English through Literature

Zapraszam wszystkich chętnych na zajęcia English through Literature. Będziemy czytać i rozmawiać o opowiadaniach, fragmentach powieści i wierszach autorów anglojęzycznych. W programie znajdą się również elementy tłumaczenia tekstów literackich, oglądanie fragmentów adaptacji filmowych, a jeśli będą chętni – również elementy pisania kreatywnego. Zajęcia (prawdopodobnie – chyba, że ustalimy inaczej) będą się odbywać w co drugą środę w godz. 15.40 – 17.10 w sali 17A. Zaczynamy 5 października.

Karina Zdrzyłowska