Listy zakwalifikowanych

(1H) [O] pol-hist (niem,hisz,fra-ang)
Próg: 168,50
Lp[Nr sys.]
1[62710]
2[68469]
3[74629]
4[89170]
5[89707]
6[26393]
7[87630]
8[53722]
9[49489]
10[12201]
11[82419]
12[62448]
13[69434]
14[77280]
15[79459]
16[78261]
17[78199]
18[82605]
19[61950]
20[50264]
21[53932]
22[78722]
23[77946]
24[82082]
25[54073]
26[86139]
27[65353]
28[41522]
29[703]
30[70447]
(1M) [O] mat-fiz-inf (niem,hisz,fra-ang)
Próg: 174,50
Lp[Nr sys.]
1[21904]
2[93241]
3[77753]
4[62745]
5[80260]
6[55844]
7[53782]
8[93451]
9[86869]
10[99958]
11[73680]
12[87383]
13[68702]
14[59087]
15[26516]
16[49464]
17[53792]
18[698]
19[100624]
20[39610]
21[80138]
22[44524]
23[26205]
24[65085]
25[72614]
26[71120]
27[10286]
28[75165]
29[33681]
(1P) [O] biol-chem-mat (niem,hisz,fra-ang)
Próg: 174,85
Lp[Nr sys.]
1[78030]
2[77932]
3[75037]
4[89029]
5[58169]
6[62163]
7[26873]
8[89595]
9[88718]
10[718]
11[53477]
12[77648]
13[73897]
14[49193]
15[93362]
16[72908]
17[49096]
18[104007]
19[97873]
20[90540]
21[55165]
22[76138]
23[95101]
24[100619]
25[77747]
26[77890]
27[22346]
28[6873]
29[29534]
30[42402]
(1S) [O] mat-geogr (niem,hisz,fra-ang)
Próg: 172,75
Lp[Nr sys.]
1[78083]
2[77652]
3[84061]
4[72555]
5[91703]
6[40401]
7[56384]
8[27091]
9[69540]
10[82685]
11[72162]
12[77672]
13[82654]
14[36874]
15[21318]
16[81244]
17[29436]
18[17307]
19[74865]
20[1361]
21[88555]
22[5683]
23[59678]
24[69339]
25[2085]
26[95572]
27[34551]
28[86119]
29[31187]
30[20637]
31[21669]

Jutro Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – pamiętajcie o zgodach!

Już w środę, 7. listopada 2018 roku o godz. 9:00 odbędą się zawody I stopnia (szkolne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Uczniowie biorący udział w zawodach muszą dostarczyć Komisji Szkolnej zgodę na udział w OWE przed przystąpieniem do rozwiązywania testu. Wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na tej stronie internetowej. Osoby, które nie dostarczą pisemnej zgody, nie zostaną dopuszczone do udziału w etapie szkolnym XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Piotr Głogowski

Z Kalendarza Kandydata: przedłożenie oryginałow

Od 6 lipca (piątek)  od godz. 12.00 do 12 lipca 2018 r. (czwartek) do godz. 10.00:

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

  • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • kwestionariusz osobowy zawierający m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

 

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

Nowe KOŁO DLA LUDZI SZTUKI!

Zapraszam na spotkanie organizacyjne w środę 29 listopada o godz. 15:35 w sali nr 9.
Ustalimy razem termin cyklicznych spotkań, porozmawiamy o formie zajęć: prezentacja, dyskusja, ćwiczenia w terenie, wizyty w muzeach – jestem otwarta na propozycje.
Zapraszam wszystkich, którym temat sztuki i jej historii jest bliski – tych głęboko siedzących w temacie, tych szukających rozszerzenia dla swojej wiedzy, ale i tych chcących po prostu sprawdzić, czy to dla nich i czasem wybrać się do muzeum, bez większej orientacji w temacie.
Jestem absolwentką z klasy 6b, obecnie studentką historii sztuki i chciałabym stworzyć rodzaj koła, zajęć dodatkowych, sieci kontaktów dla absolwentów i uczniów zainteresowanych historią sztuki, dlatego wpadnij nawet, jeśli obawiasz się braku czasu – złapiemy kontakt zdalnie ?

Do zobaczenia w najbliższą środę!
Rita Twardziak

Uwaga Maturzyści!

Spotkania informacyjne z Dyrekcją na temat matury 2018 i deklaracji maturalnych odbędą się w następujących terminach:

3a – wtorek, 19.09.2017 – 3. lekcja
3b – wtorek, 19.09.2017 – 2. lekcja
3c – poniedziałek, 20.09. 2017 – 7. lekcja
3d – wtorek, 19.09.2017 – 1. lekcja
3e – poniedziałek, 20.09. 2017 – 7. lekcja