Spotkania z rodzicami 24 maja

Przypominamy. W czwartek 24 maja 2018 r. o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców i nauczycieli z Rodzicami/Opiekunami uczniów klas I i II (przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń ).

Serdecznie zapraszamy
Przed zebraniem Posiedzenie Rady Pedagogicznej