Harmonogram roku

Propozycja kalendarza roku szkolnego 2019-2020 (PDF)

 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020
  • 8 czerwca 2020 r., 9 czerwca 2020 r., 10 czerwca 2020 r.
Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2019/2020 Dyrektora XXVII Liceum Ogólnokształcącego  im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00;

Spotkanie zespołów przedmiotowych

28 sierpnia 2019 (środa)

Spotkanie zespołu wychowawców – godz.8.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (przedstawienie efektów prac zespołów przedmiotowych, ostateczny przydział zajęć, zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego) – godz. 10.00

30 sierpnia 2019 (piątek)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta godz. 9.00

Uroczystość „przy Kamieniu”, godz. 10.30

Złożenie kwiatów na grobie śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna)

2 września 2019 (poniedziałek)

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych – od godz. 12.30

2 września 2019 (poniedziałek)

Wycieczka klasy 2c i 2e do Gdańska

2 – 3.09.2019

Spotkania z Rodzicami:

oddziały pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej – godz. 17.30, potem – spotkania w klasach

oddziały trzecie – spotkania w klasach, godz. 18.30 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

oddziały drugie – spotkania w klasach – godz. 17.30

5 września 2019 (czwartek)

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania

9 września 2019 (poniedziałek)

Przygotowanie przez wychowawców klas trzecich list osób piszących próbną maturę z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

9 września 2019 (poniedziałek)

Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego dla klas pierwszych

Sprawdziany diagnozujące z matematyki dla klas pierwszych

do decyzji zespołów przedmiotowych

Zdjęcia klasowe – (od 2. lekcji)

16 września 2019 (poniedziałek)

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

19 września 2019 (czwartek)

Wymiana z Hamburgiem – opieka nad gośćmi z Hamburga – p. M. Lisowska, p. M. Bieliński

23 – 29 września 2019 (poniedz. –niedz)

Obozy integracyjne – klasy pierwsze

30.09. – 04.10.2019 (poniedz. – piątek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30 września 2019

Klasy trzecie – próbna matura z języka polskiego (pp) – 4. – 6. lekcja

30 września 2019 (poniedz.)

Klasy trzecie – próbna matura z matematyki (pp) – 2. – 4. lekcja

1 października 2019 (wtorek)

Warsztaty dla klasy 3a „Stres jest OK” – lekcje 1. – 3.

 

30 września 2019 (poniedziałek)

 

Warsztaty dla klasy 2c „Czas na Twój głos” – lekcje 1. – 4.

 

30 września 2019 (poniedziałek)

 

Klasy trzecie – próbna matura z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym 3. – 6. lekcja

2 października 2019 (środa)

Warsztaty dla klasy 3b „Stres jest OK” – lekcje 1. – 3.

 

2 października 2019 (środa)

 

Wycieczka z przewodnikiem po Warszawie – klasa 2a

 

2 października 2019 (środa)

 

Prezentacja na temat wyborów dla klas trzecich – 6 lekcja

3 października 2019 (czwartek)

Wycieczka z przewodnikiem po Warszawie – klasa 2b

4 października 2019 (piątek)

Warsztaty dla klasy 3c „Czas na Twój głos” – lekcje 4. – 6.

8 października 2019 (wtorek)

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

9 października

Prawybory parlamentarne

10 października 2019 (czwartek)

Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego – dla chętnych lub inne formy przybliżenia historii Szkoły

do 11 października 2019

Lekcje festiwalowe dla klas pierwszych – 7 lekcja

11 października (piątek)

Wizyta klasy 2c w Sądzie Okręgowym (Pion Karny)

14 października 2019 (poniedziałek)

Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 14.00

14 października 2019 (poniedziałek)

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 14.00

14 października 2019 (poniedziałek)

Warsztaty dla klasy 3c „Stres jest OK” – lekcje 2. – 4.

17 października 2019 (czwartek)

Wyjście klas 1b, 1c i 1e na spektakl pt. „Cream Tea” (w języku angielskim)

21 października 2019 (poniedziałek), po 4 lekcji

Wyjście klas 1P, 1H, 1S i 1M na spektakl pt. „Cream Tea” (w języku angielskim)

23 października 2019 (środa), po 4 lekcji

Rada Pedagogiczna + szkoleniowa

24 października 2019 (czwartek)

Wyjście klas drugich na spektakl pt. „Cream Tea” (w języku angielskim)

25 października2019 (piątek), po 4 lekcji

Tadealia (formuła do ustalenia) – od 3. lekcji

28 października 2019 (poniedziałek)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach – kl. 1b z p. P. Sambierskim i kl. 1 H z p. K. Murakowskim – od. 8.15 – powrót na 4. lekcję

30 października 2019 (środa)

Odwiedziny na Powązkach – klasa 1c z p. M. Putz-Alvarado i 1S z p. M. Pohoreckim – wyjście po 4. lekcji

(lekcje: od 0. do 4. – według planu; 5. lekcja – w klasach trzecich – do ustalenia)

30 października 2019 (środa)

Wyjazd uczniów klasy 3d i 3e do CERN-u

4 – 10 listopada 2019 (poniedz. – niedz.)

Spotkania dla klas pierwszych z przedstawicielami Straży Miejskiej pod hasłem „Odpowiedzialność prawna nieletnich”

4 listopada 2019 (poniedziałek)

Wyjście klasy 1b do Muzeum Narodowego na lekcję „Biblia w obrazach” – lekcje 0. – 3.

