Uwaga Kandydaci!

Informujemy (po konsultacji z Biurem Edukacji), iż osoby, które nie złożyły w  wymaganym terminie wniosków rekrutacyjnych, będą to mogły uczynić w dniach 3-10 lipca, razem ze złożeniem kopii dokumentów.
Jest też w tym terminie (po wcześniejszym, osobistym wycofaniu wniosku przez rodziców/opiekunów w szkole pierwszego wyboru) możliwość dokonywania zmian w preferencjach i ponowne złożenie wniosku!

od 3 lipca 2024 r. (środa) w godz. 8.00-16.00 do 10 lipca 2024 r. (środa) do godz. 15.00 UZUPEŁNIENIE WNIOSKU (W TYM ZMIANA WNIOSKÓW) O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY O KOPIĘ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KOPIĘ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Zasady rekrutacji

Elektroniczny system rekrutacji