Przypominamy o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Przypominamy , że zgodnie z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA NR 1/2015/2016 , najbliższe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypadają w następujących terminach:
2 maja 2016 r. *, 4 maja 2016 r., 5 maja 2016 r., 6 maja 2016 r., 9 maja 2016 r.
*Dodatkowe dni wolne ustalone na  pisemny wniosek:
•    Rady Rodziców z dn. 04.09.2015 r.
•    Samorządu Uczniowskiego z dn. 07.09.2015 r.

W tym czasie Maturzystów i Komisje Egzaminacyjne zapraszamy na MATURY!