KONKURS LITERACKI

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w konkursie literackim w języku angielskim. Każdy uczestnik / każda uczestniczka może zaprezentować pracę w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.
KATEGORIA 1: TŁUMACZENIE WIERSZA
Należy przetłumaczyć z języka polskiego na angielski wiersz Jana Brzechwy “Siedmiomilowe buty”.
KATEGORIA 2: OPOWIADANIE
Należy napisać opowiadanie w języku angielskim w dowolnej konwencji, które może zostać odczytane jako refleksja autora / autorki do obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Europie. Długość: do 1000 słów.
KATEGORIA 3: RECENZJA
Należy napisać recenzję w języku angielskim książki dowolnego gatunku literackiego, w której występuje motyw podróży i której treść pomogła autorowi / autorce (recenzji) zrozumieć część otaczającego go / ją świata. Długość: do 500 słów.

Jury, w skład którego wchodzi troje nauczycieli języków obcych, doceni ciekawe ujęcie tematu, oryginalność środków literackich lub translatorskich oraz bogactwo języka. Prace należy złożyć do 10 marca u prof. Kariny Zdrzyłowskiej. W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę pisać na adres karina-z@wp.pl.

CZEKAJĄ NAGRODY!

Karina Zdrzyłowska