasy 1H i 1M – na 7 lekcji

1 października 2021(piątek)

Wyjazdy klas trzecich (po szkole podstawowej)

4 – 8 października 2021

Klasy trzecie po gimnazjum – próbna matura z języka polskiego lub matematyki (pp) – 3. – 5. lekcja

4 października 2021 (poniedziałek)

Wyjazdy klas trzecich (po szkole podstawowej)

4 – 8 października 2021

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

5 października 2021 (wtorek)

Próba Ślubowanie pierwszoklasistów; 4 lekcja

5 października 2021 (wtorek)

Wyjście klasy 2P do Muzeum Historii Medycyny WUM (po 4. lekcji)

5 października 2021 (wtorek)

Klasy trzecie po gimnazjum – próbna matura z matematyki lub języka polskiego (pp) – 3. – 5. lekcja

6 października 2021 (środa)

Klasy trzecie po gimnazjum – próbna matura na poziomie rozszerzonym – 3. – 5. lekcja

7 października 2021 (czwartek)

Spotkania uczniów klas pierwszych i drugich z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego lub inne formy przybliżenia historii Szkoły

do 12 października 2021

Msza Św. w Świątyni Opatrzności Bożej w intencji Tadeusza Czackiego, absolwentów i profesorów Liceum Krzemienieckiego oraz całej Społeczności Czackiego z okazji Jubileuszu Szkoły; godz. 16.30

13 października 2021 (środa)

Uroczystości jubileuszowe oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 13.30

14 października 2021 (czwartek)

Puchar Sambiera 9.00 – 13.00

16 października 2021 (sobota)

Szkolenie – ochrona danych osobowych (online, godz. 17.00)

20 października 2021 (środa)

Spotkanie (sala gimnastyczna) klas 1S i 2S z dziennikarzem p. Edwinem Bendykiem na temat „Jak rzeczywistość społeczna zmieniła się podczas pandemii?”; 6. – 7. lekcja

21 października 2021 (czwartek)

Rada szkoleniowa na temat modelu odwróconej lekcji (on-line); godz. 16.00

21 października 2021 (czwartek)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach – klasy 1H i 1M od. 10.00 – powrót na 6. lekcję

27 października 2021 (środa)

Spotkania zespołów nauczycieli uczniów, którzy mają orzeczenia o nauczaniu specjalnym (z klas: 1M, 1P, 2H, 3H, 3P i 3M); godz. 15.30

27 października 2021 (środa)

Odwiedziny na Powązkach – klasy 1P i 1S od 10.00 – powrót na 5. lekcję

28 października 2021 (czwartek)

Tadealia – zmiana władz Samorządu Uczniowskiego na 6. lekcji (w klasach oglądamy transmisję z tego wydarzenia)

28 października 2021 (czwartek)

KAWA; 16.00 – 20.00 w czwartek, 14.00 – 18.00 w piątek

28 i 29 października 2021 (czwartek, piątek)

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – etap szkolny, 8.15 – 10.15

28 października 2021 (czwartek)

Olimpiada Języka Francuskiego – etap szkolny, 9.00 – 12.00

28 października 2021 (czwartek)

Wyjście do kina Luna na film pt. „Żeby nie było śladów” – wszyscy uczniowie, godz. 10.00

29 października 2021 (piątek)

Przeglądy jesienne

29 października 2021 (piątek)

Olimpiada Statystyczna – etap szkolny

3 listopada 2021

Rada Pedagogiczna
Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

4 listopada 2021 (czwartek)

Olimpiada Języka Angielskiego – etap szkolny, 9.00 – 10.00

4 listopada 2021 (czwartek)

Badanie klasy 2M dla Miasta Stołecznego Warszawa, 3. – 5 lekcja

4 listopada 2021 (czwartek)

Olimpiada Języka Niemieckiego – etap szkolny, 10.00 – 11.30

5 listopada 2021 (piątek)

Spotkanie klasy 1S z dziennikarzem p. Karoliną Wereszczyńską na temat kartografii 

5 listopada 2021 (piątek)

Udział klasy 1S w wykładzie p. prof. Macieja Jędrusika, dziekana wydziału geografii

8 listopada 2021 (poniedziałek)

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – etap szkolny, 9.00 – 11.00

10 listopada 2021 (wtorek)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości (formuła do ustalenia)

10 listopada 2021 (środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Obchody Narodowego Święta Niepodległośći)

