Wyjścia 24 kwietnia

Klasa 3S po pierwszej lekcji wychodzi na zajęcia warsztatowe w Szkole Głównej Handlowej „Jak efektywnie wykorzystać wszystkie swoje talenty?”. 

Klasy 1B i 1P po trzeciej lekcji wychodzą do Teatru Wielkiego na balet pt. „Pinokio”. 

Klasa 2H po czwartej lekcji wychodzi  do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej na spotkanie z p. Iloną Wiśniewską, autorką książki  „Migot. Z krańca Grenlandii”.

Komunikaty o z(a)mianach