Uwaga Kandydaci!

Od 23 czerwca 2017 r. (piątek) w godz. 12.00 – 17.00 do 28 czerwca 2017 r. (środa) w godz. 9.00 – 16.00.
“Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum..”