11 listopada 2021 (czwartek)

Dzień wolny od zajęć Dydaktycznych

12 listopada 2021 (piątek)

Olimpiada Języka Łaćińskiego – etap szkolny

16 listopada 2021 (wtorek)

Wyjście klasy 2S do Muzeum Narodowego na lekcję nt. baroku, 3. – 4 lekcja

17 listopada 2021 (środa)

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji społecznej – etap szkolny

18 listopada 2021 (czwartek)

Olimpiada Wiedzy o Prawie – etap szkolny

19 listopada 2021 (piątek)

Olimpiada Chemiczna – etap szkolny

20 listopada 2021 (sobota)

FT – budowanie sceny

24 listopada 2021 (środa)

Warsztaty dla maturzystów „Stres jest OK” – klasa 3b, 4. – 7 lekcja

25 listopada 2021 (czwartek)

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – etap szkolny

26 listopada 2021 (piątek)

Olimpiada Wiedzy Historycznej (COPTIOSH)– etap szkolny, godz. 9:00

29 listopada 2021 (wtorek)

Olimpiada Filozoficzna – etap szkolny

30 listopada 2021 (wtorek)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami) online

 

34. Festiwal Teatralny

1 – 4 grudnia 2021 (środa-sobota)

FT– składanie sceny

6 grudnia 2021 (poniedziałek)

Konkurs STEM

6 grudnia 2021 (poniedziałek)

Olimpiada Wiedzy o III RP (COPTIOSH) – etap szkolny

7 grudnia 2021 (wtorek)

Próbna matura z informatyki

9 grudnia 2021 (czwartek)

Olimpiada Artystyczna – etap szkolny

14 grudnia 2021 (wtorek)

Olimpiada Wiedzy o UE (COPTIOSH) – etap szkolny

14 grudnia 2021 (wtorek)

Propozycje ocen śródrocznych; poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze.

15 grudnia 2021 (środa)

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych (w tygodniu przedświątecznym)

do 17 grudnia 2021

Warsztaty dla maturzystów “Stres jest OK”

21 grudnia 2021 (wtorek)

Wspólne kolędowanie

(termin przeniesiony na styczeń 2022)

Nauczanie zdalne

20 grudnia 2021 do 7 stycznia 2022

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021

Olimpiada Wiedzy Historycznej (COPTIOSH)- etap okręgowy cz. 1 godz. 10:30; cz.2 godz. 12:30

8 stycznia 2022 (sobota)

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (COPTIOSH) – etap szkolny, godz. 10:00

11 stycznia 2022 (wtorek)

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych

13 stycznia 2022 (czwartek)

II etap OJF (godz. 8:45) i OJN (godz. 10:00)

14 stycznia 2022 (piątek)

Zmiana planu lekcji

od 17 stycznia 2022 (poniedziałek)

Sesje klasyfikacyjne

17, 18 stycznia 2022 (poniedziałek, wtorek)

Rada klasyfikacyjna
Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej – godz. 17.30

20 stycznia 2022 (czwartek)

Studniówka

22 stycznia 2022 (sobota)

Rada szkoleniowa online:Zaburzenia nastroju. Jak reagować?

27 stycznia 2022 (poniedziałek), godz. 16.30

Ferie zimowe

31 stycznia – 13 lutego 2022

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

7 lutego 2022 (poniedziałek)

Próbne matury

14-18 lutego 2022 (poniedziałek-piątek)

Rada podsumowująca I półrocze

17 lutego 2022 (czwartek)

Wyjazd klas pierwszych do Poronina

28 lutego – 4 marca 2022 (poniedziałek – piątek)

Spotkanie (on-line) klasy 2S z p. prof. Rafałem Ohme, psychologiem, autorem książki „SPA dla umysłu”; 5 lekcja

4 marca (piątek)

Wyjazd klas drugich do Poronina

7 – 11 marca 2022 (poniedziałek – piątek)

Warsztaty w ramach projektu Hej Stary_a! Generator Nowej Starości w Nowym Teatrze dla grupy międzyklasowej; godz. 10.30 – 12.30

9 marca 2022 (środa)

Rekolekcje dla osób uczęszczających na lekcje religii

9 – 11 marca 2022 (środa – piątek)

Wyjazd klas trzecich do Poronina

14 – 18 marca 2022 (poniedziałek – piątek)

