Harmonogram roku

Pobierz pełny harmonogram 2017/2018 (PDF) Pobierz szczegółowy harmonogram na listopad (PDF)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018
Na podstawie załącznika nr 1/2017/2018 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/2017/2018 informujemy o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

30 kwietnia, 2, 4, 7, 8, 9 maja, 1 czerwca 2018 r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta

Uroczystość „przy Kamieniu”

Złożenie kwiatów na grobie śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna)

04.09. 2017 (poniedziałek)

godz. 9.00

godz. 10.30

godz. 12.00

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych – od godz. 12.30

04.09.2017 (poniedziałek)

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Historycznej i z WOS-u – godz. 12.40, s.18

05.09.2017 (wtorek)

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Języka Rosyjskiego

06.09.2017 (środa)

Spotkania z Rodzicami wszystkich klas – godz. 17.30

klasy pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, potem – spotkania w klasach

klasy drugie – spotkania w klasach

klasy trzecie – spotkania w klasach, godz. 18.30 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

07.09.2017 (czwartek)

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Filozoficznej – godz. 15.30, sala 1

07.09.2017 (czwartek)

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Języka Angielskiego

08.09.2017 (piątek)

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy (złożenie u Dyrekcji).

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania w poszczególnych klasach (złożenie w bibliotece).

do 10.09.2017 (piątek)

Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego dla klas pierwszych – 3., 4. lekcja

11.09.2017 (poniedziałek)

Sprawdziany diagnozujące z matematyki dla klas pierwszych – 4., 5. lekcja

12.09.2017 (wtorek)

3a z p. J. Pawłowską – wyjście na warsztaty organizowane przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM

12.09.2017 (wtorek)

Zdjęcia klasowe – od. 2. lekcji

13.09.2017 (środa)

3a z p. J. Pawłowską – wyjście na warsztaty organizowane przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM (moduł C)

14.09.2017 (czwartek)

Obozy integracyjne (wszystkie klasy pierwsze) i wyjazdy edukacyjne (klasy drugie)

18.09 – 22.09.2017

Wszystkie klasy trzecie – próbna matura z języka polskiego (pp)

18.09.2017

Wszystkie klasy trzecie – próbna matura z matematyki (pp)

19.09.2017

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Języka Niemieckiego

25.09.2017

Spotkanie informacyjne nt. Olimpiady Języka Francuskiego

25.09.2017

Rada Pedagogiczna + szkoleniowa

28.09.2017 (czwartek)

Lekcje festiwalowe dla klas pierwszych (po lekcjach)

wrzesień

Kilkuminutowe informacje w klasach nt. Olimpiady Zwolnieni z Teorii – 8.00 -10.00

29.09.2017 (piątek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

29.09.2017 (piątek)

Wyjazd do Sewilli w ramach wymiany – 22 uczniów i p. M. Putz-Alvarado i p. K. Zdrzyłowska

30.09 – 07.10.2017

Spotkania z przedstawicielami Fundacji Pięć Plus – na godzinach wychowawczych

02.10 – 06.10.2017

Lekcja muzealna w Muzeum Narodowym – klasa 3c z p. A. Chruszczewską – wyjście godz. 12.00

05.10.2017 (czwartek)

Próba ślubowania klas pierwszych – p. P. Sambierski 0.,1. lekcja – wszystkie klasy pierwsze

06. 10.2017 (piątek)

Wymiana z Hamburgiem – rewizyta w Warszawie (17 uczniów + p. M. Lisowska, p. D. Kalenik)

06.10. – 13.10.2017

„Stres jest OK.” – warsztaty dla klasy 3a – 3., 4., 5. lekcja

09.10.2017 (poniedziałek)

Próba ślubowania klas pierwszych – p. P. Sambierski 1., 2. lekcja – wszystkie klasy pierwsze

10.10.2017 (wtorek)

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy – ks. J. Kotula, p. M. Szczepańska, p. P. Cieślak

11.10.2017 (środa)

„Stres jest OK.” – warsztaty dla klasy 3d – 2., 3., 4. lekcja

12.10.2017 (czwartek)

Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego

październik

Wyjazd studyjny do Brukseli – nagroda w konkursie „Europejski Traktat Młodych. Jak młodzież widzi przyszłość Unii Europejskiej?” organizowanym przez Biuro Poselskie prof. Danuty Hübner – zwycięzcy konkursu z p. N. Poniewierką

październik

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 12.30.
(lekcje: od 0. do 4. – według planu; 5. lekcja – w klasach trzecich – do ustalenia)

13.10.2017 (piątek)

„Stres jest OK.” – warsztaty dla klasy 3e – 1., 2., 3. lekcja

23.10.2017 (poniedziałek)

„Stres jest OK.” – warsztaty dla klasy 3b i 3c – 1., 2., 3. lekcja

26.10.2017 (czwartek)

Tadealia

27.10.2017 (piątek)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach – 1c i p. I. Kulpa (wyjście 8.15; powrót na 5. lekcje)

30.10.2017 (poniedziałek)

Odwiedziny na Powązkach – klasa 1b i p. E. Juszczak – wyjście po 4. lekcji

30.10.2017 (poniedziałek)

Olimpiada Języka Niemieckiego
godz. 10.00

06.11.2017 (poniedziałek)

Profilaktyka zdrowotna – zajęcia dla wszystkich klas pierwszych:
– chłopcy – profilaktyka raka jądra
– dziewczęta – pierwsza wizyta u ginekologa
2. lekcja – 1a (chł. s. 1a/ dz. s. 2)
3. lekcja – 1b (chł. s. 18/ dz. s. 17)
4. lekcja – 1d (chł. s. 18/ dz. s. 19)
5. lekcja – 1c (chł. s. 18/ dz. s. 19)
6. lekcja – 1e (chł. s. 18/ dz. s. 20)

06.11.2017 (poniedziałek)

Olimpiada Języka Łacińskiego
godz. 9.00

07.11.2017 (wtorek)

Olimpiada Języka Francuskiego
godz. 9.00 – 11.00

07.11.2017 (wtorek)

Odpowiedzialność prawna nieletnich – zajęcia z przedstawicielami Straży Miejskiej
1. lekcja – klasy: 1a i 1b
2. lekcja – klasy: 1d, 1e
3. lekcja – klasa: 1c

10.11.2017 (piątek)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2017 (piątek)

Wyjazd do Gardzienic – Koło wiedzy o teatrze i osoby zainteresowane teatrem godz. 12.00 (p. E. Juszczak, p. I. Kulpa, p. D. Kalenik, p. A. Chruszczewska)

10.11.2017 (piątek)

Olimpiada Języka Angielskiego
godz. 9.00 – 10.00

13.11.2017 (poniedziałek)

Przeglądy jesienne

13.11. 2017 (poniedziałek) i 14.11. 2017 (wtorek)

„Przegrać najlepiej. Don Kichot i jego opowieści” – wyjście do STUDNI O.
10.05 – klasa 1c z p. I. Kulpą-Szustak (powrót na 13.05)
12.20 – klasa 1b z p. E. Juszczak

14.11.2017 (wtorek)

Aktualne problemy i trendy cyberwalki i cyberochrony na forum światowym” – spotkanie z profesorem Lechem Janczewskim (absolwentem Czackiego z 1960 r)
(ok. 13.00) – dla uczniów klas: 1e, 2e, 3e oraz zainteresowanych z innych klas.

14. 11.2017 (wtorek)

Rada Pedagogiczna
Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

16.11.2017 (czwartek)

Spotkanie z p. Kamilem Bałukiem, autorem książki Wszystkie Dzieci Louisa (w ramach współpracy z Instytutem Reportażu) – klasa 1c (+ osoby zainteresowane) 5., 6. lekcja

23.11.2017 (czwartek)

FT – budowanie sceny

29.11.2017 (środa)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami)

30.11.2017 (czwartek)

30. Festiwal Teatralny

06 – 09.12.2017

FT– składanie sceny

11.12.2017 (poniedziałek)

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły – godz. 15.00

14.12.2017 (czwartek)

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych (w tygodniu przedświątecznym)

18.11 – 22.12.2017

Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

22.12.2017 (piątek)

Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze.

do 04.12.2017 (poniedziałek)

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2017

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych.

22.12.2017 (piątek)

Sesje klasyfikacyjne

08.01 – 09.01.2018 (poniedziałek – wtorek)

Rada klasyfikacyjna.
Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej – godz. 17.30

11.01.2018 (czwartek)

Studniówka

13.01.2018 (sobota)

Ferie zimowe

15.01 – 28.01.2018

Zmiana planu lekcji

29.01.2018 (poniedziałek)

Rada podsumowująca I półrocze
Rada szkoleniowa.

01.02.2018 (czwartek)

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

07.02.2018 (środa)

Rekolekcje

marzec

KAWA

marzec

Przeglądy wiosenne klas młodszych.

12.03 – 13.03. 2018 lub 19.03 – 20.03.2018
(poniedziałek – wtorek)

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące. Klasy trzecie – propozycje ocen końcoworocznych.

15.03.2018 lub 22.03.2018 (czwartek)

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 03.04.2018

Dzień otwarty dla kandydatów

07.04.2018 (sobota)

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

16.04.2018 (poniedziałek)

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

19.04.2018 (czwartek)

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

23.04.2018 (poniedziałek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

26.04.2018 (czwartek)

Egzaminy maturalne: pisemne i ustne
(ustne: od 07.05 do 23.05)

04.05 – 23.05.2018

Rada Pedagogiczna
Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcowo rocznych, zagrożeń – godz. 17.30

24.05.2018 (czwartek)

ZRocznica urodzin Ks. J. Twardowskiego – wyjście do Świątyni Opatrzności Bożej (grupa międzyklasowa)

01.06.2018 (piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen

08.06.2018 (piątek)

Wyścig ósemek Wioślarskich

czerwiec 2018

Sesje klasyfikacyjne

13.06.2018 (środa)

Rada klasyfikacyjna

18.06.2018 (poniedziałek)

Konkurs Piosenki Frankofońskiej

czerwiec

Czacki Second Stage

czerwiec

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – godz.14.00

21.06.2018 (czwartek)

Rekrutacja

od 22.06.2018 (piątek)

Rada Pedagogiczna podsumowująca

29.06.2018