Harmonogram roku

Pobierz pełny harmonogram 2017/2018 (PDF) Pobierz szczegółowy harmonogram na kwiecień (PDF)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018
Na podstawie załącznika nr 1/2017/2018 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/2017/2018 informujemy o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

30 kwietnia, 2, 4, 7, 8, 9 maja, 1 czerwca 2018 r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta

Uroczystość „przy Kamieniu”

Złożenie kwiatów na grobie śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna)

04.09. 2017 (poniedziałek)

godz. 9.00

godz. 10.30

godz. 12.00

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych – od godz. 12.30

04.09.2017 (poniedziałek)

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Historycznej i z WOS-u – godz. 12.40, s.18

05.09.2017 (wtorek)

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Języka Rosyjskiego

06.09.2017 (środa)

Spotkania z Rodzicami wszystkich klas – godz. 17.30

klasy pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, potem – spotkania w klasach

klasy drugie – spotkania w klasach

klasy trzecie – spotkania w klasach, godz. 18.30 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

07.09.2017 (czwartek)

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Filozoficznej – godz. 15.30, sala 1

07.09.2017 (czwartek)

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Języka Angielskiego

08.09.2017 (piątek)

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy (złożenie u Dyrekcji).

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania w poszczególnych klasach (złożenie w bibliotece).

do 10.09.2017 (piątek)

Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego dla klas pierwszych – 3., 4. lekcja

11.09.2017 (poniedziałek)

Sprawdziany diagnozujące z matematyki dla klas pierwszych – 4., 5. lekcja

12.09.2017 (wtorek)

3a z p. J. Pawłowską – wyjście na warsztaty organizowane przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM

12.09.2017 (wtorek)

Zdjęcia klasowe – od. 2. lekcji

13.09.2017 (środa)

3a z p. J. Pawłowską – wyjście na warsztaty organizowane przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM (moduł C)

14.09.2017 (czwartek)

Obozy integracyjne (wszystkie klasy pierwsze) i wyjazdy edukacyjne (klasy drugie)

18.09 – 22.09.2017

Wszystkie klasy trzecie – próbna matura z języka polskiego (pp)

18.09.2017

Wszystkie klasy trzecie – próbna matura z matematyki (pp)

19.09.2017

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Języka Niemieckiego

25.09.2017

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Języka Francuskiego

25.09.2017

Rada Pedagogiczna + szkoleniowa

28.09.2017 (czwartek)

Lekcje festiwalowe dla klas pierwszych (po lekcjach)

wrzesień

Kilkuminutowe informacje w klasach nt. Olimpiady Zwolnieni z Teorii – 8.00 -10.00

29.09.2017 (piątek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

29.09.2017 (piątek)

Wyjazd do Sewilli w ramach wymiany – 22 uczniów i p. M. Putz-Alvarado i p. K. Zdrzyłowska

30.09 – 07.10.2017

Spotkania z przedstawicielami Fundacji Pięć Plus – na godzinach wychowawczych

02.10 – 06.10.2017

Lekcja muzealna w Muzeum Narodowym – klasa 3c z p. A. Chruszczewską – wyjście godz. 12.00

05.10.2017 (czwartek)

Próba ślubowania klas pierwszych – p. P. Sambierski 0.,1. lekcja – wszystkie klasy pierwsze

06. 10.2017 (piątek)

Wymiana z Hamburgiem – rewizyta w Warszawie (17 uczniów + p. M. Lisowska, p. D. Kalenik)

06.10. – 13.10.2017

„Stres jest OK.” – warsztaty dla klasy 3a – 3., 4., 5. lekcja

09.10.2017 (poniedziałek)

Próba ślubowania klas pierwszych – p. P. Sambierski 1., 2. lekcja – wszystkie klasy pierwsze

10.10.2017 (wtorek)

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy – ks. J. Kotula, p. M. Szczepańska, p. P. Cieślak

11.10.2017 (środa)

„Stres jest OK.” – warsztaty dla klasy 3d – 2., 3., 4. lekcja

12.10.2017 (czwartek)

Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego

październik

Wyjazd studyjny do Brukseli – nagroda w konkursie „Europejski Traktat Młodych. Jak młodzież widzi przyszłość Unii Europejskiej?” organizowanym przez Biuro Poselskie prof. Danuty Hübner – zwycięzcy konkursu z p. N. Poniewierką

październik

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 12.30.
(lekcje: od 0. do 4. – według planu; 5. lekcja – w klasach trzecich – do ustalenia)

13.10.2017 (piątek)

