Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami wszystkich klas odbędą się dnia 7 września 2017 r. o godz. 17.30:
klasy pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, potem – spotkania z wychowawcami w klasach,
klasy drugie – spotkania z wychowawcami w klasach,
klasy trzecie – spotkania z wychowawcami w klasach a o godz. 18.30 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej.

Bardzo prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się przed spotkaniem z nowymi warunkami ubezpieczenia (koszt ubezpieczenia 35 zł) OWU NNW Szkolne 2017 

Serdecznie zapraszamy