Wioska Olimpijska – wakacyjny obóz naukowy

Przekazujemy zaproszenie do udziału.

Wioska Olimpijska to organizowany i prowadzony przez Członków(-inie) Collegium wakacyjny obóz naukowy przeznaczone dla wyróżniających się uczniów i uczennic szkół średnich. Jest to jedyny w Polsce obóz letni adresowany do laureatów(-ek) i finalistów(-ek) licealnych olimpiad przedmiotowych.

Broszura warsztatowa