Spotkanie z Rodzicami w czwartek 11 stycznia

W czwartek 11 stycznia 2018 r. o godz. 17:30 odbędzie się Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami uczniów wszystkich klas (omówienie wyników klasyfikacji śródrocznej). 
Serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja

Uwaga! Rodziców uczniów zainteresowanych wymianą z Hamburgiem, zapraszamy na krótkie zebranie do sali nr 3 o godz. 17:15!

Monika Lisowska