Trybunał Płytowy 18 marca

Zapraszamy melomanów na kolejny Trybunał Płytowy, który odbędzie się w Czackim dnia 18 marca na 4., 5. lekcji w sali nr 9. Będziemy wybierać najpiękniejsze wykonanie Requiem d-moll Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Anna Bogdańska