Wyjście klas 1P, 1M, 1H i 3M do Teatru Kamienica, na godz. 12.00

14 marca 2022 (poniedziałek)

Warsztaty dla klasy 1M na temat uzależnień, 4 – 7 lekcja (Fundacja Perspektywa)

15 marca 2022 (wtorek)

Lekcja na temat średniowiecza dla klasy 1S w Muzeum Narodowym, 3 – 5 lekcja

15 marca 2022 (wtorek)

Hejt w sieci od strony prawnej – spotkanie klas 1H, 1S i 1M ze studentkami prawa

21 marca 2022 (poniedziałek)

KAWA godz. 13.00 – 18.00

24 – 25 marca 2022 (czwartek – piątek)

Wyjście klasy 1H na „Niewidzialną Wystawę”; po 4 lekcji

28 marca 2022 (poniedziałek)

Test diagnostyczny z matematyki dla klas 3P i 3M; godz. 10.05 – 13.05

30 marca 2022 (środa)

Propozycje ocen końcoworocznych w klasach trzecich

31 marca 2022 (czwartek)

Przeglądy wiosenne klas młodszych

4 kwietnia 2022 (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna
Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące

7 kwietnia 2022 (czwartek)

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

21 kwietnia 2022 (czwartek)

Dzień otwarty dla kandydatów

23 kwietnia odwołany (alert BRAVO), nowy termin 10 maja! 2022 (sobota)

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

25 kwietnia 2022 (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna
Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

26 kwietnia 2022 (wtorek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

28 kwietnia 2022 (czwartek)

Egzaminy maturalne

4 – 20 maja 2022

4.05. – 6.05. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Zajęcia terenowe na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW dla klasy 1S; godz. 8.30 – 12.00

9 maja 2022 (poniedziałek)

Spotkanie klas 2S, 2M i 3S z p. prof. Wojtysiak-Kotlarskim; godz. 9.00

9 maja 2022 (poniedziałek)

Zwiedzanie Kampusu Południowego PW i zajęcia laboratoryjne dla klasy 3M; godz. 9.30 – 12.00

9 maja 2022 (poniedziałek)

Wykład dla klas 2H i 3H na temat stresu i jego wpływu na dobrostan młodych ludzi – Fundacja Zobacz…JESTEM; od godz. 9.30

9 maja 2022 (poniedziałek)

Dzień otwarty dla kandydatów; godz. 17.00 – 19.00

UWAGA! ODWOŁANY z powadu alertu BRAVO, po zmianie terminu na 10 maja 2022,

Warsztaty „Nastolatek w samorządzie”

10 maja 2022 (wtorek)

Wyjście do Muzeum Narodowego klas 1M i 1P na lekcję o sztuce średniowiecza; godz. 10.30 – 14.00

12 maja 2022 (czwartek)

Spotkanie z p. Grzegorzem Uzdańskim w ramach obchodów Roku Romantyzmu Polskiego 2022 dla klas humanistycznych

23 maja 2022 (poniedziałek)

Propozycje ocen końcoworocznych, informacje o zagrożeniach i ewentualnym nieklasyfikowaniu

25 maja 2022 (środa)

Warsztaty Pracowni „Perspektywa” dla klas 2H i 2P – „Pierwsza pomoc rówieśnicza” (od 8.15 do 15.40 – warsztaty czterogodzinne)

25 maja 2022 (środa)

Warsztaty Pracowni „Perspektywa” dla klas 2S i 2M – „Cyberświat”

26 maja 2022 (czwartek)

Rada Pedagogiczna
Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń, informacji o nieklasyfikowaniu – godz. 17.30

26 maja 2022 (czwartek)

Wyjazd do Lublina członków Koła Humanistycznego

27 maja 2022 (piątek)

TEDx Youth Czacki School

28 maja 2022 (sobota)

Wyjście klas 1M i 1P do Pałacu Kultury i Nauki na wystawę multisensoryczną, poświęconą twórczości Leonarda da Vinci; godz. 13.30

1 czerwca 2022 (środa)

Wyjście do Muzeum Narodowego klas 3M i 3P na lekcję o sztuce Młodej Polski; 10.30 – 14.00

2 czerwca 2022 (czwartek)

Dzień Napoleoński

6 czerwca 2022 (poniedziałek)

Ostateczny termin wystawienia ocen

9 czerwca 2022 (czwartek)

Wyścig Ósemek Wioślarskich

9 czerwca 2022 (czwartek)

Sesje klasyfikacyjne

13, 14 czerwca 2022 (poniedziałek, wtorek)

Rada klasyfikacyjna

20 czerwca 2022 (poniedziałek)

Czacki Second Stage

21, 22 czerwca 2022 (wtorek, środa)

Dzień Sportu? Dzień gier i zabaw?

