Weź udział … przekazujemy zaproszenia od organizatorów

Konkurs “Otwórz się na studia w Maastricht”, więcej…
ADAMED SMARTUP projekt edukacyjny , więcej…
Konkurs “Tadeusz Kościuszko inżynier i żołnierz”, więcej…
Wykład  historyka A. Zamoyskiego więcej…
Międzynarodowy Program Wymiany Młodzieży YFU, więcej …
UNITED FELLOWS Spotkanie  , 22 stycznia, więcej …
Program grantowy “Aktywna Warszawska młodzież”, więcej…