Do MATURZYSTÓW! Testy predyspozycji zawodowych

MATURZYŚCI ! Zapraszam zainteresowane osoby z klas trzecich do udziału w teście predyspozycji zawodowych w środę, 16  listopada 2016 roku od godz. 15:45 do ok. godz. 19:00 w sali nr 1. Wyniki testu zostaną później omówione indywidualnie z psychologiem. Proszę o wcześniejsze zgłoszenia na adres e-mail: doradca_zawodowy@op.pl  do poniedziałku 7  listopada 2016 roku. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w badaniu. Druk zgody do odebrania u Pani Pedagog. Zachęcam do udziału w teście.

Piotr Głogowski.