Uwaga Kandydaci!

Z Kalendarza KANDYDATA:
od 13 maja 2019 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 20 maja 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15.00SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM. Kandydat, dla którego XXVII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) wniosek zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów. Wniosek kandydat drukuje z Systemu. Dostęp ze strony: https://warszawa.edu.com.pl/

Do informacji Kandydatów: Komunikat MKO w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły, jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły (załącznik nr 2) na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/

Cytujemy zapis z komunikatu
 “Za wysokie miejsca w zawodach określa się:

–  miejsca od 1 do 10 – w zawodach międzynarodowych,
–  miejsca: od 1 do 10 – w zawodach ogólnopolskich,
–  miejsca od 1 do 5 – w zawodach wojewódzkich,
–  miejsca od 1 do 3 – w zawodach powiatowych.”

 

UWAGA! MATURY!

Drodzy Uczniowie!
Pamiętajcie, że do 23 maja trwają MATURY.
 
Prosimy Was o zachowanie ciszy (także na boisku)! 
Na ten czas wyłączone są w Szkole dzwonki. 
Uczniowie klas 1. i 2. wchodzą na 2. piętro wyłącznie pod opieką Nauczycieli.

Dyrekcja

60. rocznica nadania imienia Szkole

Zdarzyło się 9 maja 1959 roku…

Na podstawie §7 zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 sierpnia 1952 r. w sprawie nazw szkół ogólnokształcących (Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 14, poz. 111) Ministerstwo Oświaty zatwierdza niniejszym nazwę tamtejszej szkoły w następującym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie”
więcej: Pismo w sprawie
Decyzja

GALERIA (archiwum)

 

Maturzyści, hasła i loginy!

Do Maturzystów! Hasła i loginy CKE “Wyniki matura 2019”  do odbioru w sekretariacie szkoły. Najlepiej grupowo-klasowo! Zapraszamy.

Uwaga dotycząca PESELI z zerami na początku! Bardzo prosimy sprawdzać czy Loginy/PESELE rozpoczynające się od 0 lub 00 (zero, lub dwa zera) rzeczywiście rozpoczynają się od 0 lub 00. niekiedy, w trakcie operacji kopiowania exel potrafi “zgubić” początkowe zera. natomiast do logowania służy pełny numer PESEL (z ewentualnymi zerami na początku).

Przypominamy! Dzień Otwarty dla Kandydatów – sobota 27 kwietnia!

Serdecznie zapraszamy KANDYDATÓW do Czackiego wraz z RODZICAMI, OPIEKUNAMI i ZNAJOMYMI na Dzień Otwarty dla Kandydatów na rok szkolny 2019/2020 –  27 kwietnia (sobota) 2019 r. w godzinach 9:30-15:00. 
Spotkania z Dyrekcją w sali gimnastycznej:
o godz. 10:00, 13:00 (dla kandydatów po gimnazjum, nabór do 3 klas ), 
o godz. 11:30, 14:30 (dla kandydatów po szkole podstawowej, nabór do 4 klas) 

sala 1 – sala CSS
sala nr 2 – sala Festiwalowa

 

Drodzy Maturzyści!

Drodzy Maturzyści!
Protestujący nauczyciele (poza wychowawcami) nie będą uczestniczyli jutro w oficjalnej uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas III. Będzie nam miło pożegnać się z Wami w murach szkoły.  Zapraszamy  od godz 12:00, przed uroczystością w OSIR.

Pożegnanie Maturzystów

Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas III, czyli Pożegnanie Maturzystów, odbędzie się w sali konferencyjnej OSiR 25 kwietnia (czwartek) o godz. 13:00. Szczególnie serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów trzecioklasistów. Miło nam będzie gościć Państwa na tej ostatniej już wspólnej uroczystości szkolnej. Zapraszamy

Dyrekcja

Życzenia

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
Serdecznie dziękujemy za liczne dobre słowa i gesty wsparcia, dzięki którym czujemy, że sprawa, o którą walczymy, jest dla wielu słuszna i ważna.
Życzymy spokoju i dobrej atmosfery w czasie Świąt oraz odpoczynku na łonie budzącej się do życia przyrody.

Protestujący nauczyciele Czackiego

Gratulacje!

PROJEKT EDUKACYJNY STEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS- laureatami zostali Aleksander Garlikowski i Bartłomiej Grochowski

Gratulujemy!