Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Serdeczne gratulacje dla uczniów, którzy pomyślnie przeszli przez I etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i uzyskali kwalifikacje do II etapu:
Hania Zonik
Magdalena Gabrysiak
Julia Nieznańska
Anna Darewska
Barbara Olszewska
Jan Magielski
Krzysztof Katkowski

Ewa Juszczak