Uwaga Kandydaci! Do piątku 18 maja 2018 r. składanie wniosków

Z KALENDARZA KANDYDATA:
od 10 maja (czwartek) od godz. 10.00 do 18 maja (piątek) do godz. 15.00! 
SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Kandydat, dla którego XXVII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) wniosek zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów.
Wniosek kandydat drukuje z Systemu.
 
Zapraszamy. Nie czekajcie na ostatni dzień!