Harmonogram roku

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
Na podstawie załącznika do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/2018/2019 informujemy o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 listopada 2018, 2 maja 2019, 6 maja 2019, 7 maja 2019, 8 maja 2019, 9 maja 2019

Propozycja kalendarza roku szkolnego 2018-2019 (PDF) Pobierz szczegółowy harmonogram na czerwiec (PDF)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta

Uroczystość „przy Kamieniu”

Złożenie kwiatów na grobie śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna)

03.09.2018 (poniedziałek)

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych

– od godz. 12.30

03.09.2018 (poniedziałek)

Wykład prof. Krzysztofa Turzyńskiego na temat Wielkiego Zderzacza Hadronów – 3d + uczestnicy wyjazdu do CERN

06.09.2018 (czwartek)

Spotkania z Rodzicami wszystkich klas – godz. 17.30

Klasy pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, potem – spotkania w klasach

Klasy drugie – spotkania w klasach

Klasy trzecie – spotkania w klasach, godz. 18.30 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

06.09.2018 (czwartek)

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania

07.09.2018 (piątek)

Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego dla klas pierwszych

11.09.2018 (wtorek)

Sprawdziany diagnozujące z matematyki dla klas pierwszych

12.09.2018 (środa)

Zdjęcia klasowe – od 2. lekcji

13.09.2018 (czwartek)

Spotkanie z p. ministrem Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka

– godz. 13.00

13.09.2018 (czwartek)

Obozy integracyjne (wszystkie klasy pierwsze) i wyjazdy edukacyjne (klasy drugie)

17.09 – 21.09.2018

(poniedziałek – piątek)

Klasy trzecie – próbna matura z języka polskiego (pp)

18.09.2018 (wtorek)

Klasy trzecie – próbna matura z matematyki (pp)

19.09.2018 (środa)

Udział w akcji „Sprzątanie świata” – 2d z p. M. Lisowską

21.09.2018 (piątek)

Wymiana szkolna z Hamburgiem (rewizyta w Warszawie) – p. M. Lisowska, p. M. Bieliński

23.09 – 29.09.2018

(niedziela – sobota)

Prace renowacyjne na cmentarzu w Krzemieńcu – delegacja Czackiego (9 uczniów) z p. D. Kalenik

23.09 – 30.09.2018

(niedziela – niedziela)

Warsztaty dla klas trzecich „Wiem – rozumiem – wybieram”

24.09 – 28.09.2018

(poniedziałek – piątek)

Rada Pedagogiczna + szkoleniowa

27.09.2018 (czwartek)

Lekcje festiwalowe (7. lekcja – sala gimnastyczna)

28.09.2018 (piątek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

01.10.2018 (poniedziałek)

Spotkanie z p. dr Hanną Machińską, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, p. Andrzejem Stefańskim, głównym koordynatorem ds. Projektów Regionalnych w Biurze RPO i p. Mariną Hulią, nauczycielką Szkoły Demokratycznej na dworcu w Brześciu (klasy pierwsze + osoby zainteresowane, sala gimnastyczna)

02.10.2018 (wtorek)

14:50

Próba ślubowania klas pierwszych – p. P. Sambierski

(opieka – nauczyciele jęz. obcych)

03.10.2018 (środa)

3. lekcja

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

08.10.2018 (poniedziałek)

Próba ślubowania klas pierwszych – p. P. Sambierski

(opieka – nauczyciele jęz. obcych)

10.10.2018 (środa)

3. lekcja

Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego

1.- 2. tydz. października

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 12.30

(lekcje: od 0. do 4. – według planu; 5. lekcja – w klasach trzecich – do ustalenia)

12.10.2018 (piątek)

Tadealia (formuła do ustalenia)

29.10.2018 (poniedziałek)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach

– 1c i p. N. Poniewierka (8.15)

30.10.2018 (wtorek)

Odwiedziny na Powązkach – klasa 1b i p. T. Małka – wyjście po 4. lekcji

30.10.2018 (wtorek)

Szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – godz. 9.00

07.11.2018 (środa)

Szkolny etap XVII Olimpiady Lingwistycznej – godz. 8.15-10.30

08.11.2018 (czwartek)

Szkolny etap Olimpiady Języka Francuskiego – godz. 9.00-12.00

08.11.2018 (czwartek)

Szkolny etap Olimpiady Języka Łacińskiego – godz. 12.30

08.11.2018 (czwartek)