„Stres jest OK.” – warsztaty dla klasy 3e – 1., 2., 3. lekcja

23.10.2017 (poniedziałek)

„Stres jest OK.” – warsztaty dla klasy 3b i 3c – 1., 2., 3. lekcja

26.10.2017 (czwartek)

Tadealia

27.10.2017 (piątek)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach – 1c i p. I. Kulpa (wyjście 8.15; powrót na 5. lekcje)

30.10.2017 (poniedziałek)

Odwiedziny na Powązkach – klasa 1b i p. E. Juszczak – wyjście po 4. lekcji

30.10.2017 (poniedziałek)

Olimpiada Języka Niemieckiego
godz. 10.00

06.11.2017 (poniedziałek)

Profilaktyka zdrowotna – zajęcia dla wszystkich klas pierwszych:
– chłopcy – profilaktyka raka jądra
– dziewczęta – pierwsza wizyta u ginekologa
2. lekcja – 1a (chł. s. 1a/ dz. s. 2)
3. lekcja – 1b (chł. s. 18/ dz. s. 17)
4. lekcja – 1d (chł. s. 18/ dz. s. 19)
5. lekcja – 1c (chł. s. 18/ dz. s. 19)
6. lekcja – 1e (chł. s. 18/ dz. s. 20)

06.11.2017 (poniedziałek)

Olimpiada Języka Łacińskiego
godz. 9.00

07.11.2017 (wtorek)

Olimpiada Języka Francuskiego
godz. 9.00 – 11.00

07.11.2017 (wtorek)

Odpowiedzialność prawna nieletnich – zajęcia z przedstawicielami Straży Miejskiej
1. lekcja – klasy: 1a i 1b
2. lekcja – klasy: 1d, 1e
3. lekcja – klasa: 1c

10.11.2017 (piątek)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2017 (piątek)

Wyjazd do Gardzienic – Koło wiedzy o teatrze i osoby zainteresowane teatrem godz. 12.00 (p. E. Juszczak, p. I. Kulpa, p. D. Kalenik, p. A. Chruszczewska)

10.11.2017 (piątek)

Olimpiada Języka Angielskiego
godz. 9.00 – 10.00

13.11.2017 (poniedziałek)

Przeglądy jesienne

13.11. 2017 (poniedziałek) i 14.11. 2017 (wtorek)

„Przegrać najlepiej. Don Kichot i jego opowieści” – wyjście do STUDNI O.
10.05 – klasa 1c z p. I. Kulpą-Szustak (powrót na 13.05)
12.20 – klasa 1b z p. E. Juszczak

14.11.2017 (wtorek)

Aktualne problemy i trendy cyberwalki i cyberochrony na forum światowym” – spotkanie z profesorem Lechem Janczewskim (absolwentem Czackiego z 1960 r)
(ok. 13.00) – dla uczniów klas: 1e, 2e, 3e oraz zainteresowanych z innych klas.

14. 11.2017 (wtorek)

Rada Pedagogiczna
Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

16.11.2017 (czwartek)

Spotkanie z p. Kamilem Bałukiem, autorem książki Wszystkie Dzieci Louisa (w ramach współpracy z Instytutem Reportażu) – klasa 1c (+ osoby zainteresowane) 5., 6. lekcja

23.11.2017 (czwartek)

FT – budowanie sceny

29.11.2017 (środa)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami)

30.11.2017 (czwartek)

30. Festiwal Teatralny

06 – 09.12.2017

Olimpiada Przedsiębiorczości

07.12.2017 (czwartek)

FT– składanie sceny

11.12.2017 (poniedziałek)

Olimpiada Artystyczna
11:00 – 12:00 – rozwiązywanie zadań
12:15 – 15:00 – opis dzieła sztuki/muzyki

12.12. 2017(wtorek)

Wyjście do Muzeum Narodowego na lekcje muzealne związane z wystawą „Miejska rewolta” – klasa 1b

13.12.2017 (środa) po 5. lekcji

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły – godz. 15.00

14.12.2017 (czwartek)

Wyjście do Muzeum Narodowego na lekcje muzealne związane z wystawą „Miejska rewolta” – klasa 3b

15. 12. 2017 (piątek) po 1. lekcji

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych (w tygodniu przedświątecznym)

18.11 – 22.12.2017

Wyjście do Muzeum Narodowego na lekcje muzealne związane z wystawą „Miejska rewolta” – klasa 2b

21. 12. 2017 (piątek) po 5. lekcji

Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

22.12.2017 (piątek)

Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze.

do 04.12.2017 (poniedziałek)

Spotkanie z p. dr hab. Iwoną Kurz na temat twórczości Andrzeja Wajdy klasa 3a + osoby zainteresowane

15. 12.2017 (piątek) 8.15 – 9.50

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych.

