Uwaga Kandydaci, przypominamy o terminach!

Zgodnie z harmonogramem REKRUTACJI w dniach 24 czerwca 2016 r. (piątek) w godz. 11.00 – 17.00 ; 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) w godz. 9.00 – 16.00 ; 28 czerwca 2016 r. (wtorek) w godz. 9.00 – 16.00 Kandydaci (po uprzednim wprowadzeniu do systemu swoich ocen i innych osiągnięć) składają w Liceum kopie: świadectwa ukończenia gimnazjumzaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, i kopie innych dokumentów (np. zaświadczeń, dyplomów itp.)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do tych  z Państwa, którzy będą składać wymienione dokumenty dnia 28 czerwca o przybycie do godziny 15:00 ze względu na konieczność akceptacji wniosków w wyznaczonym terminie.
Jednocześnie przypominamy, że każda  strona kopii powinna zawierać:

  • adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”,
  • datę,
  • pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz
  • pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.