Rekolekcje Wielkopostne i Warsztaty Rekolekcyjne 19-21 marca

19, 20 marca – 4 pierwsze lekcje i 12:00 spotkanie w parafii Zbawiciela: nauka rekolekcyjna
21 marca Warsztaty Rekolekcyjne (uczniowie klas III mają 4 pierwsze lekcje) i 12:00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji w parafii Zbawiciela.

Warsztaty odbędą się w dwóch turach (I tura 8:15-9:45, II tura 10:00-11:30) i uczestniczą w nich uczniowie klas I i II. Koniecznie trzeba się na wybrane warsztaty zapisać i wziąć w nich udział. Tematy i krótki opis do pobrania WARSZTATY

Jutrznia!
W czasie rekolekcji, 7:30 , wnęka I piętra! Zapraszamy