Spotkania z Rodzicami 15 marca

15 marca o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców i nauczycieli z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące. Klasy trzecie – propozycje ocen końcoworocznych.
Zapraszamy Rodziców/ Opiekunów uczniów wszystkich klas.
Przed spotkaniami posiedzenie Rady Pedagogicznej.