Rady Pedagogiczne

Rady Pedagogiczne inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018 odbędą się:
w  środę (30.08.2017) – godz. 9:00 posiedzenie RP, szkolenie nt. dziennika elektronicznego, praca w zespołach,
w czwartek (31.08.2017) –  godz. 8:30 spotkanie Zespołu Wychowawców, godz. 10:00 posiedzenie RP, godz. 12:00 szkolenie nt. reformy edukacji. Zapraszamy