INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

W naszej Szkole realizowane są zajęcia z przedmiotu WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zapraszam do zapoznania się z programem WDŻ tutaj

Dorota Kalenik, nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie