Zdjęcia klasowe

Klasowe zdjęcia 13 września wg harmonogramu:
START 9:00 wnęka
9:05-9:50 (lekcja 2.): 1b, 1c, 1d
10:05-10:50 (lekcja 3.): 1a, 1e, 2c
11:00-11:45 (lekcja 4.): 3a, 3b
11:55-12:40 (lekcja 5.): 3c, 3d, 3e
13:05-13:50 (lekcja 6.): 2a, 2b, 2d, 2e