Jutro Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – pamiętajcie o zgodach!

Już w środę, 7. listopada 2018 roku o godz. 9:00 odbędą się zawody I stopnia (szkolne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Uczniowie biorący udział w zawodach muszą dostarczyć Komisji Szkolnej zgodę na udział w OWE przed przystąpieniem do rozwiązywania testu. Wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na tej stronie internetowej. Osoby, które nie dostarczą pisemnej zgody, nie zostaną dopuszczone do udziału w etapie szkolnym XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Piotr Głogowski

Z Kalendarza Kandydata: przedłożenie oryginałow

Od 6 lipca (piątek)  od godz. 12.00 do 12 lipca 2018 r. (czwartek) do godz. 10.00:

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

  • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • kwestionariusz osobowy zawierający m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

 

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

Nowe KOŁO DLA LUDZI SZTUKI!

Zapraszam na spotkanie organizacyjne w środę 29 listopada o godz. 15:35 w sali nr 9.
Ustalimy razem termin cyklicznych spotkań, porozmawiamy o formie zajęć: prezentacja, dyskusja, ćwiczenia w terenie, wizyty w muzeach – jestem otwarta na propozycje.
Zapraszam wszystkich, którym temat sztuki i jej historii jest bliski – tych głęboko siedzących w temacie, tych szukających rozszerzenia dla swojej wiedzy, ale i tych chcących po prostu sprawdzić, czy to dla nich i czasem wybrać się do muzeum, bez większej orientacji w temacie.
Jestem absolwentką z klasy 6b, obecnie studentką historii sztuki i chciałabym stworzyć rodzaj koła, zajęć dodatkowych, sieci kontaktów dla absolwentów i uczniów zainteresowanych historią sztuki, dlatego wpadnij nawet, jeśli obawiasz się braku czasu – złapiemy kontakt zdalnie 🙂

Do zobaczenia w najbliższą środę!
Rita Twardziak

Uwaga Maturzyści!

Spotkania informacyjne z Dyrekcją na temat matury 2018 i deklaracji maturalnych odbędą się w następujących terminach:

3a – wtorek, 19.09.2017 – 3. lekcja
3b – wtorek, 19.09.2017 – 2. lekcja
3c – poniedziałek, 20.09. 2017 – 7. lekcja
3d – wtorek, 19.09.2017 – 1. lekcja
3e – poniedziałek, 20.09. 2017 – 7. lekcja