UWAGA wolontariusze!

Międzynarodowa Konferencja potrzebuje wolontariuszy!
XIII edycja międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND pod hasłem: „Jak widzieć więcej – medycyna, technologia i rehabilitacja idą nam z pomocą” ŚWIAT DOTYKU, DŹWIĘKU I MAGNIGRAFIKI.
Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa, 3,4 grudnia 2015 r.
WIELKIE SPOTKANIE NIEWIDOMYCH, NIEDOWIDZĄCYCH I ICH BLISKICH
Program i szczegółowe informacje: więcej…
Osoby koordynujące współpracę wolontariacką kontakt: agnieszka.bulkowska@szansadlaniewidomych.org
dariusz.linde@szansadlaniewidomych.org