6 listopada 2019 (środa)

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

6 listopada 2019 (środa), godz. 9.00

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

12 listopada 2019 (wtorek)

Wyjście klasy 1H do Muzeum Narodowego na lekcję „Biblia w obrazach” – lekcje 1.– 3.

14 listopada 2019 (czwartek)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach 1b, 1c, 1e i 1S – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami)

14 listopada 2019 (czwartek), godz. 15.30

Przeglądy jesienne

18, 19 listopada 2019 (poniedz., wtorek)

Wyjście klasy 3c na warsztaty w Zachęcie („Scenografia jako medium”) – od połowy 2 lekcji do lekcji 4.

21 listopada 2019 (czwartek)

Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

21 listopada 2019 (czwartek)

Wyjście klasy 2b do Muzeum Narodowego na lekcję „Mit czy dokument? Powstania narodowe w malarstwie” – lekcje 4. – 6.

22 listopada 2019 (piątek)

FT – budowanie sceny

27 listopada 2019 (środa)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami)

 

32. Festiwal Teatralny

4 – 7 grudnia 2019 (środa-sobota)

Olimpiada Teologii Katolickiej – etap szkolny

4 grudnia 2019, 4 lekcja (środa)

Etap szkolny Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie

5 grudnia (czwartek)

Konkurs Politechniki Warszawskiej STEM

5 grudnia (czwartek)

FT– składanie sceny

9 grudnia 2019 (poniedziałek)

Wykład dla klasy 3c na temat filmu „Popiół i diament”

10 grudnia 2019, lekcje 2. i 3. (wtorek)

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły – godz. 15.00

12 grudnia 2019 (czwartek)

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych (w tygodniu przedświątecznym)

 

Wigilia z Czeczenami i telewizją TVN

18 grudnia 2019, godz. 14.00 – 16.00 (środa)

Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

20 grudnia 2019 (piątek)

Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze.

20 grudnia 2019 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2. i 3 stycznia 2020 (czwartek, piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych.

15 stycznia 2020 (środa)

Wykład dla klasy 3c na temat filmu „Nikt nie woła”

17 stycznia 2020, lekcje 2, 3. (piątek)

Studniówka

18 stycznia 2020 (sobota)

Sesje klasyfikacyjne

20, 21 stycznia 2020 (poniedz., wtorek)

Rada klasyfikacyjna.

Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej – godz. 17.30

23 stycznia 2020 (czwartek)

Zgłoszenie do Konkursu Kangur Matematyczny

do 31 stycznia 2020 (piątek)

Zmiana planu lekcji

od 3 lutego 2020 (poniedziałek)

Konkurs tłumaczeniowy

4 lutego 2020, 9.00 – 11.00 (wtorek)

Prelekcja p. prof. Rafała Pankowskiego dla klas 1c i 2b

6 lutego 2020, 3 i 4 lekcja (czwartek)

Prelekcja p. Aleksandra Kmaka dla klasy 1S na temat filmu „Powidoki”

6 lutego 2020, 4 i 5 lekcja (czwartek)

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

7 lutego 2020 (piątek)

Ferie zimowe

10 –23 lutego 2020

Rada podsumowująca I półrocze

Rada szkoleniowa.

27 lutego 2020 (czwartek)

Prelekcja p. dr Justyny Jaworskiej dla klasy 3a na temat filmu „Wojaczek”

2 marca 2020, 1 i 2 lekcja (poniedziałek)

Wyjazd Teamu RaByte na konkurs FRC w Stambule

3 – 13 marca 2020

Konkurs Kangur Matematyczny

19 marca 2020, godz. 9.00 (czwartek)

KAWA

19 – 20 marca 2020 (czwartek – piątek)

Propozycje ocen końcoworocznych w klasach trzecich

23 marca 2020 (poniedziałek)

Rekolekcje dla osób uczęszczających na lekcje religii

 

Przeglądy wiosenne klas młodszych

23, 24 marca 2020 (poniedziałek, wtorek)

Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące.

26 marca 2020 (czwartek)

Tournee chóru

27 – 29 marca 2020 (piątek – niedz.)

Konkurs Fizyczny „Lwiątko”

30 marca 2020 (poniedziałek)

Wymiana z Niemcami

30 marca – 5 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

09– 14 kwietnia 2020

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

15 kwietnia 2020 (środa)

Dzień otwarty dla kandydatów

18 kwietnia 2020 (sobota)

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

20 kwietnia 2020 (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

21 kwietnia 2020 (wtorek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

23 kwietnia 2020 (czwartek)

Egzaminy maturalne: pisemne i ustne

od 4 maja do 22 maja

4.05 – 7.05 – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Propozycje ocen końcoworocznych, informacje o zagrożeniach

27 maja 2020 (środa)

Rada Pedagogiczna

 

Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń – godz. 17.30

28 maja 2020 (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen

17 czerwca 2020 (środa)

Wyścig Ósemek Wioślarskich

???

Sesje klasyfikacyjne

22, 23 czerwca 2020 (poniedz., wtorek)

Dzień Sportu ?

?

Rada klasyfikacyjna

24 czerwca 2020 (środa)

Czacki Second Stage ?

?

Rekrutacja

 

Rada Pedagogiczna podsumowująca

2 lipca 2020 (czwartek)