23 czerwca 2022 (czwartek)

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, godz. 13:00

23 czerwca 2022 (czwartek)

Praca Komisji Rekrutacyjnej – II etap rekrutacji

od 24 czerwca 2022

Letni Humanistyczny Obóz Naukowy Jelenia Góra-Jagniątków

od 26 do 30 czerwca 2022

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

30 czerwca 2022 (czwartek)

Odbiór wyników maturalnych CKE

5 lipca 2022 (wtorek)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00;

Spotkanie zespołów przedmiotowych

27 sierpnia 2020(czwartek)

Spotkanie zespołu wychowawców – godz.8.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (przedstawienie efektów prac zespołów przedmiotowych, ostateczny przydział zajęć, zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego) – godz. 10.00

31 sierpnia 2020 (poniedziałek)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta godz. 9.00

Uroczystość w Szkole dla pierwszoklasistów (w tym przekazanie sztandaru) godz. 10.00.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas młodszych.

Złożenie kwiatów na grobie śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna)

1 września 2020 (wtorek)

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych– od godz. 1030

1 września 2020 (wtorek)

Zajęcia integracyjne(nie tylko dla klas pierwszych)

pierwszy i drugi tydzień września

Warsztaty z Fundacją 5 PLUS

2 i 3 września 2020 (środa i czwartek)

Spotkania z Rodzicami-godz. 17.30

3 września 2020 (czwartek)

Szkolenia maturalne dla uczniów klas trzecich

drugi tydzień września

Zdjęcia klasowe – (od 2. lekcji)

8 września 2019

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespoły wychowawców planów pracy.

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania

11 września 2020 (piątek)

Przygotowanie przez wychowawców klas trzecich list osób piszących próbną maturę z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

11 września 2020(piątek)

Pokaz robota, zbudowanego przez Team RaByte – 2. – 4. lekcja

11 września 2020(piątek)

Lekcje festiwalowe dla klas pierwszych – 6. i 7. lekcja

11 września 2020(piątek)

Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego dla klas pierwszych

termin i sposób ustala nauczyciel indywidualnie

Klasy trzecie – próbna matura z języka polskiego lub matematyki (pp) – 4. – 6. lekcja

16 września 2020 (środa)

Klasy trzecie – próbna matura z matematyki lub języka polskiego (pp) – 2. – 4. lekcja

17 września 2020 (czwartek)

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (ze szkoleniem nt. samobójstw wśród dzieci i młodzieży)

17 września 2020 (czwartek)

Klasy trzecie – próbna matura z matematyki, historii, geografii lub WOS-u na poziomie rozszerzonym – 3. – 6. lekcja

18 września 2020 (piątek)

Wyjście klasy 3c na wystawę „Warszawa Canaletta”

25 września 2020 (piątek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30 września 2020

CSS + KAWA (w wersji mini – do godz. 16.00)

1 – 2 października 2020 (czwartek i piątek)

Seminarium dla klas 2c i 2e na temat zmian klimatu (prowadzenie: p. Marcin Popkiewicz) – 5. – 6. lekcja

8 października 2020 (czwartek)

Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego – dla chętnych lub inne formy przybliżenia historii Szkoły

do 13 października 2020

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – odwołane

będzie nowy termin

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

22 października 2020 (czwartek) online

Msza Św. w kościele Sióstr Wizytek w intencji naszego Patrona, absolwentów i profesorów Liceum Krzemienieckiego oraz całej Społeczności Czackiego –

odwołana

Tadealia

odwołane

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – etap szkolny

28 października 2020 (środa) odwołane

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach – klasy 1P i 1M – od. 8.15 – powrót na 4. lekcję

odwołane

Odwiedziny na Powązkach – klasy 1S i 1H – wyjście po 4. lekcji

odwołane

I etap Olimpiady Języka Francuskiego

4 listopada 2020 (środa)

I etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

4.11. odwołany, przełożony termin

I etap Olimpiady Statystycznej

5 listopada 2020 (czwartek)

I etap Olimpiady Języka Niemieckiego

6 listopada 2020 (piątek)

I etap Olimpiady Języka Angielskiego

przełożony na 20 listopada 2020 (piątek)

Warsztaty Pracowni Profilaktyki i Terapii Dzieci i Młodzieży „Perspektywa” dla klasy3b; lekcje 3. i 4.

