Zebranie Członków Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, zwołuje zwyczajne Zebranie Członków na 25 marca 2017 r.,   w pierwszym terminie o godzinie 10.45, w drugim terminie o godzinie 11.00. Zebranie odbędzie się w budynku XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, przy ul. Polnej 5.

więcej…