Przekazanie Szko­ły na własność Państwu Polskiemu

Przy końcu Wielkiej Wojny tj. w roku 1918 Stowarzyszenie im. Pankiewicza oddało utrzymaną przez siebie szkołę realną na własność Państwu Polskiemu;

W „Akcie Organizacyjnym” z dnia 14 sierpnia 1918 r. pierwszy polski Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pisał: „Niniejszym uznaje szkołą tą za państwową i pragnąc dać wyraz czci dla wielkiego organizatora szkolnictwa polskiego, nawiązać nasze dzisiejsze usiłowania do świetnych tradycj przeszłości oraz utrwalić w duszach młodzieży doskonały wzór niestrudzonej i ofiarnej służby narodowej, nadają szkole nazwę: „Gimnazjum imienia Tadeusza Czackiego”.”