10 listopada 2020 (wtorek)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości (formuła do ustalenia)

10 listopada 2020 (wtorek)

I etap Olimpiady Języka Łacińskiego

13 listopada 2020 (piątek)

I etap Olimpiady Geograficznej

do 15 listopada 2020 (niedziela)

Przeglądy jesienne

16, 17 listopada 2020 (poniedz., wtorek)

I etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

19 listopada 2020 (czwartek)

Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

19 listopada 2020 (online)

I etap Olimpiady Chemicznej

21.11 odwołany, przełożony termin

Zakończenie I etapu Olimpiady Informatycznej

23 listopada 2020 (poniedziałek)

Zakończenie I etapu Olimpiady Historycznej

25 listopada 2020 (środa)

FT – budowanie sceny

25.11 odwłane

I etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

27 listopada 2020 (piątek)

I etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

28 listopada 2020 (sobota)

I etap Olimpiady Filozoficznej

do 30 listopada 2020 (poniedziałek)

Festiwal Wspomnień

2 – 5 grudnia (33. Festiwal Teatralny zmiana terminu)

I etap Olimpiady Teologii Katolickiej

2 grudnia (środa)

Warsztaty Stres jest OK dla kl. 3c, 2. – 3 lekcja

2 grudnia (środa)

Warsztaty Stres jest OK dla kl. 3a, 4. – 5 lekcja

2 grudnia (środa)

I etap Olimpiady Przedsiębiorczości

3 grudnia (czwartek)

Rada pedagogiczna szkoleniowa, od godz. 12.00 online

3 grudnia (czwartek)

Spotkanie z Jarosławem Kuiszem, od godz. 14.00 online

3 grudnia (czwartek)

I etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

do 4 grudnia (piątek)

Warsztaty Stres jest OK dla kl. 3e, 1. – 2 lekcja

4 grudnia (piątek)

Warsztaty w ramach Projektu „Zaburzenia odżywiania” dla kl. 2M, 3. – 6 lekcja

4 grudnia (piątek)

I etap Olimpiady Artystycznej

8 grudnia (wtorek)

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły – godz. 15.00

10 grudnia 2020 (odwołane)

etap okręgowy Olimpiady Statystycznej

10 grudnia (czwartek)

I etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

11 grudnia (piątek)

Spotkanie online z L. Balcerowiczem dla uczniów 2S, 2b, 2c i 3c

15 grudnia (wtorek)

I etap Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

17 grudnia lub 21 stycznia 2021 (czwartek)

I etap Olimpiady Chemicznej

18 grudnia (piątek)

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych

ostatni tydzień przed przerwą świateczną (odwołane/online?)

Propozycje ocen śródrocznych; poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze.

21 grudnia 2020 (poniedziałek)

Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

22 grudnia 2020 (odwołane)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020

Ferie zimowe

4 – 15 stycznia 2021

Studniówka

9 stycznia 2021 (sobota) odwołana

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych.

21 stycznia 2021 (czwartek)

Sesje klasyfikacyjne

25, 26 stycznia 2021 (poniedz., wtorek)

Rada klasyfikacyjna.

Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej – godz. 17.30

28 stycznia 2021 (czwartek)

Koniec I semestru

29 stycznia 2021

Zmiana planu lekcji

od 1 lutego 2021 (poniedziałek)

Rada podsumowująca I półrocze (online)

Rada szkoleniowa.

4 lutego 2021 (czwartek)

Zawody okręgowe Olimpiady Geograficznej

6 lutego 2021 (sobota)

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

8 lutego 2021 (poniedziałek)

Prelekcja p. Beaty Siemieniako dla klas 2c, 2e i 2S na temat reprywatyzacji

12 lutego 2021 (piątek), od godz. 11.00

Zawody II stopnia Olimpiady Matematycznej

12 – 13 lutego 2021 (piątek, sobota)

Zawody okręgowe Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – etap pisemny

13 lutego 2021 (sobota)

Zawody okręgowe Olimpiady Filozoficznej – etap pisemny

13 lutego 2021 (sobota)

Zawody II stopnia Olimpiady Informatycznej

16 – 18 lutego 2021 (wtorek – czwartek)

