Test predyspozycji zawodowych!

Zapraszam zainteresowane osoby z klas drugich i trzecich do udziału w teście predyspozycji zawodowych we środę, 21. lutego 2018 roku od godz. 15:45 do ok. godz. 19:00 w sali nr 5. Wyniki testu zostaną później omówione indywidualnie z psychologiem.
Proszę o wcześniejsze zgłoszenia na adres e-mail:doradca_zawodowy@op.pl     do poniedziałku, 12. lutego 2018 roku. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w badaniu. Druk zgody można odebrać od Pani Pedagog Doroty Kalenik. Zachęcam do udziału w teście.

Piotr Głogowski.