22.12.2017 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2017

1e wychodzi z p. P. Głogowskim na Giełdę Papierów Wartościowych
godz. 14:00

03.01.2018 (środa)

Próbna matura z języka polskiego (pp) – godz. 11.00 – 13.50 – wszystkie klasy trzecie

04.01.2018 (czwartek)

Próbna matura z matematyki (pp) – godz. 11.00 – 13.50 Klasy: 3a, 3b, 3c

05.01.2018 (piątek)

Sesje klasyfikacyjne klas pierwszych+ podsumowanie spotkań z rodzicami (w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej)

08.01.2018 (poniedziałek)

Próbna matura z fizyki – klasa 3d – 3.,4.,5. lekcja

09.01.2018 (wtorek)

Sesje klasyfikacyjne – klasy drugie i trzecie

09.01.2018 (wtorek)

Spotkanie z p. dr Magdą Szcześniak na temat twórczości Agnieszki Holland i polskiego kina kobiet – klasa 2b + osoby zainteresowane

11.01.2018 (czwartek) 10.05 – 11.45

Rada klasyfikacyjna.
Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej – godz. 17.30

11.01.2018 (czwartek)

Próba poloneza w NOT (ul. Czackiego) – wszystkie klasy trzecie pod opieką Wychowawców oraz p.T. Krzemińska, p. J. Maślankiewicz, p. P. Sambierski

11.01.2018 (czwartek)
9.00 – 11.00

Próbna matura z matematyki (pr) – godz. 11.00 – 14.00:
3d, 3e oraz zdający maturę rozsz. z klas 3a, 3b, 3c

10.01.2018 (środa)

Część I eliminacji okręgowych Olimpiady Języka Niemieckiego

12.01.2018 (piątek)
10.00 – 11.30

Zimowy Obóz Humanistów – p. E. Juszczak i p. I. Kulpa-Szustak

12.01.2018 – 16.01.2018

Studniówka

13.01.2018 (sobota)

Ferie zimowe

15.01 – 28.01.2018

Zmiana planu lekcji

29.01.2018 (poniedziałek)

Próbna matura z biologii – klasa 3a

01.02.2018 (czwartek)

Próbna matura z informatyki – godz. 8.30 (część kl.3e)

01.02.2018 (czwartek)

Rada podsumowująca I półrocze
Rada szkoleniowa – Współczesny model oceniania. Przygotowanie szkoły do zmian w myśleniu o ocenianiu – godz. 15.30

01.02.2018 (czwartek)

Zawody Ligi Debatanckiej w LO Kopernika

02.02.2018 (piątek)

Spotkanie z p. dr Matyldą Szewczyk z Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej IKP – współczesne polskie kino artystyczne na przykładzie filmów Anki i Wilhelma Sasnalów – s. 17

05.02. 2018 (poniedziałek)
10.05 – 11.45

Próbna matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym – wszystkie klasy trzecie – godz. 10.00

07.02.2018

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

07.02.2018 (środa)

Klasa 2a – Akademia Diabetologii – spotkanie z p. Zuzanną Maciąg – 7. lekcja

21.02.2018 (środa)

Obóz narciarski w Zieleńcu – klasa 1a, 1d,1e – p. K. Zdrzyłowska, p. R, Ręczkowski, p. W. Kuran, p. M. Putz-Alvarado, p. M. Lisowska, p. T. Krzemińska

25.02 – 03.03. 2018

Klasa 2a – wykład o pasożytach – p. Artur Zalewski – 7. lekcja

28. 02.2018 (środa)

Spotkanie z p. dr. Łukaszem Zarembą z Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej IKP – polskie kino popularne i gatunki początku XXI wieku na przykładzie komedii romantycznych – s. 12

01.03. 2018 (czwartek)
11.55 – 13.25

Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim – godz. 13.00

02.03.2018 (piątek)

Obóz narciarski w Zieleńcu – klasy 1c, 1b, 2a, 2c, 2d, 2e (2b – 8 osób) – p. T. Małka, p. M. Korczyńska, p. J. Pawłowska, p. M. Pohorecki, p. Ł. Gawryś, p. B. Dłużewska

04.03 – 10.03 2018

Spotkanie z p. prof. Adamem Strzemboszem – godz. 12.00

12.03.2018 (poniedziałek)

Przeglądy wiosenne klas młodszych.

