Weź udział… przekazujemy zaproszenia od organizatorów

Targi Rady Kół Naukowych PW, Duża Aula Gmachu Głównego PW, 20 października do 18:00 i 21 października do 16:00, więcej…
Cykl dyskusji “Światy równoległe – fizycy kontra humaniści”, 21-22 października, więcej…
Turniej Sekretne Życie Komórek, rejestracja do 20 października, więcej…
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta, więcej…
Dzień Otwarty SGH 22 października, więcej…
Dyskusja “Ciekawa czy wielka – o historii w filmie”, 24 października, więcej…
Konkurs ASTERIADA 2017, więcej…
Konkurs “Obycie umila życie”, więcej…