Testy diagnozujące i zdjęcia klasowe

12 i 13 września (poniedziałek, wtorek) – uczniowie klas pierwszych piszą sprawdziany diagnozujące z matematyki i  języka polskiego (1., 2. lekcja).
14 września we wnęce I piętra ustawiamy się do fotografii klasowych (po 2. lekcji).