Spotkanie z p. prof. Danutą Hübner (dla zainteresowanych) – godz. 13.00

09.11.2018 (piątek)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości:

Wystawa: 100 wybitnych Polaków na 100-lecie

Konkurs na film (dla klas pierwszych i drugich) – 6. i 7. lekcja – projekcje

13.11.2018 (wtorek)

Szkolny etap Olimpiady Języka Angielskiego – godz. 9.00-10.00

13.11.2018 (wtorek)

Warsztaty „Stres maturalny” – klasy trzecie

13-15.11.2018 (wtorek-czwartek)

Wyjście klasy 3b z p. E. Juszczak do MN na lekcję muzealną „Młoda Polska. Artystyczna różnorodność” – 3., 4. i 5. lekcja

16.11.2018 (piątek)

Przeglądy jesienne

19-20.11.2018

(poniedziałek – wtorek)

Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły

22.11.2018 (czwartek)

FT – budowanie sceny

28.11.2018 (środa)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami)

29.11.2018 (czwartek)

31. Festiwal Teatralny

05.12.2018 – 08.12.2018

(środa – sobota)

FT – składanie sceny

10.12.2018 (poniedziałek)

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły – godz. 15.00

13.12.2018 (czwartek)

Wyjazd do teatru „Wierszalin” w Supraślu – grupa międzyklasowa z p. E. Juszczak i p. A. Chruszczewską

14.12.2018 (piątek)

godz. 12.00

Spotkanie z profesorem Andrzejem Mencwelem – w ramach projektu „Stanisław Brzozowski – płomienie nowoczesności”

17.12.2018 (poniedziałek)

godz. 13.00

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych (w tygodniu przedświątecznym)

17.12.2018 – 21.12.2018

(poniedziałek – piątek)

Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

21.12.2018 (piątek)

Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze, propozycje ocen śródrocznych

do 21.12.2018 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

24.12.2018 – 31.12.2018

(poniedziałek – poniedziałek)

Próba poloneza w NOT – godz. 9.00 – 11.00

14.01.2019 (poniedziałek)

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych

17.01.2019 (czwartek)

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami)

17.01.2019 (czwartek)

Studniówka

19.01.2019 (sobota)

Sesje klasyfikacyjne

21.01.2019 – 22.01.2019

(poniedziałek – wtorek)

Rada klasyfikacyjna

Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej

– godz. 17.30

24.01.2019 (czwartek)

Ferie zimowe

28.01.2019 – 10.02.2019

(poniedziałek – niedziela)

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

07.02.2019 (czwartek)

Zmiana planu lekcji

11.02.2019 (poniedziałek)

Profilaktyka nowotworów skóry – spotkanie z p. Piotrem Kalbarczykiem: „Czerniak – znamiona barwnikowe”, s. 20

1. lekcja – 1b, 2c

2. lekcja – 2a, 1b

3. lekcja – 1c, 2e

4. lekcja – 1e, 1a

13.02.2019 (środa)

Rada podsumowująca I półrocze

14.02.2019 (czwartek)

Spotkanie z p. Martą Pokutycką-Mądralą, dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i rzecznikiem prasowym Nationale Nederlanden

6. lekcja – 1a

7. lekcja – 1e

18.02.2019 (poniedziałek)

Spotkanie z p. Martą Pokutycką-Mądralą, dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i rzecznikiem prasowym Nationale Nederlanden

2. lekcja – 1c

3. lekcja – 1b

19.02.2019 (wtorek)

Obóz narciarski

1a – p. J. Pawłowska, p. M. Korczyńska

1b – p. T. Małka, p. Ł. Gawryś

1c – p. N. Poniewierka, p. M. Putz-Alvarado

2d – p. M. Lisowska, p. K. Zdrzyłowska

24.02-02.03.2019 (niedziela-sobota)

Spotkanie z absolwentką Czackiego, p. Agnieszką Trzcińską z Europejskiego Banku Centralnego (3b, 3c, 3e)

25.02.2019 (poniedziałek)

Próbna matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

26.02.2019 (wtorek)

Spotkanie w ramach projektu “Stanisław Brzozowski. Płomienie nowoczesności”.

Godz. 10.00-11.15, s. 20

27.02.2019 (środa)

Obóz narciarski – 1e, 2e – p. T. Krzemińska, p. W. Kuran i p. W. Kolasiński

03.03 – 09.03.2019 (niedziela – sobota)

Spotkanie z p. prof. E. Paczoską – w ramach projektu

„Stanisław Brzozowski. Płomienie nowoczesności”.

