Przypominamy Maturzystom!

DEKLARACJE WSTĘPNE należy złożyć do 30 września 2016 r (do końca tego tygodnia!).
Prosimy tegorocznych MATURZYSTÓW, uczniów klas III o osobiste stawienie się w Sekretariacie II i wypełnienie deklaracji na miejscu. Nie czekajcie na ostatni dzień!
Sekretariat będzie czynny w godz. 8:00-12:00. Deklaracje przyjmuje sekretarz Szkoły p. Ewa Bedyńska.

więcej:MATURA