Eliminacje okręgowe Olimpiady Artystycznej

19 lutego 2021 (piątek)

Zawody II stopnia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

23 lutego 2021 (wtorek)

Próbne matury z CKE

4 – 16 marca 2021

Zawody okręgowe Olimpiady Przedsiębiorczości

4 marca 2021 (czwartek)

Rada Pedagogiczna

4 marca 2021 (czwartek)

Warsztaty „Emocjonalne zamieszanie” dla klasy 2P; 6. – 7. lekcja

5 ., 12 marca 2021 (piątek)

Warsztaty „Emocjonalne zamieszanie” dla klasy 1H; 1. – 4. lekcja

15 marca 2021 (poniedziałek)

Warsztaty „Emocjonalne zamieszanie” dla klasy 1M; 2. – 3. lekcja

22., 29 marca 2021 (poniedziałek)

Udział w XXXV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2021 (online)

26-27 marca 2021 (piatek, sobota)

K.A.W.A. (online) na FB

26-28 marca 2021 (piatek, niedziela)

Propozycje ocen końcoworocznych w klasach trzecich

29 marca 2021 (poniedziałek)

Wiosenna przerwa świąteczna

1– 6 kwietnia 2021

Warsztaty „Emocjonalne zamieszanie” dla klasy 1P; 1 – 4. lekcjaDzień otwarty dla kandydatów ?

12 kwietnia 2021 (poniedziałek)

Przeglądy wiosenne klas młodszych.

12, 13 kwietnia 2021 (poniedziałek, wtorek)

Warsztaty „Emocjonalne zamieszanie” dla klasy 1S; 7. – 8. lekcja

15 kwietnia 2021 (czwartek)

Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące (online)

15 kwietnia 2021 (czwartek)

Warsztaty „Emocjonalne zamieszanie” dla klasy 1S (II część); 2. – 3. lekcja

19 kwietnia 2021 (poniedziałek)

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

21 kwietnia 2021 (środa)

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

26 kwietnia 2021 (poniedziałek)

Dlaczego ekonomia jest fascynująca? Spotkanie z p. prof. M. Wojtysiak – Kotlarskim dla klasy 2S i wszystkich zainteresowanych uczniów; 7. – 8. lekcja

27 kwietnia 2021 (wtorek)

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

27 kwietnia 2021 (wtorek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

29 kwietnia 2021 (czwartek) (???)

Dni wolne od zajęć szkolnych

4-11 maja 2021

Egzaminy maturalne

4 – 20 maja 2021

Warsztaty „Nastolatek w samorządzie” dla klasy 1H; 1. – 3. lekcja

13 maja 2021 (czwartek)

Warsztaty „Nastolatek w samorządzie” dla klasy 1S; 4. – 6. lekcja

13 maja 2021 (czwartek)

Warsztaty „Let’s talk about AIDS” dla klasy 1M; 1. lekcja

14 maja 2021 (piątek)

Warsztaty „Nastolatek w samorządzie” dla klasy 1P; 1. – 3. lekcja

14 maja 2021 (piątek)

Warsztaty „Nastolatek w samorządzie” dla klasy 1M; 4. – 6. lekcja

14 maja 2021 (piątek)

Spotkanie z Marysią Makowską na temat reżyserii filmów krótkometrażowych (dla wszystkich zainteresowanych); godz. 15.00

14 maja 2021 (piątek)

Propozycje ocen końcoworocznych, informacje o zagrożeniach

25 maja 2021 (wtorek)

Rada Pedagogiczna

Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych,zagrożeń – godz. 17.30

27 maja 2021 (czwartek)

Noc filmowa dla klasy 2P; godz.19.00 – 23.00

2 czerwca 2021

Dzień „dyrektorski” (wolny od zajęć dydaktycznych)

4 czerwca 2021

Ostateczny termin wystawienia ocen

17 czerwca 2021 (czwartek)

Wyścig Ósemek Wioślarskich

???

Sesje klasyfikacyjne

21, 22 czerwca 2021 (poniedz., wtorek)

Dzień Sportu ?

?

Rada klasyfikacyjna

23 czerwca 2021 (środa)

Czacki Second Stage ?

czerwiec (oststni tydzień nauki) ???

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2021 (czwartek po południu)

Rekrutacja

25 czerwca – 30 lipca 2021

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

1 lipca 2021 (czwartek)

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2021 (poniedziałek)