Spotkania z Rodzicami/Opiekunami 23 maja – tylko po zapisaniu się przez Librusa!

UWAGA! Dzień Otwarty!

Spotkania z nauczycielami tylko po wcześniejszych zapisach przez LIBRUSA!
23 maja 2024, godz. 17:30
 

(w sprawie ocen końcoworocznych, zagrożeń, informacji o nieklasyfikowaniu.)

Przed zebraniem posiedzenie Rady Pedagogicznej.