Godz. 10.00 – 11.15, s. 20

06.03.2019 (środa)

Lekcja muzealna nt. sztuki średniowiecza w Muzeum Narodowym

– 1c z p. A. Chruszczewską (godz. 12.30)

14.03.2019 (czwartek)

Wyjazd do Brukseli – 18 osób pod opieką p. N. Poniewierki

20 – 24.03.2019 (środa – niedziela)

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny – godz. 9.00

21.03.2019 (czwartek)

Pilotaż z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym

(obowiązkowy dla zdających maturę z jęz. francuskiego na poziomie rozszerzonym) – 9.00 – 10.30

21.03.2019 (czwartek)

K.A.W.A.

21 – 22.03.2019 (czwartek – piątek)

Propozycje ocen końcoworocznych w klasach trzecich

25.03.2019 (poniedziałek)

Rekolekcje

25 – 27.03.2019 (poniedziałek – środa)

Szkolenie Rady Pedagogicznej – techniki aktywizowania i motywowania uczniów – godz. 11.30

26.03.2019 (wtorek)

Tournée chóru

29 – 31.03.2019 (piątek – niedziela)

Przeglądy wiosenne klas młodszych

08.04.2019 – 09.04.2019

(poniedziałek – wtorek)

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące

11.04.2019 (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

11.04.2019 (czwartek)

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

15.04.2019 (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

17.04.2019 (środa)

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019 – 23.04.2019

(czwartek – wtorek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

25.04.2019 (czwartek)

Dzień otwarty dla kandydatów

27.04.2019 (sobota)

Egzaminy maturalne: pisemne i ustne

06.05.2019 – 24.05.2019

(poniedziałek – piątek)

Warsztaty: „Emocjonalne zamieszanie”

1.- 4. lekcja – 1c

3. – 6. lekcja – 1e

13.05.2019 (poniedziałek)

Warsztaty umiejętności społecznych „Wiem – rozumiem – wybieram”

3., 4. lekcja – 2c

5., 6. lekcja – 2e

13.05.2019 (poniedziałek)

Warsztaty umiejętności społecznych „Wiem – rozumiem – wybieram”

2., 3. lekcja – 2d

4., 5. lekcja – 2c

14.05.2019 (wtorek)

Warsztaty: „Emocjonalne zamieszanie”

1.- 4. lekcja – 1b

3. – 6. lekcja – 1a

15.05.2019 (środa)

Warsztaty umiejętności społecznych „Wiem – rozumiem – wybieram”

2., 3. lekcja – 2b

4., 5. lekcja – 2a

15.05.2019 (środa)

Warsztaty umiejętności społecznych „Wiem – rozumiem – wybieram”

2., 3. lekcja – 2d

4., 5. lekcja – 2a

16.05.2019 (czwartek)

Warsztaty umiejętności społecznych „Wiem – rozumiem – wybieram”

2., 3. lekcja – 2e

4., 5. lekcja – 2b

17.05.2019 (piątek)

Wymiana z Hiszpanią – p. M. Putz-Alvarado, p. K. Zdrzyłowska

25.05.19 – 01.06.19

Propozycje ocen końcoworocznych, informacje o zagrożeniach

do 29.05.2019 (środa)

Wyjście uczestników Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych na finał zawodów – p. J. Maślankiewicz-Kuran

30.05. 2019 (czwartek)

Rada Pedagogiczna

Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń – godz. 17.30

30.05.2019 (czwartek)

Wyjście na zajęcia na UW – 1e z p. M. Biszczuk

05.06.2019 (środa)

Wyjazd na Finał Olimpiady Solidarności – 2 finalistów i p. N. Poniewierka

05.06 – 07.06.2019

Wymiana z Turcją – wizyta gości ze Stambułu – p. D. Kalenik, p. A. Banasik

10.06 – 17.06.2019

Ostateczny termin wystawienia ocen

12.06.2019 (środa)

Czacki Second Stage

14.06 – 15.06.2019 (piątek – sobota)

Sesje klasyfikacyjne

17.06.2019 (poniedziałek)

Rada klasyfikacyjna

18.06.2019 (wtorek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, godz. 14.00

19.06.2019 (środa)

Rekrutacja

od 21.06.2019 (piątek)

Rada Pedagogiczna podsumowująca

27.06.2019 (czwartek)