12.03 – 13.03. 2018
(poniedz.-wtorek)

Zajęcia efektywnej nauki w szkole – warsztaty PięćPlus
1. lekcja – 3c
2. lekcja – 3e
3. lekcja – 3b
5. lekcja – 1a
6. lekcja – 3a

12.03.2018 (poniedziałek)

Zajęcia efektywnej nauki w szkole – warsztaty PięćPlus
1. lekcja – 1b
2. lekcja – 1e
3. lekcja – 3d
5. lekcja – 2a
6. lekcja – 2c

13.03.2018 (wtorek)

Zajęcia efektywnej nauki w szkole – warsztaty PięćPlus
1. lekcja – 1c
2. lekcja – 1d
3. lekcja – 2b
5. lekcja – 2d
6. lekcja – 2e

14.03.2018 (środa)

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – godz. 9.00

15.03.2018

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące. Klasy trzecie – propozycje ocen końcoworocznych.

15.03.2018(czwartek)

2a – wyjście do Muzeum POLIN – godz. 9.15

16.03.2018 (piątek)

Rekolekcje

19 – 21.03.2018
(poniedziałek- środa)

Warsztaty rekolekcyjne

21.03.2018

KAWA

22.03 – 24.03. 2018
(czwartek – piątek)

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 03.04.2018

Dzień otwarty dla kandydatów

07.04.2018 (sobota)

Wyjazd studyjny do Gdańska uczestników II etapu Olimpiady Solidarności pod opieką p. T. Małki

08.04 – 11.04. 2018

Wyjazd studyjny do Brukseli – 6 osób + p. N. Poniewierka

08.04 – 12.04.2018

Wymiana z Hamburgiem (wyjazd) – p. M. Bieliński i p. D.Kalenik

09.04 – 13.04. 2018

Wyjście na Wydział MIM UW – grupa uczniów z klasy 2e i 3e pod opieką p. M. Biszczuk

09.04.2018 (poniedziałek)

Wymiana z Sewillą (wyjazd) – p. M. Putz-Alvarado
 i p. K. Zdrzyłowska

10.04 – 16.04. 2018

Wyjście grupy uczniów (3 os. 2b, 1 os. 2c) pod opieką p. A. Soszki do Domu Spotkań z Historią – godz. 13.30

10.04.2018 (wtorek)

Pilotaż maturalny z informatyki – 10.00-12.00

11.04.2018 (środa)

Wyjście drużyny z Czackiego (2b, 2c) pod opieką p. M. Antolak do IPN na debatę z okazji 100-lecie odzyskania niepodległości
– godz. 9.40

11.04.2018 (środa)

1c i p. I. Kulpa-Szustak – wyjście na UW konferencję „Bezpieczeństwo międzynarodowe – współczesne problemy i wyzwania”

12.04. 2018 (czwartek) 13.04.2018 (piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

16.04.2018 (poniedziałek)

2a – warsztaty w MOP – „Żyć w klasie i przetrwać” – godz. 8.30 – 10.00

18.04. 2018 (środa)

1c i p. I. Kulpa-Szustak – wyjście do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na wystawę „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” – 11.55 – 15.00

19.04.2018 (czwartek)

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

19.04.2018 (czwartek)

Noc Filmowa

20.04.2018 (piątek)

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

23.04.2018 (poniedziałek)

Szkolenie dla grupy uczniów z klasy 1c dotyczące Turnieju Negocjacyjnego (w ramach patronatu Wydziału Prawa i Administracji UW)- opieka p. I. Kulpa-Szustak – 8.00 – 11.30

26.04.2018 (czwartek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

26.04.2018 (czwartek)

Egzaminy maturalne: pisemne i ustne
(ustne: od 07.05 do 23.05)

04.05 – 23.05.2018

Rada Pedagogiczna
Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcowo rocznych, zagrożeń – godz. 17.30

24.05.2018 (czwartek)

ZRocznica urodzin Ks. J. Twardowskiego – wyjście do Świątyni Opatrzności Bożej (grupa międzyklasowa)

01.06.2018 (piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen

08.06.2018 (piątek)

Wyścig ósemek Wioślarskich

czerwiec 2018

Sesje klasyfikacyjne

13.06.2018 (środa)

Rada klasyfikacyjna

18.06.2018 (poniedziałek)

Konkurs Piosenki Frankofońskiej

czerwiec

Czacki Second Stage

czerwiec

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – godz.14.00

21.06.2018 (czwartek)

Rekrutacja

od 22.06.2018 (piątek)

Rada Pedagogiczna podsumowująca

29.06.2018